Aktualności
 

 

Zakończyło się glosowanie na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Trwa liczenie oddanych głosów przez mieszkańców gminy Gryfino. Po tym okresie poznamy zwycięskie projekty które zostaną zrealizowane w 2018 roku.

 

2017/10/11, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

W nawiązaniu do komunikatu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06.10.2017 r.  przekazujemy informacje dotyczącą szczegółów pomocy dla osób, które poniosły straty materialne w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych w nocy z 5-6 października br.

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej* i może być przeznaczona na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który uległ zniszczeniu, w zakresie umożliwiającym prowadzenie gospodarstwa domowego. Podstawą do określenia wysokości pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, natomiast wielkość szkód  zostanie oszacowana przez Komisję do spraw szacowania strat powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Wnioski o pomoc należy składać w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 maja 16 lub telefonicznie zgłaszać informacje w sprawie szkód powstałych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych pod numerem  91 416 20 11 wew. 333.

 

*Osobami uprawnionymi zgodnie z Zasadami udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej są:

- właściciel budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;

- osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do zniszczonego lub uszkodzonego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

- osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;

- osoba, która jest najemcą lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego;

- osoba, na rzecz której ustanowione zostało prawo dożywocia.

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

 Mieczysław Sawaryn

 

2017/11/20, Koncert Muzyki Polskiej w Szkole Muzycznej I Stopnia w Gryfinie

Dnia 18.11.2017 w Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie odbył się Koncert Muzyki Polskiej z okazji obchodów Święta Niepodległości. Koncert został zorganizowany przez Szkołę Muzyczną I Stopnia w Gryfinie, podczas którego wychowankowie oraz towarzyszący im opiekunowie zademonstrowali swoje umiejętności muzyczne.

W czasie obchodów gościnnie wystąpiła Kapela Ludowa Wełtynianka, która zaprezentowała się w swoich kolorowych strojach ludowych. Na uroczystość przybyli Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn, Radni Rady Miejskiej w Gryfinie, oraz nauczyciele i opiekunowie młodych artystów.

 

2017/11/13, Gminne obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

W dniach 10-11 listopada 2017 roku w Gryfinie odbyły się uroczystości związane z 99. rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Dzień przed Świętem Niepodległości o godz. 17.00 odbyła się Uroczysta Wieczornica w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfinie.

11 listopada o godz. 9.00 nastąpiło złożenie kwiatów przy Obelisku Niepodległościowym na Placu Pamięci Sybiraków w Gryfinie.

O godz. 10.00 miała miejsce Uroczysta Msza Św. za Ojczyznę - Kościół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Gryfinie.

O godz. 19.00 odbył się Koncert Muzyki Polskiej w wykonaniu Chóru „Res Musica” z Gryfina w Kościele pw. Narodzenia NMP w Gryfinie.

 

2017/11/17, Posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gryfinie

16 listopada 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gryfinie.

W posiedzeniu uczestniczył: Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Pan Mieczysław Sawaryn, Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Druh Zenon Trzepacz, Radny Rady Miejskiej Pan Janusz Skrzypiński, Komendant Straży Miejskiej w Gryfinie Pan Roman Rataj, Starszy Inspektor ds. operacyjno- szkoleniowych KP PSP w Gryfinie asp. Adam Tomczyk, Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego Pan Andrzej Wiśniewski, oraz Druhowie Prezesi i Naczelnicy z Jednostek OSP z Chwarstnicy, Gryfina, Radziszewa, Sobieradza i Wełtynia.

Tematem posiedzenia było przygotowanie jednostek OSP do sezonu zimowego oraz dokonanie analizy zdarzeń dotyczących nagłych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły na terenie Miasta i Gminy Gryfino w dniach 5/ 6 października i 28/ 29 października 2017 r. Szczególną uwagę podczas posiedzenia poświęcono działaniom społecznym dotyczącym zmniejszenia ilości zatruć tlenkiem węgla w sezonie grzewczym 2017/2018 i zagrożeniom zimowym. Uroczystej inauguracji kampanii społecznej dotyczącej zagrożeń zimowych i zatrucia tlenkiem węgla na terenie Miasta i Gminy Gryfino dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Pan Mieczysław Sawaryn, który przekazał dla jednostki OSP Chwarstnica i OSP Wełtyń nowo zakupione wielogazowe urządzenia wykrywczo pomiarowe MSA Auer Altair 4X. Dzięki temu zakupowi, wszystkie nasze jednostki OSP z Gminy Gryfino będą mogły dokonywać pomiaru stężenia tlenku węgla, siarkowodoru, tlenu i gazów wybuchowych a tym samym podejmować skuteczne działania ewakuacji osób zagrożonych zatruciem.

W ramach rozpoczęcia wspólnej kampanii informacyjnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino, Straż Miejska oraz Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego przygotowało materiały edukacyjne, które zostaną rozpropagowane w placówkach oświatowych, sołectwach, świetlicach wiejskich, parafiach i mediach lokalnych. Komendant Straży Miejskiej Pan Roman Rataj zaprezentował przygotowane broszury dot. zagrożeń zimowych, spalania śmieci i tlenku węgla. Oprócz materiałów edukacyjnych Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie wspólnie ze Strażą Miejską i GCZK w ramach programu „Bezpieczna Gmina” przeprowadzą zajęcia profilaktyczne o tematyce „Rozświetl niebo zachowując zasady bezpieczeństwa” oraz akcja „Czad i ogień obudź czujność” w placówkach oświatowych. Na zakończenie Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dziękując Druhom za zaangażowanie, profesjonalizm podczas akcji ratowniczych oraz zapewnienie mieszkańcom szybkiej pomocy podczas sytuacji kryzysowych przekazał zakupiony przez Gminę Gryfino sprzęt pożarniczy, który poprawi bezpieczeństwo strażaków i zwiększy skuteczność prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.


 

2017/11/21, Projekt "Dokumenty Zastrzeżone"

Związek Banków Polskich zaprasza po raz kolejny do udziału w projekcie „Dokumenty Zastrzeżone” którego celem jest przeciwdziałanie przestępstwom z użyciem skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości. Akcja realizowana jest pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz we współpracy z Policją i Federacją Konsumentów. System nie koliduje z przepisami o wydawaniu i unieważnianiu dowodów osobistych.

Od 1 stycznia 2014 roku uruchomiony został System Zastrzegania Kart który pozwala na szybkie i efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych. Aby zastrzec swoją kartę wystarczy zadzwonić pod numer telefonu: (+48) 828 828 828. Jest to możliwe z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Numer jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ułatwia kontakt z wydawcą karty i jej zastrzeżenie w sytuacji, gdy czas odgrywa istotną rolę. Jedynym ponoszonym kosztem dla użytkownika ( posiadacza karty) jest koszt połączenia, zgodny z tabelą opłat jego operatora.

