Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu zawartej na okres do trzech lat lub powyżej trzech lat

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG. III/4D

06.02.2017r.

PRZEDŁUŻENIE UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU NA OKRES DO TRZECH LUB POWYŻEJ TRZECH LAT

Podstawa prawna:art. 13, 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami); art. 693 § 1 ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.  z 2016r., poz. 380 ze zmianami), uchwała Nr XXI/194/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 40, poz.884).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu na okres do trzech lat lub powyżej trzech lat.
  lub

II. OPŁATY:
Nie pobiera się. 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do sześćdziesięciu dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), nr pokoju 22, nr telefonu 91-416-20-11 wew. 222

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.