Aktualności
 

 

 

2018/05/25, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 

2018/05/16, Konsultacje społeczne - Gryfiński Budżet Obywatelski 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2019: regulaminu budżetu obywatelskiego, wniosku dotyczącego propozycji zadania do budżetu obywatelskiego, karty oceny projektu/zadania, karty do głosowania oraz harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego.

Termin konsultacji społecznych: 11.05.2018 r. – 04.06.2018 r. Forma konsultacji społecznych:

1). Organizacja otwartego spotkania z mieszkańcami w dniu 24 maja 2018 r. o godz. 16.00 w sali 34 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie,

2). Poddanie opiniowaniu przez mieszkańców projektu regulaminu budżetu obywatelskiego, wniosku dotyczącego propozycji zadania do budżetu obywatelskiego, karty oceny projektu/zadania, karty do głosowania oraz harmonogramu i przyjmowaniu uwag, propozycji i opinii w postaci elektronicznej na adres e-mail: bo@gryfino.pl oraz na piśmie w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Materiały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2019 dostępne są od dnia 11.05.2018 r.: - w Biuletynie Informacji Publicznej, - na stronie internetowej www.gryfino.pl, - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

 

2018/05/24, Spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gryfino

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino serdecznie zaprasza na spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r.

Spotkania będą miały charakter otwarty i prowadzone będą przez moderatorów z Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia.

Tematem rozmów będa wyzwania i problemy rozwoju Gminy Gryfino.


 

2018/05/23, Zapraszamy na Gryfiński Dzień Dziecka!
W piątek, 1 czerwca 2018 zapraszamy na Gryfiński Dzień Dziecka. Impreza dla młodych mieszkańców naszego miasta odbędzie się w Pałacyku pod Lwami w godzinach 17:00-19.00.

Na dzieci czeka Wielkie Show w wykonaniu klaunów Toma i Damiana oraz pokazy iluzjonisty.
Odbędą się także występy artystyczne na scenie Dnia Dziecka. Występować będą m.in. młodzi wykonawcy z Gryfińskiego Domu Kultury. Odbędą się warsztaty kuglarskie i wielkie bańkowanie. Teatr Tespisek przedstawi spektakl "Czerwony kapturek". Chętni będą mogli spróbować swoich umiejętności podczas pleneru plastycznego. Będzie także można wziąć udział w wielu grach, jakie przygotowali dla małych gryfinian organizatorzy.
W Pałacyku pod Lwami 1 czerwca czeka na dzieci wiele zabawy i niespodzianek.

Organizatorzy wydarzenia: Gryfiński Dom Kultury - Pałacyk pod Lwami, Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie.

 

2018/05/22, Złote i diamentowe gody

Informujemy o uroczystości Złotych i Diamentowych Godów, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 roku o godz. 17.00 na auli Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryfinie przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprosił 14 par jubilatów złotych godów w celu wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 3 pary, które przeżyły w związku małżeńskim 60 lat.

 

2018/05/24, XLVII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 24 maja 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyła się XLVII sesja Rady Miejskiej.

Podczas sesji radni przyjęli m.in. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 oraz wyrażenie zgody na przekazanie na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego w drodze darowizny nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń.

Radni wprowadzili do porządku obrad uchwałę dotyczącą desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do prac w zespole do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy Gryfino, którymi zostali Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kasprzyk oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Namieciński.

 

2018/05/14, Rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Gryfinie na rok szkolny 2018/2019

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Gryfinie przy ul. Władysława Łokietka 10, ogłasza nabór do żłobka na rok szkolny 2018/2019.

Rekrutacja rozpocznie się 15 maja 2018 r. Termin składania wniosków o przyjęcie dzieci do żłobka, upływa 30 czerwca 2018 r. W przypadku wolnych miejsc rekrutacja trwać będzie cały rok.

Do Żłobka przyjmowane będą dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia oraz od 3 roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 4 roku życia, jeżeli niemożliwe lub utrudnione będzie objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – po złożeniu przez rodziców oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym, urodzone w latach 2018, 2017, 2016, (2015 – jeżeli niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym).

Wnioski o przyjęcie dziecka, można pobrać w sekretariacie Żłobka Miejskiego w Gryfinie, w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Referat Edukacji ul. Parkowa 3, pokój nr 212 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.gryfino.pl oraz www.bip.gryfino.pl

Miejscem składania wniosków jest sekretariat Żłobka Miejskiego w Gryfinie przy ul. Władysława Łokietka 10. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji, udzielane będą przez pracowników żłobka pod numerami telefonów 91 307 00 55 oraz 531 306 102.

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka

 

2018/05/24, Integracyjny Festyn Sportowy

24 maja 2018 r. na stadionie sportowym w Gryfinie odbył się „Festyn integracyjny z udziałem osób niepełnosprawnych”. Celem przedsięwzięcia było: popularyzacja i propagowanie sportu, rozwój współpracy i rywalizacji sportowej, kształtowanie nawyku zdrowego i przyjemnego spędzania czasu wolnego, upowszechnianie różnych form współzawodnictwa sportowego, rozwijanie zainteresowań sportem.


 

2018/05/16, Realizacja Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Uprzejmie informujemy, że w ramach zadań zawartych w Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Szczecinie wraz z firmą Sweco Consulting Sp. z o.o., pełniącą rolę Konsultanta Pomocy Technicznej, realizuje zadanie pn. Przywrócenie walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Odry poprzez poprawę zdolności retencyjnych i przeciwpowodziowych Międzyodrza.

W związku z powyższym mamy przyjemność poinformować o konferencji związanej z postępami we wdrażaniu rozwiązań projektowych przewidzianych do realizacji na obszarze Międzyodrza, która będzie miała charakter informacyjno-konsultacyjny.

Konferencja odbędzie się w sali Rady Wydziału nr 010 znajdującej się w budynku głównym Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul. Cukrowej 8, 71-004 Szczecin w dniu 24 maja 2018r. (czwartek) w godzinach 10.00 – 15.00.

Podczas Konferencji zostaną przedstawione wnioski z wykonanych symulacji modelowania hydraulicznego oraz wnioski z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej Międzyodrza na tle planowanych do realizacji prac. Konferencja ma charakter otwarty, bezpłatny i każdy zainteresowany może wziąć w niej udział.

Część spotkania przeznaczona będzie na dyskusję zgromadzonych uczestników. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, mający na celu poprawę ochrony przed powodzią dla osób mieszkających w wybranych obszarach dorzecza Odry oraz wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutków powodzi, realizowany jest przy pomocy międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (nazywanego również Bankiem Światowym) oraz Banku Rozwoju Rady Europy.

 

2018/05/18, Spotkanie "Po drugiej stronie Odry"

18 maja 2018 roku w Lokalnym Ośrodku Kultury w Mescherin odbyło się spotkanie „Po drugiej stronie Odry” seniorów z Dziennego Domu Senior+ w Gryfinie razem z seniorami i animatorami z Mescherin oraz Staffelde w celu pogłębienia dalszej współpracy. Wydarzenie umilił występ artystyczny Kapeli Ludowej „Wełtynianka” oraz gryfińskiego animatora Tadeusza Wasilewskiego.

 

2018/05/09, IX Gryfińskie Dyktando o tytuł Gryfińskiego Mistrza Ortografii

Biblioteka Publiczna w Gryfinie zaprasza na Gryfińskie Dyktando o tytuł Gryfińskiego Mistrza Ortografii które odbędzie się 24 maja o godz. 17:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie! W dyktandzie może wziąć udział każdy zarówno osoby dorosłe, jak młodzież i dzieci, pod warunkiem przybycia w towarzystwie jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

Zgłoszenie uczestnictwa:
• telefonicznie pod numerem telefonu 91/ 416 26 39, w godzinach 10.00-16.00.
• osobiście w Bibliotece Publicznej w godzinach 10.00-18.00.
• mailowo na adres: dyrekcja.biblioteka@gryfin
o.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 maja 2018 r.
W dniu dyktanda można również zapisać się u organizatorów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, od godziny 16.00.
W tym roku dla zwycięzców atrakcyjne nagrody: trzy wysokiej klasy czytniki do e-booków, oraz dziesięć dedykowanych zakładek do książek

 

 

2018/05/21, Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych już za nami!
W piątek 18 maja 2018 w Gryfińskim Kultury odbył się Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych. Na scenie GDK zaprezentowali się tancerze z Gryfina i Bań.

Powiatowy przegląd to etap preselekcji do konkursu wojewódzkiego. Laureaci piątkowych prezentacji wezmą udział w przeglądzie, jaki odbędzie się 2 czerwca 2018 w Sali Koncertowej w Szczecinie

W kategorii wiekowej 6-10 lat zaprezentował się podczas gryfińskiego przeglądu zespół Step by Step by Step Pumy z Fitdance Studio w Gryfinie (instr. Katarzyna Pawlak) z choreografią "Mali giganci".

W kategorii wiekowej 11-15 lat wystąpili: zespół Flesz Dance Skip z Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach (instr. Patryk Czapczyk) z choreografią "Grenlandia"; zespół Step by Step Kociaki z Fitdance Studio w Gryfinie (instr. Katarzyna Pawlak) z choreografią "Finesse"; Zespół Tańca Współczesnego Fajber Flex z Gryfińskiego Domu Kultury (instr. Iga Wiśniewska) z choreografią "List gończy" oraz zespół Step by Step Pantery i Tygrysy z Fitdance Studio w Gryfinie (instr. Katarzyna Pawlak, Paulina Maceluch) z choreografią "Work It".

Odbyły się także prezentacje pozakonkursowe. Swoje choreografie przedstawiła młodsza grupa Teatru Tańca EGO VU oraz trio członkiń grupy Step by Step.

Popisy młodziutkich tancerzy oglądało jury przeglądu w składzie: Katarzyna Łyczakowska, Janusz Grzegorczyk i Kuba Kasprzyk. Po krótkiej i rzeczowej naradzie jurorzy zdecydowali, jakie zespoły przejdą do etapu wojewódzkiego.
Laureatami przeglądu z kwalifikacją do występu podczas przeglądu wojewódzkiego zostały Zespół Tańca Współczesnego Fajber Flex, Step by Step Pantery i Tygrysy. Przyznano także wyróżnienie dla zespołów: Flesz Dance Skip z Bań, Step by Step Kociaki i Step by Step Pumy.
 
 
 
 
 
 
 
 

2018/05/21, Festyn Rodzinny z stylu lat 90 -tych już 26 maja w Krajniku!
W sobotę 26 maja 2018 w Krajniku odbędzie się Festyn Rodzinny z stylu lat 90 -tych. Organizatorami imprezy są Świetlica Wiejska w Krajniku, Sołectwo Krajnik oraz mieszkańcy miejscowości.

Tradycyjnie w maju w podgryfińskim Kraniku odbywa się tematyczny festyn, który zawsze przyciąga do miejscowości wielu gości. Początkowo festyn odbywał się w klimatach podhalańskich, jednak z czasem organizatorzy wypracowali nową formułę, którą wciąż udoskonalają. Każda kolejna edycja nawiązuje do innych klimatów muzycznych, do innej dekady. W tym roku w Krajniku bawić się będziemy w klimacie lat 90- tych. Jak wiemy ta dekada przyniosła wiele ciekawych rozwiązań w świecie mody, jak i zrodziła legendarną dziś muzykę.

Rodzinny Festyn w stylu lat 90 - tych rozpocznie się o godzinie 16. W programie m.in występy artystyczne. Za scenie festynu zaprezentują się: Kapela Ludowa Gardnianka, Ł. Tokarski, M. Juzyszyn, grupa Miraż. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla najmłodszych i tych nieco starszych. Będzie także loteria fantowa, w której będzie można wygrać atrakcyjne nagrody. Zabawa ma trwać do późnych godzin nocnych.
 
 

2018/05/14, Monodram "Melduję Tobie Polsko. Rotmistrz Pilecki"
Informujemy, że w sobotę 26 maja 2018 w Gryfińskim Domu Kultury odbędzie się prezentacja monodramu "Melduję Tobie Polsko. Rotmistrz Pilecki". W rolę rotmistrza wcieli się aktor teatralny i filmowy Przemysław Tejkowski. Monodram rozpocznie się o godzinie 17.

Wstęp na przedstawienie jest wolny.

Monodram "Melduję Tobie Polsko. Rotmistrz Pilecki" to sceniczna dokumentacja życia oraz działalności Witolda Pileckiego.
Rotmistrz Pilecki był m.in. organizatorem ruchu oporu w obozie koncentracyjnym Auschwitz i autorem pierwszych raportów o Holokauście. Po wojnie został oskarżony przez komunistyczne władze o działalność wywiadowczą na rzecz rządu Rzeczpospolitej Polski na emigracji. Podczas śledztwa Pilecki był okrutnie torturowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Został skazany na karę śmierci, którą wykonano w 1948 roku.

Scenariusz przedstawienia "Melduję Tobie Polsko" został oparty na autentycznych dokumentach, takich jak: listy, poezja i wypowiedzi rotmistrza Witolda Pileckiego, ale też protokoły z przesłuchań i przewodu sądowego.

Organizatorem wydarzenia jest Radio Szczecin, partner główny: IPN oddział w Szczecinie, współpartnerzy: Gmina Gryfino i Gryfiński Dom Kultury.
 
 

2018/05/22, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Przeprowadzenie obozu szkoleniowego - przygotowanie zawodników Gryfińskiego Klubu Sportowego Delf do sezonu startowego 2018"

 

2018/05/18, Gala Sportu 2018

W dniu 17 maja 2018 roku w Gryfińskim Domu Kultury odbyła się Gala Sportu na której Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nagrodził sportowców którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2017 roku.

Podczas wydarzenia odbył się pokaz gimnastyczek reprezentujących MKS Hermes Gryfino.

Organizatorami uroczystości byli Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn oraz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.Wicestarosta Powiatu Gryfińskiego Jerzy Miler, radni Rady Miejskiej w Gryfinie, działacze, trenerzy, oraz nagrodzeni sportowcy.

 

2018/05/21, 8. rocznica Gryfińskiego Klubu Seniora "Jesień Życia"

Gryfiński Klub Seniora "Jesień Życia" działający pod przewodnictwem Krystyny Padiasek obchodzi swoją 8. rocznicę powstania i z tej okazji zorganizował spotkanie wszystkich członków klubu. W związku z jubiluszem obecny na spotkaniu Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn wręczył swoją prywatną nagrodę klubowi za dotychczasową działalność na rzecz gryfińskiej społeczności.

 

2018/05/22, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Profilaktyka chorób nowotworowych wśród mieszkańców gminy Gryfino"

 

2018/05/23, Wycieczka do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy
W sobotę 19 maja 2018 odbyła się wycieczka, zorganizowana przez Gryfiński Dom Kultury, do ogrodów Hortulus w Dobrzycy. W wyjeździe uczestniczyło 50 osób z Gryfina i okolic.
Pomysłodawczynią wycieczki po bajecznym kompleksie ogrodów była Kamilla Gadomska - instruktor turystyki z GDK.

Ogrody Hortulus w Dobrzycy to kompleks ogrodów pokazowych tworzonych już od ponad 25 lat. Położone są w powiecie koszalińskim i oddalone tylko o 8 kilometrów w linii prostej od brzegu Morza Bałtyckiego. Jest to najbardziej na północ wysunięta kolekcja dendrologiczna w Polsce.
Kompleks składa się z dwóch zespołów ogrodowych o odmiennym charakterze - Ogrodów Tematycznych Hortulus oraz Ogrodów Hortulus Spectabilis. Zespoły ogrodowe, oddalone są od siebie o 2 km, a między nimi znajduje się teren Szkółki Roślin Ozdobnych Hortulus.
W Ogrodach Hortulus Spectabilis znajduje się labirynt grabowy, który powstał z 17 tysięcy sztuk sadzonek. Zajmuje powierzchnię 1 ha, ma ściany o wysokości 2 metrów, a łączna długości jego korytarzy wynosi ponad 3,2 km.
Wieża widokowa została wykonana w formie ażurowej konstrukcji stalowej, która jest przykładem architektury organicznej - kształtowanej w analogii do natury. Inspiracją do stworzenia projektu wieży była podwójna nić DNA.
Ogrody Tematyczne Hortulus to blisko 30 różnych, oddzielnych ogrodów tematycznych, m.i. skalny, leśny, japoński, francuski czy śródziemnomorski. W ogrodach można podziwiać rośliny we wszystkich możliwych kolorach i kształtach.

Wycieczka została dofinansowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018/05/22, Stypendia Pomostowe 2018 r.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2018.

Program Stypendiów Pomostowych 2018/2019
Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i spełniają łącznie następujące kryteria:
- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
- są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie: www.stypendiapomostowe.pl,
- pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1575 zł brutto wyliczony z czerwca 2018 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90.
Kandydat do stypendium spełniający warunki określone w § 3 Regulaminu, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 2 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r. do godziny 16-ej. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższym względem miejsca zamieszkania) w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2018 r.

 

2018/05/14, 70-lecie Biblioteki Publicznej w Gryfinie

W piątek 11 maja 2018 r. Biblioteka Publiczna w Gryfinie świętowała 70-lecie powstania jednostki. Na placu przy wejściu do budynku biblioteki zgromadziło się wielu gości w celu podsumowania oraz wspomnienia wydarzeń które miały miejsce w tym okresie. W budynku głównym biblioteki można było obejrzeć wystawę pt. „Zasłużeni ludzie kultury – działacze SBP w bibliotekach zachodniopomorskich”.

Jubileusz rozpoczął się wystąpieniem Dyrektor Sylwii Mencel, która przypomniała ważniejsze wydarzenia z dziejów placówki. Mówiła o zmianach jakie doprowadziły do rozwoju biblioteki. Wspomniała również tych, którzy zarządzali jednostką oraz wytrwale pracowali na potrzeby gryfińskiej społeczności.

Na uroczystości pojawiło się wielu gości, a wśród nich Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn, który złożył życzenia pracownikom biblioteki oraz podkreślił ważną funkcję bibliotekarza. Przypomniał o tym jak sam będąc uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie odwiedzał bibliotekę i jakie wiążą się z tym wspomnienia.

Chwilę później przed zaproszonymi gośćmi zaprezentowali się wychowankowie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gryfinie. Dzień wspomnień i życzeń dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie zakończył się spektaklem pt. „Mruczella” w wykonaniu Teatr Nikoli z Krakowa.

 

2018/05/18, Odpust w Czepinie

W niedziele dnia 13.05.2018r. w Czepinie odbył się odpust ku czci M.B. Fatimskiej. Mszę świętą celebrował ks. Biskup M.B. Kruszyłowicz, oraz ks.proboszcz Jerzy Brocławik. Uroczystość składała się z kilku niezwykle ważnych aspektów historycznych dla całej społeczności.