 

2017/11/17, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Gryfino bardziej bezpieczne - warsztaty z koordynacji i współpracy między służbami ratowniczymi i mundurowymi"

 

2017/11/13, Europejskie Dni Pracodawcy 2017

Europejskie Dni Pracodawców to przedsięwzięcie zainicjowane przez Europejskie Publiczne Służby Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy pracodawcami i Publicznymi Służbami Zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie włączając się w tę inicjatywę zaprasza na dni otwarte organizowane pod hasłem „Wiedza kluczem do rozwoju”.

Podczas dni otwartych w dniach 23- 24.11.2017r. od godziny 8:00 do 14:00 pracownicy urzędu będą udzielali informacji o:

• aktualnej sytuacji na rynku pracy w zakresie dostępności pracowników,

• wszelkich ofertowanych przez urząd pracy formach wspierania pracodawców przy zatrudnianiu pracowników oraz podnoszeniu kwalifikacji pracowników i pracodawcy,

• zmianach przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, które będą obowiązywać od stycznia 2018r.

Ponadto, wszyscy zainteresowani pracodawcy będą mogli skorzystać z porady zawodowej w zakresie doboru kandydatów do pracy lub indywidualnego rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników a także z pomocy w przygotowaniu wniosku o przyznanie poszczególnych form wsparcia. Serdecznie zapraszamy wszystkich pracodawców z terenu powiatu gryfińskiego do odwiedzenia Urzędu Pracy w Gryfinie oraz jego filii w Chojnie podczas Dni Otwartych

 

2017/11/13, Spektakl Grupy Teatralnej TED

W czwartek 9 listopada 2017 w Gryfińskim Domu Kultury wystąpiła czeska grupa teatralna Teď nádech a leť. Artyści zaprezentowali gryfińskiej widowni spektakl pn. "Kura nie jest ptakiem, Ukraina nie jest za granicą". Publiczność dopisała. Scena sali widowiskowej stała się nie tylko przestrzenią dla teatru, lecz także miejscem dla widzów, którzy przez całe przestawienie pozostawali bardzo blisko aktorów.

Spektakl "Kura nie jest ptakiem, Ukraina nie jest za granicą" to portret życia marnowanego wojną, ale także i woli przetrwania. Mozaika złożona ze szczątków losów tych, którzy choć nie weszli w bezpośredni kontakt z wojną, to ta wpływa na ich życie. To również obraz tych, którzy w wojnie po jednej czy po drugiej stronie, dobrowolnie lub też nie z własnej woli- uczestniczą.

Artyści Teď nádech a leť w swoim spektaklu przedstawili grozę, sprzeczności, absurdy wojny i wojennej propagandy. Uciekając od ocen moralnych, prób zrozumienia czy rozgrzeszenia, oddają głos swoim bohaterom. Faktyczny głos, ponieważ scenariusz spektaklu został oparty o prawdziwe relacje m.in. uchodźców wojennych, uczestników Majdanu, mieszkańców Donbasu czy Mariupolu a także prace reporterów wojennych.

Tak powstał obraz ukazujący złożoność konfliktu wojennego na wschodzie Ukrainy, jego niejednoznaczność. Na kameralnej scenie, podczas trwania całego spektaklu gotowano ukraiński barszcz. Zapach tradycyjnej kuchni ukraińskiej jeszcze bardziej osadzał w realiach przestawianych historii. Ważnym elementem przedstawienia były także piękne pieśni, które twórcy spektaklu poznali podczas swoich podróży i spotkań z mieszkańcami Ukrainy.

 

2017/11/16, "Do kraju tego..." wieczór poetycko-muzyczny w Pałacyku pod Lwami

We wtorek, 14 listopada 2017 w Pałacyku pod Lwami odbył się wieczór poetycko-muzyczny pod tytułem "Do kraju tego...". Program przygotował Teatr Eliksir z Gryfińskiego Domu Kultury. Na scenie wystąpili aktorzy Eliksiru oraz Teatru Uhuru. Odbył się także mini wieczorek autorski Alicji Błaszczyk. Mottem wieczoru był cytat z wiersza Cypriana Kamila Norwida pt. "Moja piosnka", w którym nostalgia za utraconą ojczyzną łączy się z pragnieniem życia w upragnionym kraju. Motywem przewodnim wieczoru było słowo "ojczyzna", odmieniane prze różne przypadki poetyckich epok i poetyk. Posłuchaliśmy wierszy bardzo znanych stanowiących kanon polskiej literatury, tych sławiących nasz kraj, jak i tych, których przesłanie jest bardziej uniwersalnie.

Widzowie, którzy licznie przybyli do Pałacyku pod Lwami wysłuchali recytacji poezji Kochanowskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Tuwima, Miłosza, Szymborskiej i wielu innych poetów dla których słowo "ojczyzna" znaczyło coś bardzo cennego i coś bardzo osobistego. Swoje własne wiersze prezentowali Jerzy Romaniuk z Teatru Eliksir oraz Alicja Błaszczyk -poetka z Daleszewa. Oprócz poezji wysłuchaliśmy także utworów Fryderyka Chopina w wykonaniu Oliwii Kurlej. Były także prezentacje multimedialne. Pokazano cykl prac Jerzego Dudy - Gracza poświęconych Mickiewiczowi. Duże wrażenie na publiczności zrobiły fragmenty filmów -"Syzyfowe prace" z roku 2000 z brawurową recytacją "Reduty Ordona" oraz fragment obrazu "Lawa" Tadeusza Konwickiego z fenomenalną interpretacją Wielkiej Improwizacji w wykonaniu Gustawa Holoubka. Emilia Bulsa zaśpiewała utwór z repertuaru Maryli Rodowicz "Tango na głos orkiestrę i jeszcze jeden głos".

Za wieczorne spotkanie wszystkim gościom i wykonawcom podziękował zastępca dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury Krzysztof Rudnicki W programie udział wzięli: Aktorzy Teatru Eliksir: Teresa Smolnik, Wiesława Glińska, Danuta Sikorska, Tamara Szymańska, Jolanta Błaszak, Krystyna Gil, Danuta Szydło oraz Jerzy Romaniuk. Aktorzy Teatru Uhuru: Oliwia Kurlej (fortepian, recytacja) i Emilia Bulsa (recytacja, śpiew). Gościnnie: Alicja Błaszczyk poetka z Daleszewa. Kierownictwo artystyczne: Janusz Janiszewski.

 

2017/11/16, Wyniki konkursu plastycznego "Ekspresja w tańcu"

Znamy już wyniki konkursu plastycznego "Ekspresja w tańcu". Konkurs zrealizowany był w ramach Tygodnia Tańca poprzedzającego 9. Jesienną Scenę Tańca w Gryfinie. Na przegląd nadesłano 20 prac, głównie w technikach plastycznych. Pojawiły się również dwie fotografie. Autorzy większości prac to osoby w kategorii wiekowej 14-16 lat. W kategorii powyżej 17 lat nie było zgłoszeń. W poniedziałek 13 listopada 2017 odbyły się obrady jury, podczas których wyłoniono zwycięzców. Skład gremium oceniającego prace: Aneta Kopystyńska Elżbieta Kokot Mariusz Strzelczyk Piotr Ostrowski Jury po obejrzeniu i ocenieniu 20 nadesłanych prac postanowiło przyznać cztery nagrody oraz jedno wyróżnienie specjalne. Jury oceniło poziom prac jako zróżnicowany, wskazując na różnorodność środków wypowiedzi plastycznych oraz ekspresji twórczej autorów.

Jury postanowiło przyznać:

I nagrodę dla Karoliny Wojdyły (lat 16) - darmowe warsztaty z Anną Marią Krysiak i Maiko Date + podwójne zaproszenie na 9. Festiwal Jesienna Scena Tańca

II nagrodę dla Weroniki Gałęzowskiej (lat 16) - podwójne zaproszenie na 9. Festiwal Jesienna Scena Tańca

III nagrodę dla Ewy Błaszczak (lat 15) - podwójne zaproszenie na festiwal Jesienna Scena Tańca

IV nagrodę dla Wiktorii Budny (lat 15) - podwójne zaproszenie na jeden wybrany dzień 9. Festiwalu Jesienna Scena Tańca

Wyróżnienie specjalne dla Basi Wilczyńskiej (lat 11), mimo iż autorka nie kwalifikowała się do żadnej z przewidzianych kategorii wiekowych. Swoją decyzję jury umotywowało wysokim poziomem artystycznym pracy oraz trafnym doborem środków wyrazu do zadanego tematu. Nagrodą jest podwójne zaproszenie na jeden wybrany dzień 9. Festiwalu Jesienna Scena Tańca.

Wszystkie nagrodzone prace wystawione będą do oglądania od czwartku 16 listopada od godziny 12 i podczas trwania całego festiwalu Jesienna Scena Tańca w budynku Gryfińskiego Domu Kultury. Następnie będzie można je oglądać przez cały grudzień w Centrum Informacji Turystycznej na gryfińskim nabrzeżu. Oryginał protokołu z posiedzenia jury dostępny jest do wglądu w biurze GDK. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i zapraszamy do odbioru nagród. Nagrody będą do odbioru od 16 listopada od godziny 8.00 rano w biurze Gryfińskiego Domu Kultury przy ul. Szczecińskiej 17.

 

2017/11/13, Wystawa zdjęć sekcji fotograficznej Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W środę 15 listopada 2017 r. o godzinie 17:00 zapraszamy do siedziby Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie na kolejny wernisaż.

Tym razem zaprezentowane zostaną zdjęcia, które wykonali studenci działający w sekcji fotograficznej Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wstęp na wernisaż jest wolny, a wystawę będzie można oglądać do 30 listopada od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

O wystawie: Jesteśmy grupą pasjonatów fotografii i tworzymy sekcję fotograficzną przy Gryfińskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Z roku na rok nasza grupa powiększa się, co świadczy o dużym zainteresowaniu fotografią. Stąd, na tegorocznej wystawie, więcej prac, którymi chcemy się pochwalić. Zaprezentujemy zdjęcia o różnej tematyce, zrobione podczas wakacji spędzonych w kraju i za granicą oraz na wycieczkach organizowanych przez sekcję turystyczną. Ciągle uczymy się i doskonalimy nasz warsztat pracy z aparatem fotograficznym. Wybraliśmy, naszym zdaniem, najlepsze zdjęcia i jesteśmy otwarci na Państwa opinię. Życzymy miłego oglądania naszych prac. Teresa Głowacka, Maria Grygiel, Kinga Karpicka, Leon Kryczka, Jadwiga Michalak, Bożena Mockało, Joanna Rossa, Teresa Sowińska, Irena Skórska, Józef Satanowski, Zdzisława Wieczorek, Magda Bidzińska.

 

2017/11/10, Święto Niepodległości w Przedszkolu nr 3 im. Kubusia Puchatka

„Żeby Polska była Polską” - pod tym hasłem dnia 10 listopada 2017 roku w Przedszkolu nr 3 im. Kubusia Puchatka odbyła się uroczystość upamiętniająca Święto Niepodległości. Dzieci z przedszkola przygotowały część artystyczną na której wyrecytowały i zaśpiewały wiersze oraz pieśni patriotyczne.

 

2017/11/03, Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 30.10.2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia była „Ocena stanu gotowości poszczególnych ogniw systemu bezpieczeństwa do minimalizacji uciążliwości zagrożeń powodowanych warunkami zimowymi na terenie Miasta i Gminy Gryfino”. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele zaproszonych służb.

Posiedzenie otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Pan Mieczysław Sawaryn a przewodniczył Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pan Paweł Nikitiński. Podczas posiedzenia szczególną uwagę przewodniczący posiedzenia Zastępca Burmistrza Pan Paweł Nikitiński poświęcił właściwej komunikacji wszystkich służb podczas awarii i innych sytuacji kryzysowych. Zastępca Burmistrza pokreślił że właściciele oraz posiadacze samoistni i zależni obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej mają obowiązek ich ochrony, a także wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z Burmistrzem oraz Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego.

 

2017/11/10, Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Już 2 lutego i 21 marca 2018 r. mijają najbliższe terminy składania wniosków z programu Erasmus + przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, na dofinansowanie w ramach akcji "Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia ", "Partnerstwa strategiczne" z sektora Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Granty z programu Erasmus+ pozwalają sfinansować 100% wydatków na: W ramach Akcji "Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia" oraz Akcji "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół" w sektorze Edukacja szkolna: zagraniczne kursy nauki języka dla kadry, zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli, tzw. "wymianę" uczniów i kadry między szkołami, zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli, W ramach Akcji „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia” w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe: zagraniczne staże i praktyki dla uczniów w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych lub organizacjach pozarządowych, praktyki zawodowe kadry, szkolenia kadry w instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowego.

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ - praktycznych warsztatów z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:

Dla sektora Edukacja szkolna: 20 listopada 2017, Kraków 27 listopada 2017, Poznań 4 grudnia 2017, Warszawa 11 grudnia 2017, Wrocław

Dla sektora: Kształcenie i szkolenia zawodowe: 24 listopada 2017, Warszawa

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo: jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie – 1 lutego i 21 marca 2018 r. dla akcji: "Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia" i "Partnerstwa strategiczne", jak napisać wniosek, żeby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem generatora wniosków ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne, w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi spełniać partner, jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu, jak zaplanować wydatki budżetowe, żeby uzyskać 100% finansowania projektu, jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki np. związane z doposażeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: www.szkolenia-erasmus.org.

Organizator szkolenia: Agencja Pracy Twórczej.

 

2017/11/06, Spektakl "Zsyłki, łagry, Katyń" w gryfińskim kinie "Gryf"

3 listopada 2017 w gryfińskim kinie "Gryf" odbył się spektakl warszawskiego teatru Oratorium pt.: "Zsyłki, łagry, Katyń". W skromnej, szekspirowskiej, lecz wyrazistej przez to formie aktorzy Danuta Nagórna i Jarosław Witaszek opowiedzieli publiczności o gehennie polskich kresów. Świetną oprawę muzyczną Wojciecha Kostrzewy wykonał na klarnecie pracownik Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Szopena Jacek Dziołak. Wśród widzów znaleźli się licznie reprezentowani gryfińscy Sybiracy oraz uczniowie szkół z Mieszkowic i Gryfina. Słowo wstępne wygłosił przybyły specjalnie burmistrz Paweł Nikitiński. Była to wspaniała, artystyczna lekcja historii. Spektakl, według scenariusza Danuty Nagórnej i w reżyserii Jarosława Witaszka opowiada o historii i genezie sowieckiej zbrodni. Jest to hołd złożony więźniom łagrów i ofiarom zbrodni katyńskiej. Przedstawienie oparte jest na materiałach faktograficznych. Spektakl organizowała Gmina Gryfino, Biblioteka Publiczna w Gryfinie oraz Gryfiński Dom Kultury.

 

2017/11/13, Odblaski ratują życie

Funkcjonariusze straży miejskiej i policji podczas Akcji Znicz 2017 w okolicy cmentarza oraz na terenie miasta rozdawali mieszkańcom elementy odblaskowe w postaci opasek, kamizelek oraz worków odblaskowych . Łącznie rozdano 134 opasek, 10 kamizelek, 20 worków, 62 zawieszek. Dzięki odblaskom kierowcy mają szansę zobaczyć pieszych z nawet trzykrotnie większej odległości niż wtedy, gdy pieszy nie ma żadnego elementu odblaskowego.

Przypominamy, że można zgłosić się do siedziby Straży Miejskiej po odblask. Odblaski zostały zakupione przez Urząd Miasta i Gminy Gryfino.

 

2017/11/06, Dzień Seniora w Czepinie

Coroczne obchody święta Seniorów miały miły i uroczysty charakter. Burmistrz Mieczysław Sawaryn, wiceprzewodniczący rady Zdzisław Kmieciak, sołtys Józef Zajączkowski wraz z Radą Sołecką i ks. proboszcz Jerzy Brocławik złożyli szanownym seniorom serdeczne życzenia, zaś najstarsi mieszkańcy otrzymali kwiaty. Spotkaniu towarzyszyła wspaniała zabawa przy muzyce Zespołu Gardnianka a także występ Wiktorii. Panie z KGW przygotowały również wykwintny poczęstunek.

Uroczystość przygotowały organizacje społeczne oraz instruktorka świetlicy Emilia Leszczyńska, całość sfinansowano z Funduszu Sołeckiego i środków prywatnych.

 

2017/11/06, Bardzo dobry występ naszych szachistów

Kolejny bardzo dobry występ zanotowali nasi szachiści podczas Międzynarodowego Turnieju Szachowego Torgelower Nachwuchsopen-2017 w Niemczech. W zawodach wystartowało ponad 90 zawodników z 14 klubów i ośrodków szachowych z Niemiec i Polski. Na sali gry zameldowali się reprezentanci min., Torgelow, Greifswalde, Wittemberge, Uckermunde, Angermunde, Fridrichsfelde oraz Bydgoszczy i Szczecina. A wśród nich nasi – z UKS Biały Pion. Zauważalni nie tylko z racji klubowych koszulek ale też z solidnej i efektywnej gry jaką zaprezentowali podczas turnieju. Od początku, do ostatniej rundy, gryfiniacy bez cienia respektu walczyli z rywalami a widok zawodnika z Gryfina grającego na czołowych szachownicach, wielokrotnie pojawiał się podczas turniejowych rund. Stąd pewno i niezłe wyniki. Dwie nasze reprezentantki wróciły do domu z pucharami. W klasyfikacji dziewcząt do lat 8 zwyciężyła Liwia Babińska a Hania Grabowska zajęła trzecie miejsce. Równie pięknie wyglądała klasyfikacja końcowa dziewcząt do lat 12. Pierwsze miejsce zajęła Martyna Kuryło a trzecie Nikola Radomska. Dodając do tego drugie miejsce Kingi Dejewskiej do lat 14 oraz czwarte miejsce Niny Lesiak do lat 10, śmiało można powiedzieć – brawo dziewczyny !!! W rywalizacji chłopców w grupie starszej blisko czołowych miejsc znaleźli się Mikołaj Turek 5,0p. oraz Bartosz Nędzarek, Adam Hajdaś, Szymon Soszka i Bartosz Szpura – po 4,0p. Chłopcy młodsi do lat 10 pojechali gównie po naukę ale i oni walczyli bardzo dzielnie, Przemek Gągoliński, Wojtek Olszewski, Tomek Zabadała zdobyli po 4,0p. Janek Dejewski 3,5p. a Wojtek Sztylke 3,0p.

To był bardzo udany wyjazd pod względem szkoleniowym oraz integracyjnym. Zmagania ze stresem i odpowiednia reakcja na szybko zmieniające się sytuacje na szachownicy, stanowiły doskonały bodziec do rozwoju umiejętności szachowych a wiele elementów gry turniejowej zostało wprowadzonych w realia bezpośredniej walki z przeciwnikiem. Ponadto, obserwacja rywali i ich zachowania ale też i własna postawa, ukazywała najważniejsze przesłanie tej gry – ponadczasowe FAIR PLAY, szacunek dla przeciwnika bez względu na jego narodowość, przynależność klubową czy umiejętności szachowe. Bardzo serdeczne podziękowania, składamy wszystkim rodzicom którzy pomagali podczas wyjazdu na zawody. Dziękujęmy za Wasz poświęcony czas, zaangażowanie, zdjęcia oraz jak zawsze miłą szachową atmosferę.

 

2017/11/06, Teatr Eliksir – jesienne peregrynacje

Teatr Eliksir z Gryfińskiego Domu Kultury nie próżnuje, a jesienna aura bynajmniej nie spowolniła aktywności aktorów.

W Ińsku i Zamborsku 28 października teatr wystąpił w Ińsku z okazji Dania Seniora, a w ostatnią sobotę 4 listopada grupa gościła w Zamborsku koło Pyrzyc na zaproszenie Stowarzyszenia Jaskółka oraz Fundacji Razem dla rozwoju obszarów wiejskich. W obu miejscach teatr zaprezentował spektakl satyryczny „Doktor Piguła przyjmuje …”, którym zawsze potrafi doskonale rozbawić publiczność. Z początkiem nowego sezonu do grupy dołączyły dwie aktorki – Jolanta Błaszak oraz Krystyna Gil, które od razu znalazły sobie miejsce i role w Eliksirze.

Biesiada ludowa W Zaborsku odbyło się spotkanie zespołów ludowych, których łączy jeden cel - tradycja i kultura na polskiej wsi. Artyści ludowi spotkali się by poopowiadać o swoich sukcesach i porażkach, pośpiewać, potańczyć po prostu pobyć z sobą bez stresu z humorem i z nową energią do działania. Organizatorem było Stowarzyszenie Jaskółka - Katarzyna Kosno. Współorganizatorzy to Maria Raczkowska - Zespół Biesiada, Zdzisław Szczepkowski - Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Maria Wybranowska - Stowarzyszenie Seniorita. Oprócz gościnnego występu Teatru Eliksir z Gryfina w spotkaniu wzięły udział zespoły: Biesiada, Kalinka, Pyrzyczanka, Pacholęta i Borzymianka. W biesiadzie uczestniczyli także prof. Bogdan Matławski i Jan Sylwestrzak. Stowarzyszenie Jaskółka oraz Fundacja Razem dla rozwoju obszarów wiejskich na terenie powiatu pyrzyckiego, gryfińskiego i stargardzkiego realizuje projekt ,,Co w wiejskich sercach gra ”, którego głównym celem jest ukazanie fenomenu amatorskich zespołów ludowych wraz z ich rolą społeczną i kulturotwórczą w życiu społeczności wiejskich.

W Pałacyku o ojczyźnie A już 14 listopada Teatr Eliksir zaprasza do Pałacyku pod Lwami na kolejne poetyckie spotkanie Tym razem program będzie poświecony poezji patriotycznej, w którym usłyszymy słynne strofy o ojczyźnie oraz wspólnie pośpiewamy znane utwory należące do kanonu polskich pieśni narodowych. Teatr Eliksir działa pod egidą Gryfińskiego Domu Kultury oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gryfinie. Opiekunem artystycznym grupy jest instruktor Janusz Janiszewski. Obecnie teatr tworzą: Józefa Łodykowska, Danuta Szydło, Teresa Smolnik, Wiesława Glińska, Danuta Sikorska, Tamara Szymańska, Jolanta Błaszak, Krystyna Gil oraz Jerzy Romaniuk. 

 

2017/11/07, Nowe nagłośnienie wypróbowane

Podczas sobotnich koncertów ( 4.11.2017), jakie odbyły się w Gryfińskim Domu Kultury w ramach siódmej edycji Brzmienia Ósemki, po raz pierwszy wypróbowano nowe nagłośnienie o jakie wzbogaciła się nasza placówka. Już kilka miesięcy temu informowaliśmy o tym, że wniosek złożony przez Gryfiński Dom Kultury do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego został pozytywnie rozpatrzony i GDK po latach oczekiwań doczeka się nowego sprzętu. Wniosek do ministerstwa przygotowano we współpracy z burmistrzem, pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie i Centrum Informacji Turystycznej.

Całkowity koszt zadania pod nazwą "Zakup nowego wyposażenia nagłośnieniowego dla Gryfińskiego Domu Kultury dofinansowanego w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury" wyniósł 231.240 zł w tym kwota dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowi 79,91 % podanej kwoty, a wkład własny Gminy Gryfino to ponad 45 tys. zł. Pozyskano m.in. nowe zestawy głośnikowe, wzmacniacze, mikrofony bezprzewodowe i odpowiednie okablowanie.

 

2017/10/26, XL sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 26 października odbyła się XL sesja Rady Miejskiej w Gryfinie. Podczas sesji radni podjęli uchwały dotyczące m.in. wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanych zmian granic administracyjnych miasta Gryfina oraz przystąpienia Gminy Gryfino do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Odra+Oder”.

Uchwalono zmianę dotyczącą ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych .

Uchwalono również nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino.

Rada Miejska nie podjeła uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie.

 

2017/10/06, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 6 października 2017 r. informuję,
że osoby poszkodowane w nocy z 5 na 6 października 2017r. przez gwałtowne zjawiska atmosferyczne otrzymają od Rządu bezzwrotną pomoc materialną w wysokości do 6 tysięcy złotych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia domu do kwoty 100 tysięcy złotych.

Informacje w sprawie szkód powstałych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych należy zgłaszać do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie,
tel. 91 416 20 11 wew. 333.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn
 

2017/10/30, Konferencja "Powrót do wspólnych tradycji promujących polską wieś"

W dniu 28 października w świetlicy Szkoły Podstawowej im. ks. Barnima I w Żabnicy odbyła się Konferencja "Powrót do wspólnych tradycji promujących polską wieś". Spotkanie było zakończeniem obchodów jubileuszu "270 lat lokacji Żabnicy i Dębiec". Konferencja odbyła się w ramach projektu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn. "Powrót do wspólnych tradycji promujących polską wieś".

W konferencji wzięli udział radni Rady Miejskiej w Gryfinie, sołtysi, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Gminy Gryfino.

 

2017/10/27, Pasowania na przedszkolaków

W dniu 27 października Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino uczestniczył w uroczystym pasowaniu w Gardnie i Chwarstnicy przedszkolaków uczęszczających do placówek prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Nauczycielki oraz opiekunowie przygotowały wraz z dziećmi bogaty program artystyczny. Częścią kulminacyjną programu było złożenie przysięgi przez dzieci. Podczas uroczystego pasowania wręczono dzieciom dyplomy oraz drobne niespodzianki.


 

2017/10/27, Spotkania profilaktyczne dla młodzieży

W dniu 26 października odbyły się spotkania profilaktyczne których odbiorcami była młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie oraz Zespołu Szkół Ponadgminazjalnych nr 2 w Gryfinie. Liderem spotkań był franciszkanin-ojciec Łukasz Buksa, muzyk, zakonnik, duszpasterz młodzieży. Na co dzień posługuje w Krakowie i od kilku lat prowadzi działalność misyjną, jeżdżąc po szkołach całej Polski i uczestnicząc w spotkaniach z młodzieżą. Spotkania odbyły się z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Przedsięwzięcie miało charakter profilaktyczny, wzbogacony muzyką i autentycznym doświadczeniem spotkania się jak i podzielenia się świadectwem swojego życia.

 

2017/10/25, Otwarcie placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie

W piątek 20 października odbyło się uroczyste otwarcie małego placu zabaw przed budynkiem przedszkola. Inwestycja została dofinansowana ze środków budżetu Gminy Gryfino. Swój udział w stworzeniu placu miała Rada Rodziców oraz firmy patronackie Jaeger Polska Sp. z o.o. i Parker Hannifin Sales Poland. Dzięki wspólnym działaniom powstał certyfikowany plac zabaw dla najmłodszych dzieci, na którym mogą bezpiecznie bawić się, pokonywać przeszkody i rozładowywać energię. W tworzeniu placu pomagali również sami rodzice dzieci podejmując się samodzielnego wykonania prac ziemnych. Przygotowali teren pod wylanie betonu, ułożyli matę i zakotwiczyli urządzenia, dzięki czemu udało się zmniejszyć wydatki i osiągnąć wymarzony cel.

 

2017/10/23, Złote i Diamentowe Gody w Gryfinie

Złote i Diamentowe Gody w Gryfinie

W piątek 20 października 2017 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 3  w Gryfinie odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla 16 par obchodzących 50 lecie pożycia małżeńskiego oraz dla 6 par obchodzących jubileusz 60 lecia.

Na uroczystość przybyli bohaterowie tego dnia - dostojni jubilaci wraz z zaproszonymi gośćmi, rodziną i przyjaciółmi.

Medale od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pamiątkowe dyplomy, kwiaty, mnóstwo życzeń. To wszystko otrzymały pary małżeńskie, które świętują w tym roku swój jubileusz złotych i diamentowych godów. 

Jubilaci obchodzący 50-lecie pożycia małżeńskiego to:

1

Genowefa i Marian

Duda

2

Marianna i Zdzisław

Durmaj

3

Zofia i Jan

Godyńscy

4

Maria i Jan

Gutowscy

5

Halina i Andrzej

Głowaccy

6

Teresa i Zdzisław

Janik

7

Marianna i Tadeusz

Janiszewscy

8

Alina i Franciszek

Kaczor

9

Krystyna i Stanisław

Knop

10

Helena i Zdzisław

Kolanek

11

Maria i Czesław

Krygier

12

Janina i Jan

Malec

13

Zenona i Henryk

Mitrowscy

14

Janina i  Stanisław

Osińscy

15

Irena i Tadeusz

Trzeciak

16

Regina i Kazimierz

Wiater

 

Jubilaci obchodzący 60-lecie pożycia małżeńskiego:

1

Maria  Kazimierz

Dulak

2

Marianna  Jan

Kuczyńscy

3

Bogusława  Bronisław

Nowiccy

4

Cecylia   Tadeusz

Sznajder

5

Krystyna  Zdzisław

Tylkowscy

6

Łucja  Stanisław

Zając

 

2017/10/24, Rozgrywki Grand Prix 2017

Rozgrywki Grand Prix 2017 powoli i konsekwentnie wkraczają w decydującą fazę. Za nami ósmy turniej cyklu i trudno się dziwić że przy szachownicach w Pałacyku pod Lwami oprócz emocji także kalkulacje szans i baczna obserwacja poczynań rywali. W sobotnich rozgrywkach jak zawsze, zacięta walka w każdej rundzie, ba, w każdej partii. Szymon Soszka, który w poprzednich odsłonach nie dawał szans rywalom, tym razem był trzeci. Lepsi od niego byli, Bartosz Nędzarek i Bartosz Szpura. Tuż za nimi, dwie silne grupy pościgowe z Mikołajem Turkiem i Franciszkiem Tokarkiem oraz Karolem Oliasem i Adamem Hajdasiem. Dziewczęta na podium, tym razem w kolejności: Martyna Kuryło, Ola Kucharczyk i Hanna Tokarek.

GP-2017 Turniej-8

1. Nędzarek Bartosz 6,5p.

2. Szpura Bartosz 6,0p.

3. Soszka Szymon 5,5p.

4. Turek Mikołaj 5,0p.

5. Tokarek Franciszek 5,0p.

6. Olias Karol 4,5p.

7. Hajdaś Adam 4,5p.

8. Kuryło Martyna 4,0p.

9. Dejewski Jan 4,0p.

10. Olszewski Wojciech 4,0p.

Startowało 29 zawodników.

W zawodach wzięło udział 29 zawodników. Wśród nich połowa uczestników nie ma jeszcze skończonych 10 lat! To wyraźne odmłodzenie szeregów Białego Piona wcale nie oznacza obniżenia poziomu gry turniejowej. Młodzi szachiści z dużą uwagą i konsekwencją potrafią rozgrywać swoje partie, starając się dobrze planować i uważnie wykorzystywać czas gry. Dobrą zapowiedzią na przyszłość jest także, aktywne uczestnictwo wielu z nich w klubowych zajęciach szkoleniowych. Gdzie wraz ze swoimi starszymi kolegami systematycznie zgłębiają szachowe tajemnice.

Po ośmiu turniejach w punktacji generalnej sklasyfikowano 36 zawodników. Przewodzi nadal Mikołaj Turek 45,0p. chociaż przewaga z każdym turniejem niepokojąco topnieje. Z dużą skutecznością ścigają lidera: Karol Olias 42,5p. oraz Szymon Soszka 40,0p. Jednak i oni nie mogą być pewni miejsca na podium. Za nimi kolejni pretendenci: Adam Hajdaś i Bartosz Szpura obaj po 37,0p i najlepsza z dziewcząt Martyna Kuryło 35,0p.

 

Klasyfikacja Generalna po 8 trn.

1. Turek Mikołaj 45,0p.

2. Olias Karol 42,5p.

3. Soszka Szymon 40,0p.

4. Hajdaś Adam 37,0p.

5. Szpura Bartosz 37,0p.

6. Kuryło Martyna 35,0p.

7. Nędzarek Bartosz 34,0p.

8. Jazukiewicz Gabriel 33,5p.

9. Tokarek Franciszek 32,0p.

10. Jędraszczyk Kajetan 30,5p.

Sklasyfikowano 36 szachistów

Już za tydzień 28.10, dziewiąty turniej eliminacyjny Grand Prix a w następnym 04.11, wyjazd do Torgelow w Niemczech na XXVI Torgelower Nachwuchsopen będzie  bardzo ciekawie.

Pełne wyniki na www.bialypion.pl

Zdjęcia:

JUSTYNA PEJSKA FOTOGRAFIA

http://jp-gryfino.blogspot.com/

 

2017/10/20, Europejski Dzień Seniora

W dniu 19 października 2017 r. Gryfiński Klub Seniora działający przy Centrum Aktywności Lokalnej hucznie obchodził Europejski Dzień Seniora. Seniorzy świętowali również czwarty rok swojej działalności.
Na spotkanie zawitali zaproszeni goście Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Pan Mieczysław Sawaryn, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Aleksandra Szymanowicz, Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Pani Ewa Dudar oraz Kierownik Referatu Spraw Społecznych Pani Barbara Lefik-Żarczyńska. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej i uroczystej atmosferze.

 

2017/10/23, Akcja Widoczny wózek. Mamo bądź widoczna

Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa poprzez zawieszanie elementów odblaskowych na wózki dziecięce. Elementy odblaskowe na wózkach dziecięcych zwiększają widoczność na drodze w najniebezpieczniejszym dla rodziców okresie jesienno – zimowym. W/w akcja, którą wprowadziliśmy ma uzmysłowić rodzicom jak ważne jest oznakowanie dziecięcego wózka i jak te znaczki odblaskowe mogą pomóc.

W dniu dzisiejszym oznakowano 30 wózki dziecięce 110 elementami odblaskowymi oraz rozwieszono 50 elementów odblaskowych na kurtki dziecięce oraz torebki damskie. Podczas akcji rozdano również 10 kamizelek odblaskowych dla dzieci. Strażnicy będą zaczepiali elementy odblaskowe do wózków. Można również zgłosić się do siedziby Straż Miejskiej ze starszym dzieckiem, które otrzyma dodatkowo odblaskową niespodziankę. Elementy odblaskowe i kamizelki zakupione zostały przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

 

2017/10/17, Projekt „Transgraniczny Festiwal Bajek Dziecięcych”

Od samego rana w Przedszkolu nr 5 im. Calineczki w Gryfinie panowała radosna, przyjazna atmosfera. Do przedszkola przyjechały w odwiedziny Przedszkolaki z Przedszkola „Kleine Oder Welse” z Pinnow. Wspólna zabawa odbyła się w ramach Funduszy Małych Projektów „Transgraniczny Festiwal Bajek Dziecięcych”. Projekt jest dofinansowany ze środków EFRR w ramach programu Interreg VA oraz ze środków budżetu państwa.

Projekt  "Transgraniczny Festiwal Bajek "  to inicjatywa, której zadaniem było pogłębienie istniejących kontaktów pomiędzy dziećmi przedszkolnymi z partnerskich regionów.

Realizacja projektu obejmowała spotkanie polsko-niemieckie o różnym zakresie działań edukacyjnych oraz integracyjnych, które przybliżyły dzieciom literaturę dziecięcą obojga narodów. Stworzyła okazje wspólnych zabaw i twórczych prac plastyczno – technicznych i teatralnych. Ponadto dawała możliwość poznawania treści nowych bajek, ludzi i kultur. 

Spotkanie odbyło się w dniu 17.10.2017r. Uczestniczyło w nim 75 dzieci (50 dzieci  z Polski i 25 dzieci z Niemiec) wraz z opiekunami po 5 opiekunek z każdej strony. Wspólnym zabawom przyglądali się zaproszeni Goście: Mieczysław Sawaryn Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, Grzegorz Jastrowicz Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Magdalena Świst Przedstawiciel Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, zaproszeni dziennikarze oraz zawsze mile widziani rodzice naszych wychowanków. 

 

2017/10/17, Spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w Warszawie z Witoldem Bańką, ministrem sportu i turystyki

Burmistrz Mieczysław Sawaryn spotkał się w Warszawie z Witoldem Bańką, ministrem sportu i turystyki. Spotkanie zostało zorganizowane przez posła Artura Szałabawkę, który zabiega o możliwość realizacji wielu inwestycji w Gryfinie.

- Tematem rozmowy była oczywiście możliwość uzyskania dofinansowania na kluczową dla nas inwestycję budowy hali sportowej w Gryfinie. Dziękuję panu posłowi Arturowi Szałabawce, za to że kolejny raz pomaga nam w ważnych sprawach – podkreśla burmistrz Sawaryn.

Gmina Gryfino zamierza ubiegać się nie tylko o środki na budowę hali, ale i uczestniczyć w innych programach ministerstwa, które kierowane są do jednostek samorządu lokalnego. Będzie to m.in. program OSA, czyli Otwartych Stref Aktywności, ministerstwo zamierza bowiem w ramach tego projektu stworzyć około trzech tysięcy stref aktywności dla mieszkańców.

 

2017/08/22, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 21 sierpnia 2017 roku

K O M U N I K A T

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

W związku z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 sierpnia 2017 r. informuję, że osoby poszkodowane w ostatnim czasie przez gwałtowne zjawiska atmosferyczne otrzymają od Rządu bezzwrotną pomoc materialną w wysokości do 6 tys. złotych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia domu do 100 tys. złotych. Środki na ten cel zostały zabezpieczone przez Rząd w przewidzianej na ten cel rezerwie budżetu państwa.

Informacje w sprawie szkód powstałych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych należy zgłaszać do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, tel. 91 416 20 11 wew.333.

 

2017/09/14, Rozpoznanie problemów, oczekiwań i potrzeb środowiska młodzieży

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że na terenie gminy Gryfino  będzie realizowany projekt, który ma na celu rozpoznanie problemów, oczekiwań i  potrzeb środowiska młodzieży
z gminy Gryfino.

W oparciu o współpracę z Młodzieżową Radą Miejską w Gryfinie zostanie skonstruowany kwestionariusz, składający się z 40 pytań,  skierowany zostanie bezpośrednio do 500 uczestników badań z terenu gminy Gryfino, uczniów placówek szkolnych na tym terenie.

Kwestionariusz będzie podstawowym źródłem danych i zawierać będzie odpowiedzi na proste, a zarazem ważne pytania odnoszące się do młodych  osób z terenu gminy. W ankiecie zawarte będą pytania dotyczące dostępności zajęć, realizacji zainteresowań, postrzegania przestrzeni publicznej, badanie potrzeb oraz oczekiwań tej grupy społecznej. Ważne kwestie oprócz opinii młodych o środowisku w którym żyją to również pytania m.in.: o to kim są i jakie mają relacje z rodziną i rówieśnikami? Dlaczego się uczą? Jakie są ich wartości, uczucia i aspiracje? Co dla nich w życiu jest najważniejsze?

Badanie ankietowe zostanie przeprowadzona we wrześniu i październiku  2017 r. na wybranej grupie docelowej w środowisku młodych mieszkańców Gryfina. Ponadto zebrane i przeanalizowane zostaną dane statystyczne dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, raporty z wszystkich fukncjonujących na tym obszarze szkół gimnazjalnych, okreslone zostaną czynniki wpływające na życie młodych mieszkańców oraz uwarunkowania rozwoju.Wyniki badań pozwolą okreslić potrzeby, oczekiwania młodzieży wobec działań samorządu oraz społeczności w której funkcjonują. Posłużą jako punkt wyjścia do rozważań co można, co należy uczynić, by środowisko stało się bardziej sprzyjające oraz dopasowane do potrzeb młodych ludzi mieszkających na terenie gminy Gryfino. Określi ich zainteresowania. Prowadzony projekt to również okazja do rozwijania ważnych umiejętności społecznych młodzieży, poznawania środowiska oraz nawiązywanie kontaktów potrzebnych do przyszłej współpracy między samorządem, młodzieżą oraz organizacjami pozarządowymi.

W październiku 2017 r. zorganizowane zostanie spotkanie focusowe z młodzieżą, które pozwoli poszerzyć projekt o dodatkowe informacje. Przedyskutowane zostaną główne założenia projektu.

Diagnoza powstała w wyniku działań projektowych zostanie wydrukowana w 100 egzemplarzach. Zostanie rozesłana do wszystkich zainteresowanych wynikami realizacji projektu m.in. do szkól, rady miejskiej, organizacji pozarządowych. W listopadzie również zostanie zorganizowana wspólna konferencja, która pozwoli wymienić poglądy i doświadczenia w realizacji projektu.

Projekt skierowany jest do:

- uczniów gimnazjum i szkól ponadgimnazjalnych z Gminy Gryfino -500 osób - dzięki którym poznamy problemy młodych ludzi ;

- samorządowców /włodarzy miasta i radnych miejskich i powiatowych/ -30 osób -osoby mających wpływ na zmianę i pomoc w działaniach oddolnych dla młodych ludzi;

- przedstawicieli NGO z terenu gminy Gryfino - 15 organizacji  – grupy społeczne którym diagnoza problemów młodzieżowy pozwoli na pozyskanie środków unijnych na działania dla wskazanej grupy wiekowej.

Projekt powstał w partnerstwie trzech podmiotów:  Gminy Gryfino wraz z członkami Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie, Fundacja Razem Dla Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Stowarzyszenia Klaster Nowoczesna Gospodarka Ziemi Pyrzyckiej

Serdecznie zapraszamy do udziału w realizacji naszych działań. Szczegółowe informacje udziela:

Referat Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie: Małgorzata Wasiluk tel. 91 416 20 11 wew. 425 mail: malgorzata.wasiluk@gryfino.pl

Stowarzyszenie Klaster Nowoczesna Gospodarka Ziemi Pyrzyckiej – Prezes Krzysztof Borzym tel. 606990643

 

2017/09/14, Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018.

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Więcej informacji w zalączeniu.

 

2017/06/26, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
informuje o zmianie siedzib dwóch wydziałów

 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

 

Wydział Działalności Gospodarczej,  Rolnictwa  i  Gospodarki Nieruchomościami  - od dnia 26 czerwca 2017 r.

oraz

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych - od dnia 3 lipca 2017 r.

będą funkcjonowały  w budynku Banku Pekao S.A. (II piętro),

 przy ulicy Parkowej 3 w Gryfinie.

 

Godziny przyjęć interesantów :

poniedziałek        godz. 8:00 – 16:00

wtorek – piątek   godz. 8:00 – 15:30

 

2017/04/25, Konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konsultacjach społecznych w systemie online. Spotkania konsultacyjne dotyczą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w śródmiejskiej części nabrzeża.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach online z wykorzystaniem linka kierującego bezpośrednio do strony prezentującej obszar objęty konsultacjami : www.gryfino.e-mapa.net?userview=76

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konsultacjach społecznych. Spotkanie konsultacyjne dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w śródmiejskiej części nabrzeża.

Plan Konsultacji w dniu 07 czerwca 2017 r. :

- o godz. 13:00 - spotkanie otwarte w budynku tawerny na nabrzeżu

- o godz. 15:00 i 17.00 - spacery badawcze z przewodnikiem (rejsy katamaranem po Odrze)

Osoby zainteresowane udziałem w spacerach badawczych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 z Joanną Ekiert lub Katarzyną Krasowską (joanna.ekiert@gryfino.pl, katarzyna.krasowska@gryfino.pl, tel. 91 416 20 11 w. 112, 113 ).

O zakwalifikowaniu do udziału w spacerach badawczych będzie decydowała kolejność zgłoszeń

Serdecznie zapraszamy!

 

29 maja przy Tawernie odbyło się spotkanie się z przedstawicielkami firmy, która na zlecenie gminy opracuje nowy plan miejscowy terenu przy gryfińskim nabrzeżu. Choć na spotkaniu zjawiło się tylko kilkoro mieszkańców, to dyskusja była bardzo ciekawa. To trzeci element drugiego etapu konsultacji społecznych. Wcześniej podczas majówki prowadzone były działania interaktywne przy makiecie, a wcześniej odbyły się spotkania fokusowe. Przed nami jeszcze czerwcowe spotkanie, podczas którego użyte zostanie kolejne narzędzie a mianowicie spacer badawczy. Będzie to właściwie rejs badawczy, bowiem spojrzymy na nabrzeże i całe Gryfino od strony rzeki.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konsultacjach społecznych. Zapraszamy na spotkanie otwarte z udziałem autora projektu planu miejscowego.  Spotkanie odbędzie się w budynku Tawerny na gryfińskim nabrzeżu w dniu 29 maja 2017 r. o godz. 16:30.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konsultacjach społecznych. Spotkanie odbędzie się w budynku Tawerny na gryfińskim nabrzeżu w dniach 1 i 2 maja 2017 r. od 15:00 do 18:00. 

Zapraszamy do pisemnego dzielenia się własnymi pomysłami z wykorzystaniem przygotowanych plakatów oraz do budowy modelu przestrzennego (interaktywnej makiety nabrzeża). 

Serdecznie zapraszamy!

Dotychczasowe efekty DOBRYCH KONSULTACJi, DOBREGO PLANU

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprosił mieszkańców miasta i gminy Gryfino do udziału w badaniach fokusowych które polegają na udziale w małej grupie dyskusyjnej. Problematyka badań dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w śródmiejskiej części Nabrzeża. Wymóg sprostania aktualnym potrzebom oraz konkurencyjności miasta pociąga za sobą konieczność poszukiwania czynników miastotwórczych, atrakcyjności i innowacyjnych sposobów planowania przestrzeni, odnajdywania wzajemnych relacji, a także pogodzenia różnorodnych, często odmiennych, interesów i oczekiwań poszczególnych grup społecznych.

 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl