Aktualności
 

2017/01/11, I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie

We wtorek 10 stycznia odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie. Sesję prowadził najstarszy wiekiem radny Mikołaj Wypych, reprezentant okręgu wyborczego nr 6. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Grzegorz Jastrowicz odczytał tekst zaświadczenia o wyborze a Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gryfinie Elżbieta Kasprzyk składali młodym radnym gratulacje oraz wręczali karty do głosowania.

 

Zastępca Burmistrza Paweł Nikitiński w słowach skierowanych do młodzieży podkreślał jak ważny jest dialog z młodymi mieszkańcami oraz dbałość o dobro wspólne. Życzył radnym satysfakcji oraz radości z pełnionej przez nich funkcji, gratulując dotychczasowej aktywności podczas prowadzonych kampanii wyborczych.

Kolejnym punktem obrad było złożenie uroczystego ślubowania młodych radnych. Podczas sesji wybrano również Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie. W wyniku głosowania najwięcej głosów otrzymał Patryk Klimowicz. Podczas kolejnego głosowania wybrano dwóch Wiceprzewodniczących. Funkcje te będą pełnić w radzie: Grzegorz Rudziński i Mikołaj Wypych. Na sali obecni byli przedstawiciele Rady Miejskiej w Gryfinie, dyrektorzy szkół, nauczyciele, opiekunowie, rodzice oraz przedstawiciele prasy. Następna sesja odbędzie się w dniu 8.02.2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie:

Okręg wyborczy nr 1

Gimnazjum nr 1 w Gryfinie

Pola Cebulska

Dawid Domański

Damian Gałek

Kornel Howil

Kacper Michalski

Okręg wyborczy nr 2

Gimnazjum nr 2 w Gryfinie

Paweł Gadomski

Remigiusz Staniec

Julia Urbańska

Okręg wyborczy nr 3

Gimnazjum w Chwastnicy

Agata Sarna

Oliwia Duda

Okręg wyborczy nr 4

Gimnazjum w Gardnie

Sandra Grębowicz

Filip Kotowski

Okręg wyborczy nr 5

I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie

Patryk Klimowicz

Adam Olczak

Grzegorz Rudziński

Okręg wyborczy nr 6

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie

Izabella Bekier

Klaudia Kostera

Karolina Krywalewicz

Tomasz Lisowski

Eliasz Sakowicz

Mikołaj Wypych

fot.Julian Dalidowicz

 

2017/01/05, Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. Od 2 stycznia 2017 zmienia się strukturę organizacyjną gryfińskiego magistratu. W miejsce dwóch wydziałów: Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (BMK) i Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji (BMP), powstaną trzy wydziały. Zmiana polega na wydzieleniu z wydziału BMP - planowania przestrzennego, a z wydziału BMK - ochrony środowiska.

Zmiana ma na celu poprawę funkcjonowania urzędu i spójność pracy w zakresach planowania przestrzennego oraz ochrony środowiska. Obie te dziedziny mają na siebie bardzo duży wpływ. Zagadnienia ochrony środowiska zajmują istotne miejsce w planowaniu przestrzennym, a dokumenty planistyczne stanowią ważny instrument ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego gminy. Realizowane przez Gminę Gryfino zadania, choćby takie jak kompleksowa zmiana studium całej gminy oraz opracowywanie planów miejscowych, wymaga ścisłej współpracy w tych zakresach.

Od 2 stycznia w urzędzie funkcjonują więc wydziały:

-Wydział Gospodarki Komunalnej. Funkcję naczelnika pełnić będzie Mariusz Tarka.

-Wydział Inwestycji. Kierować nim nadal będzie Bartosz Boguski.

-Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Stanowisko naczelnika będzie zajmowała Joanna Ekiert, a jej zastępcą będzie Janina Major.

 Podstawowy zakres pracy Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska:

 1. sporządzanie oraz zmiana dokumentów planistycznych - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. opracowywanie programów z zakresu ochrony środowiska oraz sprawozdań,
 3. prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków,
 4. prowadzenie postępowań w ramach ustanawiania form ochrony przyrody,
 5. wydawanie decyzji:
  • o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia,
  • o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
  • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów innych niż gminne,
  • sporządzanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium.
  • opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości,
  • udostępnianie informacji o środowisku,
  • edukacja ekologiczna,
  • przyjmowanie zgłoszeń przydomowych oczyszczalni ścieków.
 

2017/01/13, Bal charytatywny

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zaprasza do udziału w balu charytatywnym, którego dochód zostanie przeznaczony na dalszy remont obiektu przy ul. Szczecińskiej 33. Bal odbędzie się w sobotę 28 stycznia w domu restauracyjnym "Biała Wstążka" w Czepinie. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 091 4152014 lub 607942092.

 

2017/01/17, XXXII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 26 stycznia 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad

 

2017/01/11, Orszak Trzech Króli

Orszak Trzech Króli, który odbył się 6 stycznia, rozpoczął się kolędowaniem z gryfińskimi przedszkolakami oraz jasełkami na Placu Księcia Barnima I. Zakończył się wspólnym przemarszem ulicami Gryfina. Każdy uczestnik otrzymał kolorową koronę oraz śpiewnik.

Orszak ma miejsce w wielu miejscowościach w Polsce, a także na świecie, zaprasza do wspólnego wyrażania radości z Narodzenia Pańskiego poprzez kolędowanie. Orszak Trzech Króli zachęca do radosnego śpiewania kolęd “pełnym głosem”, ale także do odkrywania bogatej tradycji związanej z kolędowaniem, na którą składa się m.in. obchodzenie domów z gwiazdą i turoniem, wystawianie jasełek, widowisk herodowych, budowa szopek.

Kolędowanie to zatem nie tylko śpiewanie kolęd, ale również bogaty obrzęd ludowy, głęboko zakorzeniony w chrześcijańskiej tradycji i w polskiej kulturze, podczas którego kolędnicy obchodzą domy w okresie Bożego Narodzenia, gwarantując gościnnym gospodarzom pomyślność w nowym, nadchodzącym roku.

 

2017/01/18, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Zarządzenie nr 0050.10.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, z zakresu edukacji: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

2017/01/16, Promocja monografii "25 lat Teatru Tańca Vogue/Ego Vu"

W czwartek, 19 stycznia 2017 o godzinie 18 w Gryfińskim Domu Kultury rozpocznie się wieczór promocyjny, podczas którego zaprezentowana zostanie monografia "25 lat Teatru Tańca Vogue/Ego Vu".

Wydawnictwo "25 lat Teatru Tańca Vogue/Ego Vu" opowiada, głównie za pomocą fotografii, historię zespołu od początku działalności do dzisiaj. Prezentuje dokonania choreografów, tancerzy i artystów współpracujących z zespołem. W ramach spotkania planowana jest projekcja filmowa dotyczącą historii zespołu i spotkanie z twórcami monografii.

"25 lat Teatru Tańca Vogue/Ego Vu" to profesjonalnie wydana książka-album w nakładzie 500 sztuk. Zebrane opowieści i wybrane fotografie prezentują na 160. stronach historię, dorobek i osiągnięcia tego niezwykłego zespołu, który jest kulturalną wizytówką Gryfina a także całego Pomorza Zachodniego. Tak długa, 25-letnia historia zespołu, jest wyjątkowa w skali całego kraju.

Wydawcą monografii jest Środowisko Inicjatyw Artystycznych HYBADU. Pomysłodawcą i kierownikiem projektu była obecna szefowa TT Ego Vu Eliza Hołubowska. Książka zawiera zdjęcia dokumentujące działalność grupy, zarówno materiał amatorski z archiwum członków zespołu, jak i profesjonalne, artystyczne obrazy współpracujących z Ego Vu zdolnych fotografików. Autorami tekstów zawartych w publikacji są Eliza Hołubowska, Kuba Kasprzyk i Sebastian Rożko. Redakcją publikacji zajęli się Kuba Kasprzyk i Agata Hołubowska. Opracowanie graficzne i skład wykonał Tomasz Tarnowski.

Monografia powstała dzięki wsparciu finansowym Gminy Gryfino, Powiatu Gryfińskiego, Gryfińskiego Domu Kultury oraz Środowiska Inicjatyw Artystycznych HYBADU.

 

2017/01/17, 25. Finał WOŚP już za nami! - Tak grało Gryfino

W niedzielę 15 stycznia 2017 odbył się kolejny, 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas wydarzenia zbierane były środki dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

Od rana na ulicach Gryfina można było spotkać wolontariuszy z orkiestrowymi puszkami, którzy zbierali datki na tegoroczny cel WOŚP. Po godzinie 15 na Pl. Księcia Barnima rozpoczęła się artystyczno-licytacyjna kulminacja 25. Finału. Na początek wystąpiła Orkiestra Dęta ZEDO. Odbył się także pokaz pierwszej pomocy w wykonaniu Szkolnej Grupy Ratowniczej. Uczniowie z ZSZ w Gryfinie zaprezentowali przedstawienie jasełkowe. W dalszej części orkiestrowego wieczoru wystąpili: beatboxer Kacper Cięciel, wokaliści Natalia Zwolińska, Łukasz Tokarski, Adriana Zubala. W mroźny, śnieżny wieczór swoją energię gryfinianom przekazała roztańczona grupa Step by Step. Na orkiestrowej scenie wystąpił także Tadek Wasilewski i grupa wokalna Desire.

Można było skosztować smakołyków przy stoisku Świetlicy Wiejskiej z Krzypnicy, posilić się grochówką od strażaków z Widuchowej. Zastępy OSP z gminy Gryfino prezentowały swoje wozy bojowe i sprzęt, jakiego używają podczas akcji.

Mimo niesprzyjającej aury, na Pl. Barnima przybywało publiczności chętnej wspomóc WOŚP. Wielkie emocje wzbudzały orkiestrowe licytacje, które rozpoczęły się po godzinie 16.30. W tym roku gryfinianie mogli wybierać z blisko osiemdziesięciu ciekawych gadżetów. Licytacje prowadzili Arek Jaskot i Dawid Adrusewicz, później dołączył do nich Adam Lewiński. Największą popularnością wśród gryfinian przystępujących do licytacji cieszyły się orkiestrowe pamiątki. Rekordowe kwoty uzyskane w licytacji osiągały srebrne serduszka WOŚP. Jedno z orkiestrowych serduszek wylicytowano za 3200 zł, kolejne wylicytowano za 2100 zł, 900 zł 800 zł, 700 zł i 600 zł. Gryfinianie byli niezwykle hojni i nie żałowali funduszy na inne orkiestrowe przedmioty. Rower damski osiągnął sumę 650 zł. Koszulka z autografami siatkarek Chemika Police wylicytowana została na kwotę 400 zł. Swoich nowych właścicieli znalazła większość z przekazanych do licytacji przedmiotów.

Około godziny 20 rozpoczęło się wielkie odliczanie do tradycyjnego "Światełka do nieba". Zebrani na niemal całym placu przez kilka minut obserwowali przeprowadzony przez strażaków pokaz fajerwerków. Następnie szef gryfińskiego sztabu WOŚP Dominik Waś podziękował wszystkim którzy wspierali tegoroczny Finał.

 

2017/01/17, Nabór na oficerów łącznikowych podczas The Tall Ships Races rozpoczęty

Są łącznikiem pomiędzy załogą żaglowca a organizatorami imprezy. Dbają o komfort żeglarzy i starają się, by ci zapamiętali Szczecin jak najlepiej. Bez oficerów łącznikowych – bo o nich mowa – regaty nie mogłyby się udać. Zgłoś się i zostań jednym z nich!

Kim jest oficer łącznikowy?

Oficer łącznikowy jest pierwszą osobą, którą spotyka załoga po zacumowaniu. Sprawuje kompleksową opiekę nad jednostką podczas jej pobytu w Szczecinie. Jest opiekunem żaglowca i przedstawicielem miasta, którego praca rzutuje na ocenę Szczecina i samej organizacji imprezy. Wolontariusze, towarzysząc załodze, nadzorują m.in. logistyczną obsługę pobytu, na bieżąco dostarczają informacje dotyczące programu wydarzenia, koordynują terminy zleconych przez kapitana dostaw oraz umiejętnie i szybko reagują na sytuacje, których nikt wcześniej nie przewidział. Wszystko po to, by żeglarze czuli się w naszym mieście dobrze, miło nas wspominali i chcieli do nas wracać.

Kto może zostać oficerem łącznikowym?

Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby, które:

• w dniu złożenia deklaracji mają ukończony 20. rok życia,

• posługują się językiem angielskim w stopniu co najmniej komunikatywnym, a znajomość drugiego języka (szczególnie niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego lub skandynawskiego) będzie dodatkowym atutem,

• są dyspozycyjne,

• są otwarte na ludzi i świat,

• będą czerpały radość i satysfakcję z wykonywanej pracy,

• charakteryzują się odwagą, odpowiedzialnością, zorganizowaniem, elastycznością, kreatywnością oraz zaangażowaniem podczas wykonywania powierzonych im zadań,

• umieją działać pod presją czasu oraz odnaleźć się w nowej, trudnej, a czasem nawet stresowej i konfliktowej sytuacji,

• są obdarzone wysoką kulturą osobistą,

• posiadają bardzo dobry stan zdrowia.

Jak zostać oficerem łącznikowym?

• Zaloguj się do systemu na stronie internetowej www.ttsr.eu > utwórz konto i wypełnij deklarację uczestnictwa. Po wciśnięciu pola „WYŚLIJ” deklaracja pojawi się automatycznie w systemie. Po sprawdzeniu deklaracji przez pracownika Centrum Żeglarskiego, kandydat na wolontariusza otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą poprawność wypełnionego dokumentu lub prośbę o korektę/ uzupełnienie deklaracji.

• Następnie należy wydrukować, podpisać i dostarczyć lub przesłać pocztą do biura organizatora podpisaną, poprawnie i czytelnie wypełnioną deklarację uczestnictwa.

• Po sprawdzeniu dokumentów pod kątem formalnym zaprosimy wybranych kandydatów na rozmowy rekrutacyjne, których celem będzie lepsze poznanie i sprawdzenie kompetencji językowych. O terminie i miejscu rozmowy kandydat na wolontariusza – oficera łącznikowego zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.

• Informacja o wyniku rekrutacji zostanie przesłana bezpośrednio do kandydata drogą poczty elektronicznej.

• Z zakwalifikowanymi osobami podpiszemy porozumienia i zaprosimy do uczestnictwa w szkoleniach.

• Organizator przydzieli każdemu z oficerów łącznikowych jednostkę, nad którą będzie on sprawował opiekę.

• Przed wypełnieniem deklaracji prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w procedurze związanej z powołaniem na stanowisko wolontariusza.

Na zgłoszenia kandydatów na wolontariuszy – oficerów łącznikowych czekamy do końca lutego 2017 roku. Spotkania kwalifikacyjne odbywać się będą w pierwszej połowie marca. Przewidywana liczba wolontariuszy wyniesie w przypadku tegorocznego finału regat The Tall Ships Races ok. 150 osób. Wolontariat w charakterze oficera łącznikowego to propozycja dobrego, ciekawego i mądrze spędzonego czasu. Wspomnienia, których czas nie wymaże i satysfakcja są tym, czego doświadczysz dołączając do oficerskiego zespołu. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielami Centrum Żeglarskiego pod adresem e-mail: wolontariusze@centrumzeglarskie.pl Osoby, które ukończyły 18. rok życia i zainteresowane są współpracą na zasadzie wolontariatu (ale nie w charakterze oficera łącznikowego) skorzystać mogą z naboru do pomocy w obsłudze wydarzenia. Wolontariusz obsługujący wydarzenie to osoba, która wesprze pracę biur terenowych polskiego i angielskiego organizatora finału regat The Tall Ships Races 2017. Więcej: www.ttsr.eu

 

2016/12/29, Uroczyste otwarcie Żłobka Miejskiego w Gryfinie

29 grudnia odbyło się oficjalne otwarcie Żłobka Miejskiego, przygotowanego na przyjęcie 125 dzieci. Gmina Gryfino, jako jedyna w powiecie gryfińskim i jedna z nielicznych w województwie zdecydowała się na budowę żłobka. Pozyskała na ten cel blisko 2,7 miliona złotych dofinansowania z Ministerstwa Rodziny. W placówce stworzono miejsca pobytu dla dzieci w wieku do 3 lat. Dyrektorem placówki została Ilona Bara. Dzieci będą przebywały w nowych, kolorowych salach, wyposażonych w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki. Od 30 grudnia rozpoczynają się dni adaptacyjne dla dzieci.

 

2017/01/12, Wystawa "Stanisław Rzeszowski - zasłużony mieszkaniec Gryfina"

Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej i Biblioteka Publiczna w Gryfinie, zapraszają na wystawę pt. „Stanisław Rzeszowski - zasłużony mieszkaniec Gryfina”. Otwarcie nastąpi 15 stycznia 20 17 r. (niedziela) o godz. 12.00, w siedzibie Towarzystwa przy ul. Sprzymierzonych 1 (dworzec PKP). Wystawę będzie można oglądać tego dnia do godziny 17.00 oraz w każdą środę od 17.00 do 19.00.

W pozostałych dniach grupy zorganizowane mogą obejrzeć ekspozycję po uzgodnieniu tel. kontakt: 662 566 480 lub 603 222 428. Wystawa czynna będzie do dnia 29 stycznia 2017 roku. Po tym terminie zostanie przeniesiona do Biblioteki Publicznej. Celem wystawy jest zapoznanie mieszkańców Ziemi Gryfińskiej z człowiekiem, który w latach 1965-85 mieszkał w Gryfinie i pracował jako nauczyciel historii oraz bibliotekarz w ZSP nr 2. Napisał wiele przewodników turystycznych oraz publikacji o tematyce krajoznawczej dotyczącej naszego regionu i nie tylko.

Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy!

 

2017/01/12, Świetne rozpoczęcie roku przez naszych szachistów

Turniejem wyjazdowym do Niemiec, rozpoczęli nowy 2017 rok, młodzi gryfińscy szachiści. Udział w Międzynarodowym Noworocznym Turnieju Szachowym w Eberswalde-Gross Schonebeck, po raz kolejny potwierdził dobrą i skuteczną formę. Pięknie wypadła także promocja miasta, z wieloma gryfińskimi akcentami poczas niemiecko-polskiej rywalizacji. Mimo bardzo śnieżnej pogody i złych warunków dojazdowych w zawodach wystartowało ponad 70 zawodników z wielu klubów i ośrodków szachowych z Niemiec i Polski. Na sali gry zameldowali się reprezentanci min. Berlina; Eberswalde; Angremunde; Bernau; Oranienburga; Basdorf; Rollberg; Klosterfelde; Wandlitz oraz Szczecina; Gryfic i Gryfina.

W rozegranym po raz dziewiąty turnieju, kapitalnie zagrali reprezentanci UKS Biały Pion. Od pierwszej do ostatniej rundy, bez respektu dla rywali walczyli przy szachownicach. Wielokrotnie zajmowali miejsca przy najwyższych turniejowych stołach, zwycięsko kończąc swoje partie. Wyniki końcowe pięknie to podkreślają... Sześć pucharów, zwycięstwa i czołowe miejsca w kilku kategoriach wiekowych pojechały do Gryfina. Bezkonkurencyjny w otwartym turnieju młodzieżowym do lat 14, okazał się Adam Hajdaś, który w tym dniu nie dał szans żadnemu ze swych rywali. Gryfinianin wygrał wszystkie siedem partii (7,0p. 100%!), i zasłużenie zwyciężył. Drugie miejsce na podium wywalczył Adrian Pażdzior zdobywając dodatkowo puchar za zwycięstwo w kategorii do lat 12.

W rywalizacji dziewcząt, podium także gryfińskie. Nasze dziewczęta zwyciężały w kategoriach do lat 12, Ola Kucharczyk (I m.) i Nikola Radomska (II m.) oraz do lat 8, Liwia Babińska (I m.) i Hania Grabowska (II m.). Dobrze w Eberswalde wypadli także: Kajetan Jędraszczyk IVm; Gabriel Jazukiewicz Vm; oraz Alan Piątek; Jakub Kuś; Szymon Wieligórka i Wojtek Olszewski.

Był to też bardzo udany wyjazd pod względem szkoleniowym! Wiele elementów turniejowych zostało przećwiczone i udoskonalone w bezpośredniej walce z przeciwnikiem. Zmagania ze stresem i odpowiednia reakcja na zmieniające się pozycje i sytuacje w grze, stanowiły także doskonały czynnik do rozwoju umiejętności szachowych. Ponadto, obserwacja rywali i ich zachowania ale też i własna postawa, ukazywała najważniejsze przesłanie gry - ponadczasowe FAIR PLAY, szacunek dla przeciwnika bez względu na jego narodowość, przynależność klubową czy umiejętności szachowe. Bardzo serdeczne podziękowania należą się wszystkim rodzicom którzy pomagali podczas wyjazdu na zawody. Dziękujemy za Wasz poświęcony czas, zdjęcia, zaangażowanie oraz miłą szachową atmosferę. 

9. Internationales Neujahrsturnier - B 07. Januar 2017 Eberswalde-Groß Schönebeck WYNIKI:

1. Hajdaś Adam SP-2 Gryfino BP

2. Paździor Adrian SP-2 Gryfino BP

3. Spranger Tobias Schachfreunde Nordost Berlin

4. Jędraszczyk Kajetan SP-2 Gryfino BP

5. Jazukiewicz Gabriel GIM-1 Gryfino BP

6. Kucharczyk Ola SP-2 Gryfino BP

7. Tachjian Arek Schachfreunde Nordost Berlin

8. Radomska Nikola SP-2 Gryfino BP

9. Christoffers Julia Schachfreunde Gross Schonebeck

10. Heinze Sofie Schachfreunde Gross Schonebeck

11. Dominick Max Ewangelishe GS

12. Seegrebarth Paul Grandschule Klosterfelde

13. Piątek Alan SP-2 Gryfino BP

14. Tomiczek Erik Puschkinschule Angermunde

15. Bernhardt Emil Schachfreunde Nordost Berlin

16. Solstadt Kliment Schachfreunde Nordost Berlin

17. Behrens Tom Johanna-Schule Bernau

18. Geisler Lennard Schachfreunde Nordost Berlin

19. Grahl Cedric Havel-G.Schule Oranienburg

20. Weczorek Eddy Schachfreunde Gross Schonebeck

Sklasyfikowano 39 zawodników

Kolejny szachowy turniej w sobotę 14 stycznia. 19. Orkiestrowy Błyskawiczny Turniej WOŚP 2017 Godz. 10.00 Pałacyk pod Lwami
info: www.bialypion.pl

ZAPRASZAMY

Zdjęcia Justyna Pejska Fotografia i Krzysztof Rudnicki

 

2017/01/05, Przebudowa ulicy Słonecznej w Gardnie

Dnia 2 stycznia 2017 r. oddano do użytku mieszkańcom Gardna przebudowaną ulicę Słoneczną. W ramach prac trwających od 22 listopada 2016 r. wyremontowano nawierzchnię na odcinku do wjazdu na ulicę Niepodległości około 160 m, ułożono kostkę betonową oraz krawężniki.

Inwestycja jest odpowiedzią na apele mieszkańców o stworzenie drogi dojazdowej do osiedla zamieszkanego przez ok. 700 osób. Inwestycja w całości sfinansowana została z budżetu gminy.

 

2016/12/22, XXXI sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 22.12.2016 r. odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej w Gryfinie. Podczas obrad zaprzysiężono nowo wybranego radnego Janusza Skrzypińskiego.

Podczas sesji radni uchwalili budżet Gminy Gryfino oraz przyjęto plan pracy Rady Miejskiej oraz Komisji Rady na 2017 rok.

Burmistrz zaprosił wszystkich obecnych na uroczyste otwarcie nowo utworzonego Żłobka Miejskiego które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r.

Na koniec ostatniej sesji w 2017 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej złożyła w imieniu swoim oraz Burmistrza życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2017.

 

2016/12/23, Burmistrz wręczył kolejną nagrodę

Nagroda pieniężna ufundowana ze środków własnych burmistrza trafiła do gryfińskiej drużyny koszykówki „Gryf-Panthers” oraz do mieszkanki Gminy Gryfino Elżbiety Słoniny.

Drużyna „Gryf-Panthers” gra ze sobą od 18 lat w Amatorskiej Lidze Koszykówki MLB w Szczecinie. Do tej pory zdobyli 7 Mistrzostw Miejskiej Ligi Basketu Major oraz 5 razy byli wicemistrzami MLB Major.

Elżbieta Słonina jest szczęśliwą matką dwanaściorga dzieci. Na co dzień pracuje, zajmuje się domem i może być dumna ze swoich pociech. Syn Roman Słonina tworzy wspólnie z innymi aktorami Gryfiński Teatr Bomba Bomba.

 

2017/01/03, Otwarcie wystawy malarskiej "Duchowość natury" w Centrum Informacji Turystycznej

W poniedziałek 2 stycznia 2017 r. w gryfińskim Centrum Informacji Turystycznej, mieszczącym się na Nabrzeżu Miejskim, z udziałem prawie 50 osób nastąpiło otwarcie poplenerowej, wędrującej wystawy malarskiej zatytułowanej "Duchowość natury" składającej się z 26 prac wykonanych akrylem przez 26 słuchaczy z Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa zachodniopomorskiego (z Golczewa, Wałcza, Goleniowa, Bornego Sulinowa, Gryfic, Pyrzyc, Białogardu, Nowogardu, Kamienia Pomorskiego i oczywiście Gryfina).

Powstała ona w Letniej Szkole Seniora w Ośrodku Wczasowym Familijni w Dziwnówku w dniach 27 sierpnia - 3 września 2016 r. Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku w tym projekcie reprezentowała Joanna Rossa. Otwarcia dokonali: Tomasz Miler - Wiceburmistrz Miasta i Gminy Gryfino, Jerzy Miler - Wicestarosta Gryfiński, Krystyna Knop - Prezes Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Janina Kołodzińska - kurator i organizator całego wydarzenia, Urszula Kwietniewska-Łacny - Wiceprezes Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Całości towarzyszył piękny koncert kolęd w wykonaniu dzieci z gryfińskiej Szkoły Muzycznej I Stopnia. Opiekę muzyczną nad dziećmi podczas występu miała nauczycielka Edyta Smolnik.

Wstęp na wystawę jest darmowy. Można ją oglądać do środy 18 stycznia 2017. Zapraszamy!


 

2016/12/15, Podziękowanie za współpracę

Spotkanie z przedstawicielami Klubu Koszykówki „Wilki Morskie” Markiem Żukowskim i Grzegorzem Koralewskim było okazją do podsumowania współpracy i podziękowań klubu za organizację międzynarodowego turnieju koszykówki Gryfino Basket Cup 2016, który miał miejsce w dniach 20-22 maja 2016 r. (edycja dla dziewcząt) 27-29 maja 2016 r. (edycja dla chłopców) w hali Zespołu Szkół w Gryfinie.

Turniej cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Po sportowej rywalizacji nagrodzono najlepsze zespoły oraz uhonorowano wyróżniających się zawodników oraz trenerów. W kategorii chłopców w turnieju rywalizowało 8 zespołów, w kategorii dziewczyn zgłosiło się aż 11 zespołów. Rywalizacja rozgrywana była w dwóch kategoriach wiekowych (rocznik 2002 i 2004). Klub Koszykówki „Wilki Morskie” zajmuje się m.in. szkoleniem dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i seniorów w dyscyplinie sportu - koszykówce.

 

2016/12/30, Projekt "Dokumenty Zastrzeżone"

Związek Banków Polskich zaprasza po raz kolejny do udziału w projekcie „Dokumenty Zastrzeżone” którego celem jest przeciwdziałanie przestępstwom z użyciem skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości. Akcja realizowana jest pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz we współpracy z Policją i Federacją Konsumentów. System nie koliduje z przepisami o wydawaniu i unieważnianiu dowodów osobistych.

Od 1 stycznia 2014 roku uruchomiony został System Zastrzegania Kart który pozwala na szybkie i efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych. Aby zastrzec swoją kartę wystarczy zadzwonić pod numer telefonu: (+48) 828 828 828. Jest to możliwe z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Numer jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ułatwia kontakt z wydawcą karty i jej zastrzeżenie w sytuacji, gdy czas odgrywa istotną rolę. Jedynym ponoszonym kosztem dla użytkownika ( posiadacza karty) jest koszt połączenia, zgodny z tabelą opłat jego operatora.

 

2016/12/16, „Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino”

W sali audiowizualnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie odbyła się konferencja podsumowująca inwestycję „Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino”. Zakres inwestycji obejmował prace przy ulicach: Armii Krajowej, 9 Maja, Pomorskiej.

Inwestycja dotyczyła przebudowy chodników, nawierzchni bitumicznych, remontu kanalizacji deszczowej, budowy ścieżek rowerowych, modernizacji sygnalizacji świetlnej, budowę parkingu, przebudowę parkingu w ciągu ul. Pomorskiej. Koszt inwestycji wyniósł 6,5 mln zł.

 

2016/12/09, Drugi etap projektu pn.: Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”

W dniu 5 grudnia 2016 roku zakończył się drugi etap projektu pn.: Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”, który dotyczył zajęć nauki pływania dla uczniów klas I – III ze szkół podstawowych w Gardnie, Chwastnicy i  Żabnicy.  W  zajęciach trwających od dnia 3 października 2016 do dnia 5 grudnia 2016 roku, uczestniczyło czterdziestu pięciu uczniów w trzech piętnastoosobowych grupach pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego oraz instruktora nauki pływania. W trakcie dwudziestu godzin zajęć dzieci  usprawniały podstawowe techniki pływania tak, aby na końcu zdać sprawdziany w czterech stopniach oraz otrzymać pamiątkowe dyplomy,  ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. W sumie w projekcie, który rozpoczął się w dniu 11 kwietnia 2016 roku uczestniczyło łącznie 150 uczniów ze szkół podstawowych  w Gardnie, Chwastnicy, Żabnicy i Radziszewa. Dzieci pod opieką nauczycieli i instruktorów nauki pływania doskonaliły technikę pływania bądź uczyły się jej od podstaw.

 

2016/11/14, Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora

Informujemy, że na terenie naszej gminy podjęte zostały działania, których celem jest realizacja dwóch zadań: Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

Wsparciem  Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte będą rodziny z minimum dwojgiem dzieci natomiast o Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat. Program Kart stanowi innowacyjny instrument zwiększający aktywność społeczną, który w realny sposób wpłynie na poprawę sytuacji rodzin i seniorów.

JAK OTRZYMAĆ KARTĘ:

Przyznanie Kart następuje na podstawie wniosku złożonego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie - Biuro Obsługi Interesantów. Karty wydawane będą nieodpłatnie.

* Zachodniopomorska Karta Rodziny przysługuje:

- małżonkom prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci
w wieku do 18 roku życia lub 26 roku w przypadku kontynuowania nauki (bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności),

- rodzinie zastępczej,

- rodzinnym domom dziecka;

Dodatkowe informacje dostępne są w Regulaminie wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.

Regulamin - Regulamin wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny,

Wniosek – Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.

* Zachodniopomorska Karta Seniora skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat.

Regulamin - Regulamin wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Seniora

Wniosek – Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

Warto podkreślić, że Zachodniopomorskie Karty umożliwiają korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i usług. Pozwala na to system ulg, zniżek i rabatów zagwarantowanych przez partnerów przystępujących do Programu.

Obsługę realizacji zadania powierzono Referatowi Spraw Społecznych ul. Sprzymierzonych 8, 74-100 Gryfino, pok. nr 5, tel. 91 416 93 50 wew. 37.           

Do zapoznania się z katalogiem ulg i zniżek zapraszamy na stronę www.rodzina.wzp.pl

 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl