www.bip.gov.pl
Biuletyn
Informacji Publicznej 
Urząd
Miasta i Gminy
Herb Miasta Gryfino Gryfino
Strona główna . Mapa serwisu . Aktualności . Redakcja . Instrukcja korzystania  
Informacje » Jak załatwić sprawę » Wydział Podatków i Opłat Lokal.. » Podatek od nieruchomości - inf..
MENU PODMIOTOWE:
Podatek od nieruchomości - informacje i deklaracje podatkowe.

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP I/1B

01.01.2012r.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – INFORMACJE I DEKLARACJE PODATKOWE

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  ( Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami)

I. DEKLARACJA - przeznaczona jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Deklaracja na podatek od nieruchomości    lub

Termin składania:
Do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

II. INFORMACJA - przeznaczona jest dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja o nieruchomościach     lub

Termin składania:
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Dodatkowe załączniki:

  1. Dane o nieruchomościach stanowiące załącznik oznaczony symbolem ZN-1/A    lub

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2006 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
UE ZPORR Biuletyn Informacji Publicznej jest częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"