Został odsłonięty obelisk z tablicą upamiętniającą :

- 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę,

- 270 rocznice lokacji Czepina i Nowych Brynek., 

- pamięci pierwszych osadników Czepina i Nowych Brynek, którzy osiedlili się tu po II wojnie światowej.

Obelisk odsłoniła wraz z władzami, ks.biskupem, ks. proboszczem, radnym,sołtysem i najstarsza mieszkanka Czepina pani Helena Zimecka. Na uroczystość przybyli władze samorządowe oraz zaproszeni goście, m.in.Wicestarosta Powiatu Gryfińskiego Jerzy Miler, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński, poczty sztandarowe oraz przedstawiciele stowarzyszeń. Inicjatorem powstania obelisku z tablicą pamiątkową był Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie Zdzisław Kmieciak. Organizatorzy przygotowali również festyn integracyjny z licznymi atrakcjami. Obelisk wraz z tablicą pamiątkową sfinansowano z gminnego funduszu sołeckiego.

Patronat honorowy nad uroczystością w sołectwie Czepino objął Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn.

 

2018/05/21, Szachowe Grand Prix Gryfina

Zawodami w turnieju eliminacyjnym numer 6, powrócili do szachownic po krótkiej przerwie, młodzi pasjonaci królewskiej gry w tegorocznych zmaganiach Grand Prix Gryfina. Rozgrywki z każdą odsłoną nabierają rumieńców a prestiż zawodów podkreślają kolejne wizyty szachistów spoza Gryfina (Szczecin, Kołobrzeg, Goleniów) oraz 55 sklasyfikowanych zawodników.

Jak zawsze w tych zawodach, zacięte i pasjonujące starcia nie ominęły zmagań w Pałacyku pod Lwami. Klasą dla wszystkich był Mikołaj Turek, który po zwycięstwach w turnieju GP numer 5 oraz majowym Gryfino Open Junior, również w w sobotnim turnieju zwyciężył z kompletem punktów. Kolejne miejsca w zajęli: Hania Tokarek i Adam Hajdaś oboje po 5,5 pkt oraz Nikodem Mróz, Szymon Soszka, Franciszek Tokarek i Jakub Lewek, wszyscy po 5,0 pkt.

W klasyfikacji generalnej po sześciu turniejach lideruje Mikołaj Turek 37,5p. przed Adamem Hajdasiem 31,0p. i Bartoszem Nędzarkiem 28,5p. Wśród dziewcząt przewodzi Martyna Kuryło 26,5p. Przed Nikolą Radomską 22,5p. i Hanną Tokarek 20,5p.

Następne turnieje Grand Prix wg komunikatów. A jeszcze przed wakacjami, dwa bardzo ważne wydarzenia szachowe. W połowie czerwca Gryfinie, zakończenie szachowego roku szkolnego 2017/18 a tydzień później w Łazach k/Koszalina sezon zakończy Wojewódzka Olimpiada Młodzieży. Komplet wyników na www.bialypion.pl

Grand Prix 2018 Turniej-6

1. Turek Mikołaj 7,0p.

2. Tokarek Hanna 5,5p.

3. Hajdaś Adam 5,5p

4. Mróz Nikodem 5,0p.

5. Soszka Szymon 5,0p.

6. Tokarek Franciszek5,0p.

7. Lewek Jakub 5,0p.

W turnieju wystartowało 33 zawodników

Grand Prix 2018 po 6 turniejach:

1. Turek Mikołaj 37,5p.

2. Hajdaś Adam 31,0p.

3. Nędzarek Bartosz 28,5p.

4. Kuryło Martyna 26,5p.

5. Mróz Nikodem 25,0p

6. Jazukiewicz Gabriel 24,0p

7. Biercewicz Krystian 23,5p.

8. Szpura Bartosz 22,5p.

9. Radomska Nikola 22,5p.

10.Olszewski Wojciech 22,0p

Sklasyfikowano 55 zawodników.

 

2018/05/11, "Wiosna malowana muzyką"

„Wiosna Malowana muzyką” to tytuł interaktywnych warsztatów muzyczno-plastycznych, które odbyły się 11 maja 2018 r. przy Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie. Warsztaty zorganizowano w związku z obchodami Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie dla: uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych z gminy Gryfino, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie oraz dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.
Organizatorzy postawili sobie za cele m.in. usprawnienie możliwości ruchowych, korzystne zmiany w zachowaniu i postawie ucznia wobec siebie i innych, umiejętność nawiązywania kontaktu oraz podejmowanie zgodnego współdziałania.
Organizatorem warsztatów był Zespół nauczycieli wspomagających przy Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie, a wśród zaproszonych gości był Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, który objął Honorowym Patronatem warsztaty. 


 

 

2018/05/11, Konsultacje społeczne

Zarządzenie Nr 0050.57.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11.05.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2019.

 

2018/05/11, Dzień optymisty w Przedszkolu Nr 2 im. Misia Uszatka

10 maja, w piękny, słoneczny dzień, w Przedszkolu Nr 2 im Misia Uszatka w Gryfinie odbyła się wspaniała uroczystość z okazji Ogólnopolskiego Dnia Optymisty. Na dziedzińcu Przedszkola spotkały się dzieci ze wszystkich grup wiekowych (których jest w przedszkolu 13!). Dzieci zaprezentowały się w koszulkach w kolorach tęczy i balonami w rękach.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu Naszego Przedszkola, hymnu Optymisty oraz wystąpienia Pani Dyrektor Jolanty Krzak. Następnie dzieci popisały się występem artystycznym z wykorzystaniem wstążek, pomponów i szarf. Głównym punktem uroczystości było zaprezentowanie Herbu Optymizmu, który Przedszkole otrzymało podczas XVII Ogólnopolskiego Kongresu Optymistycznych Przedszkoli „Nowe Horyzonty – Regaty Optymizmu 2018 w Mielnie – Unieściu.

Swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn, który rozwiązał wstęgę na Herbie Optymizmu i tym samym oficjalnie uczcił, to bardzo ważne i cenne wyróżnienie, które jest jednocześnie Certyfikatem Doskonałości Przedszkola. Herb Optymizmu'' to elitarny znak Ogólnopolskiego Programu ,,Optymistyczne Przedszkole''. Otrzymują go przedszkola, które posiadają certyfikat tego programu, biorą aktywny udział w jego realizacji, promują wychowanie przedszkolne w środowisku, podejmują innowacyjne działania w codziennej pracy z dzieckiem. Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie znalazło się w gronie 25 przedszkoli w Polsce, które posiadają Herb Optymizmu. Jest to więc ogromne wyróżnienie tej placówki. Duma i radość z tego wyróżnienia dedykowana jest całej społeczności Przedszkola: dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Jest to ciężka, ale wspólna praca, która pozwala realizować wszystkim zamierzone cele, oraz dążyć do coraz większej doskonałości.

Uroczystość zakończyła się wspólną zabawą przy muzyce oraz wręczeniem Panu Burmistrzowi „Słoika Optymistycznych Myśli” wszystkich dzieci, rodziców i nauczycieli z Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie. Optymistyczne, radosne i szczęśliwe przedszkolaki otrzymały prezenty.

 

2018/05/08, Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

W dniu 8 maja w Gryfinie obchodzono Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gryfinie wraz z przyjaciółmi przeszli ulicami miasta w kolorowym marszu, witając mieszkańców oraz zachęcając do integracji.

Celem ustanowienia tego wyjątkowego dnia jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności, pokazanie możliwości osób niepełnosprawnych, ukazanie istniejących barier oraz przeciwdziałanie wykluczeniu. Obchody Dnia Godności służą integracji społecznej osób z upośledzeniem umysłowym.

 

2018/05/08, Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa

W dniu 8 maja 2018 r. o godz. 12.00 na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie (Golgota Wschodu) odbyły się uroczystości związane z Międzynarodowym Dniem Zwycięstwa z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, kombatantów, weteranów wojennych, pocztów sztandarowych, delegacji instytucji i szkół.

 

2018/05/07, Rocznica śmierci ks. Prałata Bronisława Kozłowskiego

8 maja 2017 roku zmarł ks. Prałat Bronisław Kozłowski, wieloletni proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gryfinie, Honorowy Obywatel Gryfina.

W przeddzień pierwszej rocznicy śmierci ś.p. ks. Bronisława Kozłowskiego Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Gryfinie Elżbietą Kasprzyk złożyli na grobie księdza kwiaty i zapalili znicze.

Ksiądz Prałat Bronisław Kozłowski urodził się w 1932 roku na Wileńszczyźnie. Dzieciństwo spędził w Kwidzynie. Seminarium duchowne ukończył w Gorzowie Wielkopolskim. Swą posługę kapłańską pełnił ponad 60 lat. Do Gryfina przybył jako proboszcz w kwietniu 1972 roku. Podczas swojej 45 letniej pracy w Gryfinie ksiądz Bronisław Kozłowski zjednoczył setki ludzi, którzy do Gryfina przybyli głównie za pracą w budującej się wówczas elektrowni. Dla mieszkańców całego powiatu gryfińskiego był znaczącą postacią. Jego łatwość nawiązywania kontaktu, życzliwość, umiejętność słuchania i udzielania rad sprawiły, że setki ludzi darzyły go szczególną sympatią. Był wspaniałym mówcą, którego kazania trafiały wprost do serca.

W 2004 roku w 750–lecie uzyskania praw miejskich przez Gryfino w uznaniu zasług dla gryfińskiej społeczności został Honorowym Obywatelem Gryfina. Kiedy w 2010 roku przeszedł na emeryturę, nadal uczestniczył w ważnych dla gryfinian wydarzeniach. Odejście księdza Bronisława Kozłowskiego było bardzo smutnym wydarzeniem w życiu wielu mieszkańców Gryfina. W Jego pożegnaniu uczestniczyły tłumy obecnych i byłych mieszkańców oraz wielu księży i współpracowników.

Choć mija rok od śmierci księdza Bronisława Kozłowskiego, wielu mieszkańców naszej gminy na co dzień o Nim pamięta i odwiedza Jego grób. Tak też było w trakcie składania kwiatów przez Burmistrza i Przewodniczącą Rady Miejskiej. Przy grobie doszło do miłego spotkania z dawną mieszkanką naszej gminy, urodzoną w Krzypnicy, a obecnie zamieszkałą w Dzierżoniowie, która przyszła powspominać księdza Bronisława jako wyjątkowego księdza i obdarzonego szczególnym talentem kaznodzieję.”To był wyjątkowy ksiądz, a kazania mówił takie, że wszyscy przeżywali. Zawsze go będę dobrze wspominać.” - powiedziała żegnając się.

„Chcemy, by data 8 maja wpisała się w kalendarz ważnych dat w gminie Gryfino i zapoczątkowała nową tradycję corocznego wspominania tak ważnego dla Gryfinian człowieka.” - zapowiedział Burmistrz Mieczysław Sawaryn.

 

2018/05/09, Targi INKONTAKT 2018

Zaproszenie na Targi INKONTAKT 2018 2 - 3 czerwca 2018 r. dla przedsiębiorstw polskich i niemieckich w Schwedt/Odrą

Już po raz 14 Związek Przedsiębiorców Regionu Uckermark i Miast Schwedt organizuje Targi INKONTAKT, w których uczestniczy wielu wystawców z Polski i Niemiec. W Targach mogą brać udział przedsiębiorstwa w różnych branżach, a także stowarzyszenia. Organizatorzy przewidują bogaty program kulturalny w tym występy grup z Polski. W zeszłorocznych targach uczestniczyło 212 wystawców.

Po raz kolejny dzięki środkom z Powiatu Gryfińskiego możliwe jest pełne sfinansowanie udziału w targach firm działających na terenie powiatu Gryfino. Informujemy równocześnie, że zgłoszenie uczestnictwa dla pozostałych wystawców poprzez Cech gwarantuje uzyskanie 50% bonifikaty w opłatach. Zainteresowanych WYSTAWCÓW zapraszamy do wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie do Biura Cechu osobiście, listownie bądź mailem. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 18 maja 2018 r. Formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej www.cechgryfino.pl oraz w biurze w Cechu.

Osoby do kontaktu: Piotr Podleśny – Dyrektor biura Marzena Krawczyk – pracownik Cechu Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców ul. Szczecińska 19-19A, 74- 100 Gryfino tel./fax. 91/ 416 25 17 wew. 10 lub 14 e-mail: cechgryfino_marzena@poczta.onet.pl

 

2018/05/09, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Zarządzenie nr 0050.56.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

2018/05/09, Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa zachodniopomorskiego do skorzystania z dotacji na usługi doradcze, nawet do 50 tys. zł w ramach projektu „Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.16 RPO WZ 2014-2020.

Usługi, na które można dostać dofinansowanie, dotyczą doradztwa świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznesu, w szczególności w zakresie:

·         transferu technologii,

·         ochrony własności intelektualnej,

·         kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R, 

·         wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług (w tym m. in. analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO),

·         jakości (projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania, certyfikacja zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno–pomiarowej lub kwalifikacji personelu),

·         korzystania z finansowania zewnętrznego, m.in. przygotowanie biznes planów i teaserów inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z finansującymi,

·         ekoinnowacji i efektywności zasobów,

·         wspomagania innowacji w sektorze usług i projektowania,

·         opracowania strategii ekspansji na rynki zagraniczne – wyłącznie dla przedsiębiorstw działających w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu.

Nabór wniosków jest ciągły i trwa od 15 marca 2018 r. do 30 września 2019 r. lub do czasu osiągnięcia zaplanowanej docelowej liczby Grantobiorców, tj. 236 MŚP, lub do momentu wyczerpania wysokości środków przeznaczonych na granty. 

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego Grantobiorcy wynosi 50 000,00 zł (do 50% wydatków kwalifikowalnych specjalistycznej usługi doradczej).

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty zgłoszeniowe: http://www.zarr.com.pl/pl/granty-na-doradztwo

Zapraszamy do kontaktu z Doradcą Przedsiębiorcy, który udzieli bezpłatnej konsultacji na temat możliwości uzyskania wsparcia oraz wyboru Instytucji Otoczenia Biznesu:

tel. 91 813 64 51                                  

e-mail: innowacje@zarr.com.pl 

Biuro projektu:

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. św. Ducha 2 (parter, pok. 8)

70-205 Szczecin

tel. 91 813 64 51, 91 43 29 302, 91 43 29 332

 

 

 

2018/05/07, Dni Gryfina 2018

Za nami Dni Gryfina 2018. Od 1 do 3 maja 2018 w ramach święta miasta odbywały się imprezy sportowe, rekreacyjne i muzyczne. Rekordową publiczność miały koncerty Comy, Ani Dąbrowskiej czy Sławomira.

Licznie przybyła publiczność wyśmienicie się bawiła 1 maja 2017, podczas pierwszej odsłony tegorocznych Dni Gryfina. Gryfińskie nabrzeże, gdzie odbyła się impreza pełne było atrakcji.

Już od rana odbywały się imprezy towarzyszące Dniom Gryfina. W Szkole Podstawowej nr 1 rywalizowali zarówno starsi jak i młodsi miłośnicy szachów gdzie odbyły się Gryfińskie Międzynarodowe Turnieje.

Tegoroczne prezentacje na scenie rozpoczęły Gryfińskie Kapele Ludowe: Borzymianka, Wełtynianka oraz Gardnianka.

Parę minut po 16 władze Gryfina Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn oraz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński oficjalnie powitali zebranych na nabrzeżu gryfinian i życzyli dobrej zabawy podczas majówki.

Następnie scenę zdominowali uczestnicy muzycznego festiwalu POTY czyli Grupa Von Rotterdam z Berlina oraz Zespół ETA ze Szczecina.

Od godziny 18 na scenie występowały gwiazdy wieczoru czyli Zespoły Kafel, Poparzeni Kawą Trzy oraz COMA.

Środa 2 maja rozpoczęła się od występów Amatorskiego Bloku Artystycznego przygotowanego przez Studio Piosenki GDK – Piotra Ostrowskiego, Pracownię Muzyczną GDK- Jolanty Romanowskiej oraz Pracownię Muzyczną z Widuchowej - Pawła Wróbla

Od godziny 17:30 na scenie zaprezentowali się lokalni artyści z zespołu Rusty Chain. Nastepnie usłyszeliśmy covery rockowe w wykonaniu szczecińskiego zespołu The Red Black Sappers.

Wiele muzycznych emocji przyniósł koncert zagranicznej gwiazdy z Australi czyli muzyka folkowego Kaurna Cronina wraz z zespołem.

Muzyczny wieczór zakończył występ jednej z najbardziej utalentowanych polskich artystek Ani Dąbrowskiej.

Trzeci dzień maja rozpoczął się od zmagań sportowych. Z Gryfińskiego nabrzeża o godzinie 12 wystartował IV GRYFIŃSKI TRANSGRANICZNY FESTIWAL BIEGOWY. Zawodnicy rywalizowali na 10 km oraz 21,097 km (półmaraton).

O godz. 15 rozpoczął się Amatorski Blok Artystyczny, w którym zaprezentowali się uczestnicy: The Body Fitness Club, Dzienny Dom Senior+ oraz Fit Dance Studio Step by Step.


Od godziny 16:30 gryfińskiej publiczności czas umilał Robert Rozmus wraz ze swoim familijnym programem estradowym. sponsorowany przez Spółdzielnię Mleczarską w Gostyniu i Poznańską Palarnię Kawy ASTRA

Gwiazdami wieczoru byli artyści muzyki Disco Polo: Boomcyk oraz Sławomir.

Koncerty poprowadził pochodzący z Gryfina prezenter Bartek Cebeńko.

 

2018/04/20, Podsumowanie akcji wypalania traw i nieużytków 2018

W dniach od 06.04.2018r. do 12.04.2018r. Straż Miejska w Gryfinie wraz z funkcjonariuszami KPPSP w Gryfinie oraz kierownikiem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie przeprowadzili akcje informacyjną o tematyce:„Wypalanie traw i nieużytków 2018 ” w ramach programu Bezpieczna Gmina.

Akcja miała na celu nagłośnienie problemu wiosennego wypalania roślinności. Poprzez działania informacyjne oraz edukacyjne podnosimy poziom świadomości ekologicznej. Ponadto w szkołach podstawowych w klasach 4 odbyły się prelekcje o ww. tematyce.

Na zakończenie spotkań uczniowie otrzymali zakładki do książek oraz broszury informacyjne. Łącznie w szkołach przeszkolonych zostało 366 uczniów. Akcja została przeprowadzona w Starych Brynkach, Chlebowie, Wysokiej Gryfińskiej, Radziszewie, Daleszewie, Żabnicy, Gardnie, Chwarstnicy oraz Gryfinie.

 

2018/04/20, Wykaz aptek

Informujemy, iż w ramach gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych mieszkańcy Gminy Gryfino mają możliwość bezpłatnego dostarczenia opakowań po lekach oraz przeterminowanych leków do punktów aptecznych ujętych w wykazie aptek przyjmujących odpady od mieszkańców. Jednocześnie przypominamy, iż w/w odpady można oddawać bezpłatnie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) działających na terenie Gminy Gryfino (Baza Transportu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Targowa 9 oraz teren składowiska odpadów Gryfino-Wschód).

WYKAZ APTEK Z TERENU GMINY GRYFINO
DO KTÓRYCH MOŻNA BEZPŁATNIE ODDAĆ
OPAKOWANIA PO LEKACH
I PRZETERMINOWANE LEKI
POCHODZĄCE Z ODPADÓW KOMUNALNYCH

1. Apteka, 74-100 Gryfino, ul. Łużycka 3 F
2. Apteka "Verbascum", 74-101 Gryfino, ul. 11 Listopada 16
3. Apteka Gryfińska, 74-100 Gryfino, ul. Piastów 10A
4. Apteka Cefarm nr 81-064 , 74-100 Gryfino, ul. Grunwaldzka
5. Apteka "Mandragora" , 74-101 Gryfino, ul. Krasińskiego 89
6. Apteka "Vademecum" , 74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 15 H
7. Apteka , 74-101 Gryfino, ul. 11 Listopada 66 – 68
8. Apteka "Muszkieter" , 74-100 Gryfino, ul. 9 Maja 14
9. Apteka "W Galerii" , 74-100 Gryfino, ul. Flisacza 63

 

2018/04/06, Rewitalizacja Parku Miejskiego w Gryfinie

Rozpoczęły się prace związane z odnową Parku Miejskiego w Gryfinie oraz zagospodarowaniem terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja.

W pierwszej kolejności zostaną wykonane prace związane z rewitalizacją parku. Wybrany w przetargu wykonawca robót budowlanych rozpoczął prace od remontu alejek parkowych. W dalszej kolejności, zgodnie z harmonogramem, zaplanowano oczyszczenie terenu z uschniętych i zamierających drzew i krzewów.

W ramach projektu, którego realizacja ma zakończyć się do końca 2018 r. powstanie również infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa na terenie Górki Miłości oraz zagospodarowany zostanie teren przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja.

 

2018/04/04, „Rowerem dla stulecia niepodległej”

14 kwietnia 2018 r. o godz. 9.30 z pl. Barnima I w Gryfinie rozpoczyna się XXIV cykl rajdów rowerowych organizowanych przez Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” w Gryfinie, przy wsparciu samorządu Powiatu Gryfińskiego.

Gryfińskie Rajdy Rowerowe (GRR) to cyklicznaimpreza odbywająca się nieprzerwanie od 1995 roku.  Tegoroczny cykl rajdów stawia sobie za cel – uczczenie 100 – lecia niepodległości Polski. Cel ten realizowany będzie poprzez organizację rajdów rowerowych skierowanych do szerokiego kręgu turystów wielu pokoleń, w tym młodzieży, rodzin i pionierów Polskości na Ziemi Gryfińskiej lub ich rodzin.

Rajdy – wycieczki krajoznawcze - mają wprowadzić uczestników oraz mieszkańców Powiatu w nowe 100 – lecie oraz utrwalać poczucie nowej tożsamości naszej „Powiatowej ojczyzny”, w tym opartej o otwarte sąsiedztwo kulturowe. Bazą odniesienia budowania własnej tożsamości będą: miejsca walk oddziałów polskich artylerzystów w 1945 roku oraz polskiego osadnictwa na Ziemi Gryfińskiej.

Cykl rajdów rozpoczynamy wycieczkami szlakami walk wojsk polskich o „Przyczółek szczeciński i osinowski” a zamkniemy asystą rowerową Gryfińskiego Biegu Niepodległości w ramach „Narodowego Biegu 100-lecia od Bałtyku do Tatr”. Planujemy wyposażenie uczestników w biało-czerwone chorągiewki lub nalepki z godłem (logo) i biało – czerwone kotyliony.

Rajdy przeznaczone są dla wszystkich osób. Ich tempo dostosowane jest do każdego uczestnika a jazda odbywa się w grupach pod opieką przewodników. 6 spośród 10 rajdów ma 2 warianty tras: dla zaawansowanych (podstawowa) i dla początkujących (skrócona).

Na trasach wycieczek czeka uczestników wiele atrakcji krajoznawczych oraz wiadomości, które prezentowane będą w opisach każdej trasy, dołączanych do „Książeczek wycieczek kolarskich”. Odbędą się 2 rajdy dwudniowe z noclegiem, a także dwukrotnie dowozić będziemy uczestników na miejsca startu transportem osobowym i ciężarowym (rowery). Jeden rajd ma charakter rowerowo – kajakowy.

Zbiórka uczestników do każdego rajdu ma miejsce przy pl. Barnima I w Gryfinie (od godz. 9.00) a starty wg miejsc wskazanych w harmonogramie.

Pierwsze zebranie organizacyjne odbędzie się 10 kwietnia o godz. 18.00 w Klubie PSS „Odys” przy ul. Chrobrego (naprzeciwko stacji paliw Orlen).

Zgłaszać można się również na starcie do poszczególnych rajdów (pl, Barnima I od godz. 9.00) lub telefonicznie pod nr 603 914 557 lub e-mail: a.urbanski@wp.pl

Szczegóły regulaminowe na stronie: www.mks-hermes.pl

Uwagi:

Na koniec cyklu rajdów rozlosowane będą nagrody dla uczestników. Warunkiem uczestnictwa w losowaniu nagród jest ukończenie przynajmniej 5 rajdów. Potwierdzeń ukończenia dokonuje się w „Książeczkach wycieczek kolarskich”, które uczestnik otrzymuje w ramach wpisowego. 

Koszt uczestnictwa w całym cyklu rajdów wynosi - 25 zł.W niektórych rajdach z noclegiem, dowozem i wyżywieniem możliwe będą niewielkie dopłaty.

Szczegółowy harmonogram rajdów przedstawia się następująco:

nr

data

trasy rajdów

km

1

14.04.

„Przyczółek szczeciński”

Trasa I - podstawowa: Gryfino – pl. Barnima I - ul. Wojska Polskiego - cmentarz wojenny - Wełtyń - Gardno - Chlebowo - Radziszewko (wieża Batowa) -  Radziszewo (Wzgórze Batowa) – Daleszewo – Czepino  - Gryfino

Trasa II – trasa skrócona: Gryfino – pl. Barnima I  - ul. Wojska Polskiego - cmentarz wojenny - Wełtyń - Gardno - Chlebowo – St. Brynki - Dąbrowa – Czepino - Gryfino

 

33

27

2

12.05.

13.05.

 

„Przyczółek osinowski” - przewóz osób i rowerów do Cedyni –  nocleg

Start: Gryfino – Nabrzeże Odry Wschodniej. 1. dzień (12.05.): Cedynia - Osinów Dolny - Bad Freienwalde – Niederfinow (podnośnia statków) - Criewen - Krajnik Górny (nocleg)

2. dzień(13.05.): Krajnik Górny - Gryfino

111:

75

36

3

09.06.

 

„Przełomem stuleci”  – nowa droga rowerowa. Część trasy „Zielonego Pogranicza” Szczecin – Siekierki.

Trasa I - podstawowa: Gryfino (start – ścieżka rowerowa przy ul.  Artyleryjskiej)  – Szczawno – Wirówek - Borzym -  Sosnowo – Różnowo - Gryfino,

Trasa II – skrócona: Gryfino (start – jw.)  – Szczawno – Wirówek – Chwarstnica – Gryfino.

 

38

19

4

 

 

23.06.

 

24.06.

 

„Pierwszych powojennych obiektów szkolnych i urzędów Ziemi Gryfińskiej”(prezentacja sylwetek pierwszych powojennych nauczycieli)

Etap  1 - Trasa: Gryfino (start – Szkoła Podstawowa nr 1) – Nowe Czarnowo – Krzypnica – Marwice – Widuchowa – Ognica – Krajnik Dolny – Krajnik Górny (nocleg).

Etap 2 - Trasa: Krajnik Górny – Krzymów  – Chojna – Nawodna – Lisie Pole – Rynica – Krzywin – Lubicz - Babinek – Steklno - Gryfino.

 

32

 

63

5

 

01.07.

 

 

„Śladami walk i obiektów wodnych”rajd rowerowo – kajakowy

I wariant: rower : Gryfino(start nabrzeże Odry Wschodniej przy moście)  – Daleszewo „Droga Batowa”  – Gryfino, kajak: Gryfino – Moczyły – Gryfino (kajak 17 km, rower 20 km)

II wariant: rower: Gryfino (start j.w.) – Żabnica, Żabnica – Gryfino

kajak Żabnica – Moczyły „Droga Batowa” – Żabnica (kajak 10 km, rower 13 km)

 

37

 

23

6

01.09.

 

Szlakiem „Pamiątek kultury materialnej”(dwory, klasztory, kościoły, grodziska, kurhany, mury obronne, baszty) - przewóz osób i rowerów do Stargardu

Trasa: Gryfino (start „Kwadrat” przy ul. 11- Listopada): Stargard – Kołbacz – Stare Czarnowo – Glinna – Gardno – Wełtyń – Gryfino.

 

54

7

15.09.

 

„Szlakiem pierwszych osadników”

Trasa I – podstawowa: Gryfino (start – tablica pamiątkowa w parku im. Stanisławy Siarkiewicz) – Krajnik - Nowe Czarnowo - Pacholęta – Czarnówko – Steklno – Bartkowo – Wirów - Gryfino,

Trasa II – skrócona: Gryfino (start – tablica pamiątkowa w parku im. Stanisławy Siarkiewicz) – Nowe Czarnowo – Pacholęta – Gryfino.

 

32

22

8

29.09.

 

 „Szlakiem baśni i legend”

Trasa I – podstawowa: Gryfino (start  Wzgórze Miłości – wzgórze  48) – Żórawki – Bartkowo – Mielenko – Osuch – Chwarstnica – Wełtyń  – Gryfino,

Trasa II – skrócona: Gryfino (start  Wzgórze Miłości – wzgórze  48) – Żórawki – Bartkowo – Mielenko – Osuch – Chwarstnica  - Wirówek - Szczawno – Gryfino.

 

26

22

9

13.10.

 

Szlakiem polsko - niemieckiego pogranicza

Trasa I – podstawowa: Gryfino- Mescherin- Staffelde- Pargowo - Kamieniec - Rosówek - Rosow – Neurochlitz– Gryfino,

Trasa II – skrócona: Gryfino – Mescherin – Staffelde - Pargowo – Gryfino.

 

28

 

16

10

11.11.

 

Asysta rowerowa Gryfińskiego Biegu Niepodległości w ramach „Narodowego Biegu 100-lecia od Bałtyku do Tatr”. Start – nabrzeże przy Odrze Wschodniej

Trasa: miejska – ulicami Starego Miasta i Górnego Tarasu.

 

10

 

2018/02/15, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW  PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
ORAZ KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w dniu w dniu 25 stycznia 2018 r. wydał zarządzenie Nr 0050.14.2018 w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino (Zarządzenie Nr 0050.14.2018).

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się z dniem 19 lutego 2018 r. (załącznik Nr 1 do ww. zarządzenia). Termin składania wniosków o przyjęcie dzieci do:

 • Przedszkola Nr 1, ul. Wojska Polskiego 11, 74-101 Gryfino
 • Przedszkola Nr 2, ul. Krzywoustego 5, 74-100 Gryfino
 • Przedszkola Nr 3, ul. Krasińskiego 29, 74-101 Gryfino
 • Przedszkola Nr 4, ul. Kościuszki 17, 74-100 Gryfino
 • Przedszkola Nr 5, ul. Żeromskiego 12, 74-101 Gryfino
 • Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Łużycka 22, 74-100 Gryfino
 • Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Iwaszkiewicza 70, 74-100 Gryfino
 • Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy, ul. Gryfińska 19, 74-100 Gryfino
 • Szkoły Podstawowej w Gardnie, ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino
 • Szkoły Podstawowej w Radziszewie, ul. Szczecińska 54, 74-100 Gryfino
 • Szkoły Podstawowej w Żabnicy, ul. Długa 20, 74-100 Gryfino upływa z dniem 09 marca 2018 r.

Do przedszkoli przyjmowane będą dzieci w wieku od trzech do sześciu lat urodzone w latach: 2015, 2014, 2013, 2012. Wnioski o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego można pobierać i składać w dowolnie wybranym ww. przedszkolu lub w szkole podstawowej. Wniosek do pobrania.

Rekrutacja do klas pierwszych ww. szkół podstawowych oraz do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie przy ul. 9 Maja 4 rozpocznie się od dnia 03 kwietnia 2018 r. Termin składania wniosków upływa z dniem 23 kwietnia 2018 r. (załącznik Nr 2 do ww. zarządzenia). Rekrutację do klas pierwszych szkół podstawowych przeprowadza się dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej. Do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane będą dzieci siedmioletnie urodzone w 2011 r. Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej można pobierać i składać w szkole podstawowej.

Dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

 

2018/02/09, „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W RAMACH KONKURSU KAPITUŁA OCENI PRACE W DWÓCH KATEGORIACH:

1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników. Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC MIJA 31 LIPCA 2018 R.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: konkurs@fdpa.org.pl tel. 695116110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61.

Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Regulamin konkursu

Karta Zgłoszeniowa

 

2018/01/16, Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych. Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.

Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos. Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić? Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz. Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców! Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych:

wersja z tłumaczem migowym: https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs

wersja bez tłumacza: https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208,

 

2017/04/25, Konsultacje społeczne

DOBRE KONSULTACJE, DOBRY PLAN

Drodzy Państwo! Zakończyliśmy pierwszy etap konsultacji społecznych, dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego z śródmiejskiej części Nabrzeża, realizowanych w ramach projektu grantowego „Dobre konsultacje, dobry plan”. Na tym etapie zależało nam na zebraniu Państwa wniosków, pomysłów i sugestii do opracowywanego dokumentu.

W ramach procesu partycypacyjnego zaprosiliśmy Państwa do udziału w:

1. Badaniach fokusowych, dedykowanych:

- Radnym Rady Miejskiej oraz członkom Młodzieżowej Rady Miejskiej

- Kupcom Miejskim,

- „Wodniakom” - wędkarzom, żeglarzom, kajakarzom oraz osobom zawodowo i hobbistycznie związanym z nabrzeżem rzeki,

- Mieszkańcom Miasta i Gminy Gryfino,

- Władającym oraz użytkownikom kompleksu handlowego przy ul. Rapackiego.

Oprócz bezpośredniego zysku informacyjnego (związanego z pozyskanymi od Państwa informacjami), badania stały się częścią kampanii informowania mieszkańców o przygotowywanych zmianach.

2. Spotkaniach w Tawernie na Nabrzeżu podczas cyklicznej imprezy „Dni Gryfina”, gdzie zapraszaliśmy Państwa do dzielenia się własnymi pomysłami z wykorzystywaniem przygotowanych plakatów oraz do budowy modelu przestrzennego (interaktywnej makiety nabrzeża). Plakaty przekazaliśmy również do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, a także do Biblioteki Publicznej. Ponadto można je było wypełnić w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino. Wypełnione plakaty umieściliśmy na oknach Tawerny, w celu podzielenia się z Mieszkańcami, zawartymi w ich treści uwagami i wnioskami.

3. Dwóch spotkaniach otwartych w utworzonym w Tawernie punkcie konsultacyjnym, jednym - z udziałem autorek projektu planu miejscowego - przedstawicielek firmy Urbanika z Poznania. Panie zaprezentowały cel projektu, a także przedstawiły i omówiły całą procedurę planistyczną. Uczestnicy spotkania otrzymali kopie załączników graficznych – map poglądowych, przedstawiających obszar opracowania, mieli także okazję do skorzystania z przygotowanej makiety przestrzennej.

4. Spacerach badawczych z przewodnikiem (dwa rejsy katamaranem oraz spacery po Nabrzeżu). Spacery badawcze prowadzone były wg ustalonego scenariusza. Kluczem do zrozumienia i zastosowania spaceru badawczego w ramach konsultacji społecznych była maksyma: „spojrzeć w przestrzeń ze swojej perspektywy: użytkowania przestrzeni, identyfikując problematyczne miejsca i sytuacje oraz miejsca i pomysły na rozwój przestrzeni”.

Założeniem było spojrzenie na konkretne miejsca i elementy wymagające interwencji. W ramach projektu, w istniejącym budynku Tawerny na Nabrzeżu utworzyliśmy punkt konsultacyjny, w którym odbywały się wszystkie spotkania. Został on wyposażony w niezbędny sprzęt komputerowy, rzutnik, ekran, klimatyzator, meble (stoły, krzesła, wieszaki), czajnik i podstawowe naczynia, by stworzyć przyjazny Mieszkańcom punkt, w którym mogli w miłej atmosferze zapoznać się z materiałami informacyjnymi, składać swoje opinie i uwagi. Stworzyliśmy Państwu możliwość zgłaszania uwag konsultacyjnych za pomocą poczty elektronicznej: joanna.ekiert@op.pl; katarzyna.krasowska@gryfino.pl; z wykorzystaniem platformy: stacjakonsultacja.pl; mediów społecznościowych oraz Systemu Informacji Przestrzennej. Wszystkim Państwu, którzy poświęcili swój czas i wzięli udział w konsultacjach społecznych pragniemy bardzo podziękować za zainteresowanie, za cenne wnioski, uwagi i spostrzeżenia. Przyjemnością było gościć Państwa w nowoutworzonym punkcie konsultacyjnym i móc wysłuchać Państwa głosu. Analiza zgłoszonych w trakcie konsultacji wniosków i uwag konsultacyjnych, pozwoliła na ich pogrupowanie i sformułowanie generalnych wniosków, uwag i postulatów oraz propozycji ich rozpatrzenia w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

L.p.

Treść szczegółowa wniosków/uwag postulatów (pisownia oryginalna)

Treść generalna wniosków/uwag/postulatów

 

Propozycja rozpatrzenia w projekcie mpzp

1.

1. Pozostawienie Nabrzeża bez zabudowy

2. Rzadka i niska zabudowa

3. Brak zabudowy mieszkaniowej

4. Potrzebny jest spójny pomysł na cały teren nabrzeża. Wprowadzenie funkcji mieszkaniowej zakłóci ten spójny pomysł

5. Wysoka zabudowa mieszkaniowa byłaby problematyczna dla pozostałych mieszkańców i pogorszyłaby sytuację nabrzeża

6. Rezygnacja z funkcji mieszkaniowej przy części wyremontowanego nabrzeża („skwer zamiast kamienic”)

Brak aprobaty dla wprowadzania zabudowy mieszkaniowej (zwłaszcza wysokiej) na kwartałach nadbrzeżnych z uwagi na utratę powiązań widokowych, prywatyzację przestrzeni publicznej bez możliwości jej zagospodarowania.

 

Projekt planu uwzględni te postulat częściowo, ponieważ zagospodarowanie całości terenu w formie przestrzeni publicznej będzie zbyt dużym wyzwaniem finansowym dla gminy. Zapisy planu będą ukierunkowane również na możliwie słuszne zachowanie powiązań widokowych.

2.

1. Nabrzeże tętniące życiem artystycznym, kulturalnym i turystycznym

2. Chciałbym, aby nabrzeże w Gryfinie było miejscem prospołecznym - abym mógł tam spędzić czas z rodziną czy znajomymi. Powinny zostać umieszczone miejsca do odpoczynku (ławki wieloosobowe, np ze stolikami), lodziarnie, kawiarnie, może jakieś specjały regionalne. Nabrzeże powinno przyciągać mieszkańców, ale także turystów.Ciekawym rozwiązaniem okazałyby się pokazy fontann, czy miejsca dla występów lokalnych artystów.
Sam chętnie udałbym się w podróż promem czy barką po okolicznych wodach, która cumowałaby na nabrzeżu.

3. Całoroczny obiekt z widokiem na Międzyodrze (miejsce spotkań)

4. Wprowadzenie rozwiązań zmieniających nabrzeże w promenadę (żywą przestrzeń publiczną) – leżaki, punkty gastronomiczne, które generowałyby ruch pieszych. Do tego celu powinny być przeprojektowane miejsca do siedzenia.

5. Dużo zieleni

6. Miejsca spotkań młodzieży

7. Więcej zieleni (nasadzenia średnie i wysokie)

8. Drzewa, krzewy, miejsca spotkań (ławki, alejki, fontanna)

9. Fontanny

10. Plac z fontannami i ławkami

11. Rejsy statkiem (po Odrze) jako sposób na ożywienie nabrzeża i wprowadzenie funkcji gastronomicznej

12. Ogólnodostępna toaleta

Stworzenie żywej przestrzeni publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt planu uwzględni możliwość realizacji postulatu. .

3.

1. Kawiarnia (bez alkoholu)

2. Pub, restauracja z widokiem na rzekę

3. Klimatyczne kawiarenki

4. Restauracje, kafejki – przy brzegu

5. Miejsca wypoczynku – lodziarnia, kawiarnia

6. Automaty na napoje

7. Gdy wracam do domu, to chciałabym mieć miejsce, aby spotkać sie z przyjaciółmi
Takim miejscem mogłoby być nabrzeże, gdyby znajdowały się tam budynki usługowe. Ale nie chodzi o kolejne banki czy biura, ale kawiarnie, restauracje, może miejsce gdzie można wypić piwo. Brakuje takich miejsc w Gryfinie

8. Bufet

9. Kawiarnia i ogródki

10. Sieci Fast – food (McDonalds, KFC)

11. Uważam, że powinny się pojawić na nabrzeżu punkty gastronomiczne, i lokale usługowe

12. Bar i ogródek piwny

13. Całoroczny lokal gastronomiczny z tarasem widokowym oraz działalnością kulturalną (okazjonalne koncerty, wystawy itp.)

14. Pizzeria

15. Pizzeria ze stolikami na świeżym powietrzu

Potrzeba realizacji lokali gastronomicznych, co pozytywnie wpłynie na ruch pieszy na Nabrzeżu.

 

Projekt planu uwzględni możliwość realizacji postulatu

4.

1. Rynek z prawdziwego zdarzenia na miejsce obecnego

2. Poprawa estetyki obecnego targowiska

3. Pozostawienie targowiska w tym miejscu [w którym jest obecnie], ale w nowszej infrastrukturze – w budowie której mogliby partycypować kupcy. Przeniesienie dzikiego handlu z okolicy Biedronki ożywiłoby targowisko (postulat kumulacji handlu targowego), które mogłoby bardziej otworzyć się na nabrzeże. Warto zainwestować w modernizację tego terenu, bo pozostawiony w tej formie odstrasza.

4. Ryneczek spożywczo – kwiatowy

5. Hale targowe

6. Utrzymanie funkcji komercyjnej – w obszarze nabrzeża, ale przede wszystkim w części południowej (rejon ul. Rapackiego). Postulat zapisania funkcji komercyjnej (nieuciążliwej) bez zbędnych uszczegółowień (tak, aby nie ograniczać potencjału rozwojowego oraz zaspokojenia potrzeb miasta i mieszkańców w przyszłości). Zbyt szczegółowe zapisy w dokumentach planistycznych blokują rozwój. W mieście, jakim jest Gryfino, ograniczonym przez Odrę, linię kolejową i tarasowe ukształtowanie terenu, potrzeba jest utrzymania istniejącej funkcji komercyjnej. Taki zapis byłby więc wsparciem lokalnych przedsiębiorców.

7. Centrum handlowe

Brak zmiany funkcji handlowych targowiska i lokali handlowych przy ul. Rapackiego.

Projekt planu uwzględni możliwość realizacji tych postulatów, jednak niezbędna jest zmiana dotychczasowej formy przestrzennej tych miejsc, które obecnie są zagospodarowane zabudową substandardową.

5.

1. Deptak

2. Kładka wysunięta na wodę

3. Stworzenie promenady/deptaku prowadzącego do nabrzeża

4. Stojak z rowerami do użytku publicznego

5. Nabrzeże jest enklawą (Ścieżki rowerowe donikąd. Konieczne jest odblokowanie – zapewnienie ciągłości traktu pieszego, ścieżek rowerowych, otwarcie targowiska miejskiego w stronę nabrzeża) – uruchomiłoby to zarówno targowisko jak i samo nabrzeże (wprowadzenie funkcji komercyjnej).

Rozbudowa stref ruchu pieszego i rowerowego w połączeniu z bulwarami nadodrzańskimi.

 

Projekt planu uwzględni możliwość realizacji tych postulatów.

6.

1. Likwidacja „Rynku”

2. Rynek z prawdziwego zdarzenia na miejsce obecnego

3. Rynek sezonowy (warzywa, owoce, ryby), bez baraków z ubraniami

4. Pozostawienie targowiska jako miejsca sprzedaży sezonowej (owoce, warzywa itp.), natomiast w okresie jesienno – zimowym jako możliwość organizacji imprez. Targowisko zadaszone (dach przezroczysty)

5. Remont lub likwidacja targowiska

6. Przeniesienie Targowiska po za centrum miasta np. przy ul. Rapackiego

7. Zlikwidować sklepy budowlane , w zamian dużo zieleni, dzikie sady (ul. Rapackiego)

Zasadność zachowania targowiska miejskiego i kompleksu handlowego przy ul. Rapackiego

 

Niezbędna jest zmiana dotychczasowej formy przestrzennej tych miejsc, które obecnie są zagospodarowane zabudową substandardową. Projekt planu będzie zawierał elastyczne zapisy co do możliwości lokalizacji tej funkcji.

 

7.

1. Idealnym pomysłem byłoby też połączenie nabrzeża z miejską plażą, gdzie można by spędzić czas z rodziną, wypożyczyć kajak czy rower wodny

2. Połączenie Nabrzeża z plażą miejską

3. Połączenie nabrzeża z plażą (dawnym „grzybkiem”)

4. Odblokowanie przejścia do plaży i wypożyczalni sprzętu sportowego (udrożnienie komunikacji). Korzystanie z kajaków i sprzętu wodnego byłoby realizacją postulatu zwrócenia się do rzeki

5. Przedłużenie plaży z pomostem

Połączenie Nabrzeża z plażą miejską.

 

Projekt planu uwzględni możliwość realizacji tego postulatu.

8.

1. Muszla koncertowa

2. Galeria sztuki (Gryfińskie talenty)

3. Amfiteatr pod murami

4. Scena teatralna dla młodzieży

5. Muzeum miasta Gryfino i okolic

6.Scena (przy murach miejskich)

7.Tablice informacyjne o historii miasta

8. Sale z projektorami i czytelnia

Utworzenie Centrum Kultury na Nabrzeżu.

 

Projekt planu uwzględni możliwość realizacji tego postulatu.

9.

1. Całoroczny obiekt z widokiem na Międzyodrze (miejsce spotkań)

2.Utworzenia Sali Widowiskowej, w której można wyświetlić film, zorganizować spektakl, występ czy koncert. Powinna ona również móc służyć jako miejsce spotkań większej grupy mieszkańców, ewentualnie z funkcją konferencyjną

3. Proponuję kino 7D, salę koncertowo-widowiskową lub Centrum Edukacyjne: warsztaty kulinarne, ceramiczne, robótki z filcu, koralików itp.

Utworzenie sali widowiskowej, służącej również jako miejsce spotkań czy konferencji.

 

Projekt planu uwzględni możliwość realizacji tego postulatu.

10.

1. Wprowadzenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego możliwości lokalizacji obiektów tymczasowych na Nabrzeżu do czasu realizacji zabudowy docelowej

2. Dopuszczenie zabudowy tymczasowej związanej z działalnością komercyjną (gastronomia)

Wprowadzenie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapisów o możliwości tymczasowego zagospodarowania terenu do czasu realizacji zabudowy docelowej.

Projekt planu uwzględni możliwość realizacji tego postulatu.

11.

1. Większe wykorzystanie istniejących budynków Tawerny i Rybakówki, tak aby można było zorganizować tam np. zajęcia edukacyjne, czy rzemieślnicze

2. Oddanie przestrzeni nabrzeża organizacjom pozarządowym – jako zarządcom/użytkownikom lokali które stoją puste, ale także animatorom, aktywistom, organizatorom życia społecznego, tak by ożywić to miejsce. Włączenie GDK i aktywności kulturalnej do ożywiania nabrzeża

Większe wykorzystanie budynków Tawerny i Rybakówki, aby można było tam zorganizować zajęcia edukacyjne, czy rzemieślnicze.

Projekt planu uwzględni możliwość realizacji tego postulatu.

12.

1. Wypożyczalnia łodzi i kajaków

2.  Wypożyczalnia rowerów

3.  Pchli targ

4. Cotygodniowy pchli targ

5. Marina z pełnym wyposażeniem

6. Hotel

7. Dyskoteki

8. Budynek do działań ratowniczych dla jednostek OSP „RAFFER” i WOPR

9. Miejsce do badań krwi

10. Centrum informacji o Gryfinie i okolicach

11. Drobne usługi (kawiarnie, bary, sprzedaż pamiątek itp. przy ul. Piastów)

Możliwość lokalizacji usług na Nabrzeżu (w tym usług publicznych)

 

Projekt planu uwzględni możliwość realizacji tego postulatu.

13.

.

1. Place zabaw dla dzieci

2. Ogródek Japoński

3. Kilka małych placów zabaw

4. Otwarta przestrzeń rekreacyjno – wypoczynkowa

5. Mała siłownia

6. Dmuchany zamek

7. Karuzela

8. Duży ogródek jordanowski

9. Punkt widokowy

10. Punkt lub wieża widokowa

11. Siłownia na świeżym powietrzu dla seniorów

12. Tyrolka

13. Ściana wspinaczkowa

14. Park linowy

15. Park trampolin

16. Skate park

17. Miejsca do siedzenia w kształcie kręgu z opcjonalnym stolikiem po środku

18. Pole piknikowe

19. Miejsce na ognisko i grilla

20. Betonowe stoliki szachowe

21. Boisko do piłki nożnej i koszykówki

22. Zadaszenia: parasole i waty

23. Zagospodarowanie terenu ozdobnymi kwiatami i krzewami

Utworzenie placów zabaw i terenów rekreacji.

 

Projekt planu uwzględni możliwość realizacji tych postulatów.

14.

1. Parkingi

2. Parking w zastępstwie obecnie zlokalizowanego na pl. Barnima

3. Duży parking

4. Tereny zieleni wokół

5. Garaże

6. Wydaje mi się, że przy planowaniu obsługi komunikacyjnej  zabudowy kwartałów nadodrzańskich należy mieć świadomość, że planowana ilość miejsc postojowych powinna zaspokoić nie tylko potrzeby zabudowy obiektów przewidzianych na tym terenie, ale też potrzeby  zabudowy mieszkaniowej i komercyjnej całego centrum miasta

7. Wydzielony parking dla motocykli

8. Parkingi i trawniki

9. Dużo zieleni na Piastów 23, jak najmniej parkingów

Przeciwdziałanie deficytowi miejsc parkingowych w centrum – budowa parkingów w zieleni.

 

Projekt planu uwzględni możliwość realizacji tego postulatu.

15.

1. Wysokie budynki mieszkaniowe

2. Kamienice z parterem usługowym i piętrem mieszkalnym

3.  Domy tzw. Na wodzie

Potrzeba uzupełnienia zabudowy kwartałów nadbrzeżnych.

Projekt planu umożliwi realizację tego postulatu  jedynie w części. Intensywne zagospodarowanie, mimo słusznej formy urbanistycznej, będzie za sobą niosło zwiększone zapotrzebowanie na miejsca parkingowe. Obowiązujący plan zakładał takie zagospodarowanie jednak dotąd nie został zrealizowany, m.in. z powodu konieczności realizacji parkingów podziemnych. Zapotrzebowanie parkingowe mimo zniesienia nakazu realizacji parkingów podziemnych może być tak duże, że będzie to wymagało ich realizacji. Zagospodarowanie terenów pod funkcje mieszkaniowe jest możliwe, ale nie tak intensywnie, jak dotychczas zakładano. Miasto chce ożywić ten teren i dlatego jest sporządzany nowy projekt planu, aby dopuścić szerszy wachlarz możliwości inwestycji.

16.

1. Morski klimat nabrzeża

2. Nowe oświetlenie mostu

3. Iluminacja świetlna mostu

4. Remont parkingu

5. Większa liczba koszy na śmieci

6. Luneta widokowa

7. Większa liczba sprawnych kamer monitoringu

Potrzeba realizacji obiektów małej architektury oraz oświetlenia i urządzenia terenów.

Projekt planu uwzględni możliwość realizacji tych postulatów w zakresie dopuszczalnym do uregulowania planistycznego.


Wszystkie zgłoszone postulaty będą rozpatrywane szczegółowo w trakcie opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Celem planu będzie stworzenie ram dla realizacji zabudowy z elastycznymi zapisami przy jednoczesnym doprecyzowaniu najistotniejszych kwestii przestrzennych.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konsultacjach społecznych w systemie online. Spotkania konsultacyjne dotyczą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w śródmiejskiej części nabrzeża.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach online z wykorzystaniem linka kierującego bezpośrednio do strony prezentującej obszar objęty konsultacjami : www.gryfino.e-mapa.net?userview=76

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konsultacjach społecznych. Spotkanie konsultacyjne dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w śródmiejskiej części nabrzeża.

Plan Konsultacji w dniu 07 czerwca 2017 r. :

- o godz. 13:00 - spotkanie otwarte w budynku tawerny na nabrzeżu

- o godz. 15:00 i 17.00 - spacery badawcze z przewodnikiem (rejsy katamaranem po Odrze)

Osoby zainteresowane udziałem w spacerach badawczych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 z Joanną Ekiert lub Katarzyną Krasowską (joanna.ekiert@gryfino.pl, katarzyna.krasowska@gryfino.pl, tel. 91 416 20 11 w. 112, 113 ).

O zakwalifikowaniu do udziału w spacerach badawczych będzie decydowała kolejność zgłoszeń

Serdecznie zapraszamy!

 

29 maja przy Tawernie odbyło się spotkanie się z przedstawicielkami firmy, która na zlecenie gminy opracuje nowy plan miejscowy terenu przy gryfińskim nabrzeżu. Choć na spotkaniu zjawiło się tylko kilkoro mieszkańców, to dyskusja była bardzo ciekawa. To trzeci element drugiego etapu konsultacji społecznych. Wcześniej podczas majówki prowadzone były działania interaktywne przy makiecie, a wcześniej odbyły się spotkania fokusowe. Przed nami jeszcze czerwcowe spotkanie, podczas którego użyte zostanie kolejne narzędzie a mianowicie spacer badawczy. Będzie to właściwie rejs badawczy, bowiem spojrzymy na nabrzeże i całe Gryfino od strony rzeki.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konsultacjach społecznych. Zapraszamy na spotkanie otwarte z udziałem autora projektu planu miejscowego.  Spotkanie odbędzie się w budynku Tawerny na gryfińskim nabrzeżu w dniu 29 maja 2017 r. o godz. 16:30.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konsultacjach społecznych. Spotkanie odbędzie się w budynku Tawerny na gryfińskim nabrzeżu w dniach 1 i 2 maja 2017 r. od 15:00 do 18:00. 

Zapraszamy do pisemnego dzielenia się własnymi pomysłami z wykorzystaniem przygotowanych plakatów oraz do budowy modelu przestrzennego (interaktywnej makiety nabrzeża). 

Serdecznie zapraszamy!

Dotychczasowe efekty DOBRYCH KONSULTACJi, DOBREGO PLANU

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprosił mieszkańców miasta i gminy Gryfino do udziału w badaniach fokusowych które polegają na udziale w małej grupie dyskusyjnej. Problematyka badań dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w śródmiejskiej części Nabrzeża. Wymóg sprostania aktualnym potrzebom oraz konkurencyjności miasta pociąga za sobą konieczność poszukiwania czynników miastotwórczych, atrakcyjności i innowacyjnych sposobów planowania przestrzeni, odnajdywania wzajemnych relacji, a także pogodzenia różnorodnych, często odmiennych, interesów i oczekiwań poszczególnych grup społecznych.

 

2017/11/21, Projekt "Dokumenty Zastrzeżone"

Związek Banków Polskich zaprasza po raz kolejny do udziału w projekcie „Dokumenty Zastrzeżone” którego celem jest przeciwdziałanie przestępstwom z użyciem skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości. Akcja realizowana jest pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz we współpracy z Policją i Federacją Konsumentów. System nie koliduje z przepisami o wydawaniu i unieważnianiu dowodów osobistych.

Od 1 stycznia 2014 roku uruchomiony został System Zastrzegania Kart który pozwala na szybkie i efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych. Aby zastrzec swoją kartę wystarczy zadzwonić pod numer telefonu: (+48) 828 828 828. Jest to możliwe z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Numer jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ułatwia kontakt z wydawcą karty i jej zastrzeżenie w sytuacji, gdy czas odgrywa istotną rolę. Jedynym ponoszonym kosztem dla użytkownika ( posiadacza karty) jest koszt połączenia, zgodny z tabelą opłat jego operatora.

 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl