Aktualności
 

 

 

2017/06/26, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
informuje o zmianie siedzib dwóch wydziałów

 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

 

Wydział Działalności Gospodarczej,  Rolnictwa  i  Gospodarki Nieruchomościami  - od dnia 26 czerwca 2017 r.

oraz

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych - od dnia 3 lipca 2017 r.

będą funkcjonowały  w budynku Banku Pekao S.A. (II piętro),

 przy ulicy Parkowej 3 w Gryfinie.

 

Godziny przyjęć interesantów :

poniedziałek        godz. 8:00 – 16:00

wtorek – piątek   godz. 8:00 – 15:30

 

2017/05/19, Druga edycja Gryfińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Rusza druga edycja Gryfińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Budżetu, którego zasadniczym celem jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, którzy decydują o przeznaczeniu części środków budżetu gminy. Dzięki temu procesowi mieszkańcy mogą przede wszystkim aktywnie działać realizując potrzeby swoich lokalnych społeczności.

To właśnie mieszkańcy najlepiej znają swoje potrzeby, a budżet obywatelski jest narzędziem służącym ich zaspokajaniu.

Dlatego zapraszamy do zapoznania się z zasadami i trybem realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2018, opracowanymi wspólnie z mieszkańcami podczas organizowanych konsultacji.

Gryfiński Budżet Obywatelski na 2018 rok wynosi 750.000 złotych z przeznaczeniem na zadania o charakterze inwestycyjnym, należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

Masz pomysł na zmiany w Gryfinie?  Weź udział w Gryfińskim Budżecie Obywatelskim.

Zgłoś zadanie:

- drogą elektroniczną w formie zeskanowanego dokumentu na adres e-mail: bo@gryfino.pl,

- poprzez system informatyczny: gryfino.budzet-obywatelski.org,

- drogą pocztową w formie papierowej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie,
ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino z dopiskiem ”Budżet Obywatelski”,

-  osobiście w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Propozycje zadań, które pomyślnie przejdą weryfikację zostaną poddane pod powszechne i bezpośrednie głosowanie. W efekcie, projekty z największą ilością głosów zostaną przeznaczone do realizacji w 2018 roku. Wszystkie informacje dotyczące regulaminu budżetu obywatelskiego, wniosku dotyczącego propozycji zadania, karty oceny projektu/zadania, karty  do głosowania oraz harmonogramu – dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.gryfino.pl, oraz na stronie gryfino.budzet-obywatelski.org.

Wniosek do pobrania:

Wniosek

 

2017/07/25, Gminne uroczystości upamiętniające 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnego uczczenia 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Gminne uroczystości będą miały miejsce w dniu 1 sierpnia 2017 roku na Placu Solidarnosci w Gryfinie.

Plan uroczystości:


godz. 17.00 Godzina "W" oddanie hołdu bohaterom Powstania Warszawskiego

Koncert "Gryfino śpiewa pieśni walczącej stolicy". Koncert z udziałem chóru Res Musica, zespołu wokalnego Ad Hoc oraz mieszkańców miasta.

Tego dnia usłyszeć będzie można utwory:
"Deszcz, jesienny deszcz", "Serce w plecaku", "Wojenko, wojenko",
"Przybyli ułani", "Dziś do Ciebie przyjść nie mogę", "Pałacyk Michla", "Warszawskie dzieci".

Organizatorzy:Gmina Gryfino, Gryfiński Dom Kultury, Biblioteka Publiczna w Gryfinie

 

2017/07/20, Trójstronne Spotkanie Młodzieży z Polski, Niemiec oraz Ukrainy
Przez pięć dni, od 14 do 19 lipca 2017 w Szczecinie trwało Trójstronne Spotkanie Młodzieży z Polski, Niemiec oraz Ukrainy. Organizatorami międzynarodowego spotkania byli: Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych - Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie, Gmina Gryfino i Gryfiński Dom Kultury.
W wypoczynku wzięło udział 15 uczestników z Niemiec - zrzeszonych w Niemieckim Stowarzyszeniu Schronisk Młodzieżowych z Rostoku, 15 dzieci z Gminy Gryfino oraz 20 uczestników z Sambora - partnerskiego miasta na Ukrainie z którego, każdego roku w okresie wakacyjnym polonijne dzieci odwiedzają Polskę i korzystają z wypoczynku jaki organizuje dla nich nasza gmina.
Młodzież wraz z opiekunami spędzała czas zwiedzając atrakcyjne zakątki Szczecina i okolic, poznając historię miejscowości, korzystając z lokalnych atrakcji i specjalnie dla nich przygotowanych spotkań oraz rozrywek. Jeden dzień wspólnego wypoczynku poświęcony był również na wyjazd do Międzyzdrojów, gdzie odwiedzono m.in. Muzeum Przyrodnicze, Aleję Gwiazd. Uczestnicy mieli także okazję spędzić czas na plaży czy poznać ciekawą architekturę miasta.
W poniedziałek, 17 lipca 2017 uczestnicy międzynarodowego projektu odwiedzili Gryfino. W Pałacyku pod Lwami przygotowano dla nich atrakcje sportowo-rekreacyjne. Najpierw młodzież spotkała się z gryfińskimi policjantami i strażnikami miejskimi Podczas spotkania funkcjonariusze przeprowadzili zajęcia profilaktyczne propagujące bezpieczeństwo podczas wakacji. Rozmawiano m.in. o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego korzystania z nienadzorowanych zbiorników wodnych czy bezpieczeństwie w sieci. Jednym z punktów spotkania, cieszącym się dużym zainteresowaniem grupy były zajęcia profilaktyczne z wykorzystaniem ALKOgogli.
 
Międzynarodowa młodzież brała także udział w mini olimpiadzie w Pałacyku pod Lwami. Grano w siatkówkę, a także strzelano do celu na mini strzelnicy przygotowanej przez KSS LOK "Regalica" Można było także rozegrać partyjkę szachów. Warsztaty taneczne przeprowadziła Katarzyna Pawlak z Fitdance Studio w Gryfinie.
Z uczestnikami wypoczynku spotkał się burmistrz Gryfina Mieczysław Sawaryn i Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kasprzyk oraz Joanna Muzioł koordynator projektu ze strony niemieckiej.
W środę 19 lipca w Szczecinie odbyło się uroczyste zakończenie międzynarodowego spotkania.
 
Podczas pożegnania uczestników obecni byli: Konsul Honorowy Ukrainy Henryk Kołodziej, przedstawiciel władz Gryfina - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Grzegorz Jastrowicz, Prezes Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego PTSM w Szczecinie Maria Syrek, przedstawiciel Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków Antoni Rak i Krzysztof Rudnicki zastępca dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury. Podkreślano znaczenie budowania wzajemnej przyjaźni i łączności międzynarodowej oraz kontaktu z ojczyzną.
 
Trójstronne Spotkanie Młodzieży finansowane było przez Jednostkę Centralną Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży z udziałem środków Gminy Gryfino.  Za realizację programu projektu odpowiedzialny był Krzysztof Rudnicki zastępca dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury.
 
 
 
 

2017/07/13, Konkurs na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy

W sobotę, 26 sierpnia 2017 w Bartkowie odbędą się Gminne Dożynki. Od lat integralną częścią święta plonów jest Konkurs na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy. Konkurs ma na celu kultywowanie oraz popularyzację najbardziej wartościowych i żywych ciągle tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej oraz rozbudzenie zainteresowań twórczością ludową.

Zapraszamy sołectwa do udziału w tym niezwykłym konkursie. Sołectwa zainteresowane udziałem w konkursie powinny zgłosić swój akces do 11 sierpnia 2017 pod adres: Gryfiński Dom Kultury ul. Szczecińska 17 74-100 Gryfino lub telefonicznie: 91 416 25 20.

Każde sołectwo może zgłosić po jednym wieńcu. W konkursie nie biorą udziału wiązanki. Miejscem spotkania grup dożynkowych jest plac gminny przy kościele w Bartkowie. Wyniki konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy ogłoszone zostaną przez przewodniczącego komisji konkursowej 26 sierpnia 2017 r. podczas obchodów uroczystości dożynek gminnych.

Regulamin Konkurs na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy - Bartkowo 2017

 

2017/07/25, Informacja o konferencji IWA Odours and Air Emissions. Uciążliwości zapachowe

Konferencja IWA Odours and Air Emissions odbędzie się w dniach 25-27.09.2017 r. w Warszawie. Debata stwarza możliwość spotkania specjalistów związanych z problematyką odorową z całego świata w celu wymiany doświadczeń, pomysłów, zaprezentowania innowacji związanych z polityką zapobiegania uciążliwości zapachowej, strategicznych inicjatyw, technicznych i komercyjnych innowacji oraz ich wpływu na emisję odorów i odorantów i zarządzenia gospodarką odorową.

Do odbiorców docelowych konferencji zalicza się zarówno sektor publiczny, jak i prywatny: organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje badawcze, uniwersytety, firmy konsultingowe, producenci sprzętu, przemysł ścieków i odpadów stałych, rolnictwo i przemysł spożywczy oraz wszyscy zainteresowani związani z emisjami i zarządzaniem odorami.

Tematy konferencji prezentowane podczas sesji tematycznych i sesji posterowej obejmują następujące zagadnienia:

• Polityka w zakresie jakości powietrza i związane z nią przepisy,

• Pomiary i monitorowanie emisji zapachu do powietrza,

• Zanieczyszczenia powietrza i cząstki stałe,

• Charakterystyka źródła i mapowanie zapachów,

• Strategie ograniczania zapachu,

• Biofiltracja i płuczki chemiczne,

• Środki neutralizujące zapach,

• Monitoring imisji oraz technologie czujników,

• Zaangażowanie społeczności, media społecznościowe i działania obywatelskie,

• Analiza dużych zbiorów danych

 

Wszystkie i aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.is.pw.edu.pl/iwaodours2017

 

 

2017/07/24, Zielona rewolucja w Gryfinie

Ponad milion złotych Gmina Gryfino pozyskała na rewitalizację Parku Miejskiego w Gryfinie i zagospodarowania terenu Górki Miłości. Projekt został uznany za jeden z najlepszych w całej Polsce - 2 miejsce na 101 wniosków z terenu całej Polski, które zostały złożone w ramach konkursu. Wniosek otrzymał 66 punktów na 67 możliwych do otrzymania i znalazł się wśród 7 projektów, które ostatecznie otrzymały dofinansowanie.

W ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostanie odnowiona zieleń w Parku Miejskim w Gryfinie. Powstaną nowe trawniki, polany rekreacyjne i klomby kwiatowe, posadzone zostaną także nowe drzewa i krzewy. Wyremontowana zostanie także część ścieżek i zostaną przebudowane wejścia do parku od strony ul. 1 Maja i od strony ul. Armii Krajowej.

Jednak największa rewolucja czeka teren Górki Miłości, gdzie zostaną wykonane prace pielęgnacyjne polegające na wycince samosiejek i roślin inwazyjnych oraz powstanie całkiem nowy szlak spacerowy. Będzie on miał swój początek w północnej części tego terenu, gdzie powstanie plac rekreacyjny z ławeczką zakochanych, a koniec na punkcie widokowym, skąd rozpościera się widok na Międzyodrze. Na trasie szlaku zlokalizowana będzie również polana rekreacyjna z wiatą i ławkami, gdzie będzie można odpocząć w trakcie spaceru. Na terenie Górki Miłości zostaną również odnowione częściowo trawniki i powstaną łąki naturalistyczne. Wzdłuż ścieżek zostaną zamontowane ławki i kosze na śmieci. Powstaną także dwa wejścia od strony ul. Armii Krajowej.

W ramach projektu teren rekreacyjny zyskają również mieszkańcy ulicy Opolskiej i okolic, ponieważ zagospodarowany zostanie obszar pomiędzy ulicą Opolską a Kołłątaja. Powstanie tu polana rekreacyjna z ławkami, łąka kwietna i posadzone zostaną nowe drzewa i krzewy.

Koszt wszystkich prac, które zostaną wykonane na trzech ww. terenach to 1 488 861,55, z czego 1 155 803,25 (77% wartości projektu) zostanie pokryte z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Najpóźniej w sierpniu zostanie ogłoszony przetarg, a pierwsze prace wykonane jeszcze w tym roku. Realizacja projektu potrwa do 2018 roku.

 

2017/07/14, Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020 Moduł II Edycja 2017 Gmina Gryfino otrzymała dotację na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior „Wigor” w Gryfinie w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku. Przyznana dotacja celowa dla Gminy Gryfino wynosi 59 040,00zł.

Otrzymane środki umożliwią zmniejszenie kosztów utrzymania ośrodka przez gminę oraz podtrzymanie jakości proponowanych usług. Pozwolą również na ich poszerzenie. Dzienny Dom Senior "Wigor" aktywizuje osoby starsze oraz umożliwia zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej.

 

2017/07/25, Wystawa miniaturowych domków już otwarta!

Wczoraj w małej galerii Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie odbył się wernisaż wystawy "Mój intymny mały świat". Na ekspozycji prezentowane są miniaturowe domki autorstwa Urszuli Kwietniewskiej-Łacny, od urodzenia mieszkanki Gryfina. Goście mogli podziwiać sygnowane serwisy porcelanowe: polskie, francuskie i niemieckie, a także "Salonik Madame de Pompadur", "Zakład Szewski Pana Dęgi" z ulicy Piastów, "I Klasę" ze szkoły Podstawowej nr 1, "Zakład Zegarmistrzowski" w zegarze i wiele innych miniaturowych przedmiotów.

Inspiracją dla autorki prac była holenderska miniatura mieszkania dla lalek mieszczki Petronelli Oortman, znajdująca się w Rijksmuseum w Amsterdamie, jak również chęć ukazania miasta swojego dzieciństwa w latach powojennych - Gryfina - oraz likwidacja kamienicy nr 7 z ulicy Marchlewskiego, a w późniejszym czasie również samej ulicy. Ekspozycja będzie udostępniona zwiedzającym do 17 sierpnia w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00-17.00.

 

2017/07/18, Informacja

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie z dnia 17 lipca 2017 roku o przydatności wody do kąpieli z Kąpieliska Śródlądowego w Steklnie.

Informacja

Sprawozdanie z badań

 

2017/07/26, Kolejna odsłona "Twórczych wakacji 2017"

Od 17 do 21 lipca 2017 w placówkach Gryfińskiego Domu Kultury odbywały się kolejne warsztaty w ramach akcji "Twórcze wakacje 2017". Podczas czwartego tygodnia wakacyjnej propozycji GDK odbywały się zajęcia taneczne, teatralne i sportowo-rekreacyjne.

W budynku GDK przy ul. Szczecińskiej, Iga Wiśniewska -instruktor Zespołu Tańca Współczesnego Fajber Flex poprowadziła zajęcia pn. "Taniec to też ciężka praca". Godziny spędzone w sali prób uczestnicy warsztatów poświęcali rozwojowi koordynacji ruchowej, pamięci ruchowej oraz orientacji w przestrzeni. Podczas zajęć nie zabrakło ćwiczeń, które pobudzały organizm do pracy i rozbudzały ciało, które dla tancerza jest podstawowym narzędziem działania.

W Pałacyku pod Lwami warsztaty teatralne pn "Teatr w nas - odkrywanie nieznanego" poprowadził Janusz Janiszewski - instruktor Teatru Uhuru i Teatru Eliksir. Uczestnicy zajęć mieli okazje sprawdzić swoje aktorskie talenty, dowiedzieć się jak powstaje teatr. Pracowano nad krótkimi scenkami, z których później powstał bajkowy spektakl. Młodzi adepci teatru w kostiumach, z wyuczonymi rolami działali na deskach Sceny pod Lwami jak prawdziwi aktorzy.

W Świetlicy Wiejskiej w Czepinie Emilia Leszczyńska przygotowała zajęcia pn. "Bezpiecznie i aktywnie w czasie wakacji". W czasie pięciodniowych zajęć dzieci poznawały zasady bezpiecznej zabawy, a także podstawy udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Nie zabrakło długich spacerów a także wycieczek i rozgrywek sportowych. Przed każdymi zajęciami omawiano potencjalne zagrożenia oraz metody zabezpieczenia się przed urazami i sposoby udzielenia pomocy w przypadku wystąpienia nieszczęścia.

W Świetlicy Wiejskiej w Krajniku Dominika Bojko zaprosiła młodych mieszkańców wioski do udziału w zajęciach "Zmagania sportowe, czyli coś dla ciała i zmysłów". Każdego dnia warsztatów zajmowano się inną dyscypliną sportu. W poniedziałek główną bohaterką spotkania była piłka We wtorek w ruch poszły skakanki i hula-hoop. Kolejnego dnia dzieciaki z Krajnika uczestniczyły w pogadance o bezpieczeństwie w czasie wakacji i uczyły się udzielać pierwszej pomocy. Odbyła się także baloniada, czyli bitwa na wodne balony. Czwartek zarezerwowany był dla takich konkurencji jak badminton, tenis stołowy i ziemny. Ostatniego dnia zajęć wybrano się na rajd rowerowy.

 

2017/07/14, "Street Workout Park" w Gryfinie otwarty

W dniu 13.07.2017 roku zakończono realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 pod nazwą „Street Workout Park” w Gryfinie.

Urządzenia treningowe złożone z drążków pionowych, poprzecznych, drabinek i poręczy w Parku Miejskim w Gryfinie są dostępne dla mieszkańców.

Dzięki tej inwestycji młodsi i starsi mieszkańcy Gryfina mają kolejną okazję by sprawdzić i poprawić swoją sprawność fizyczną.

Popularność siłowni plenerowych wykazała chęć mieszkańców do uprawiania sportu na świeżym powietrzu bez względu na porę roku. Stworzenie Street Workout Park Gryfino to próba zachęcenia większej ilości mieszkańców naszej gminy do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wspólnej integracji.

 

2017/07/14, Siłownie zewnętrzne - Budżet Obywatelski

Zakończono realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 p.n.: Wzrost atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej mikroregionu obejmującego sołectwa Bartkowo, Steklno, Steklinko, Włodkowice poprzez montaż elementów siłowni zewnętrznej”.

Teren Mikroregionu ze względu na bliskość, przyrody, ścieżek turystycznych oraz jeziora będzie sprzyjać do aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy.

Kompleks siłowni zewnętrznych to wydzielone, ogólnodostępne miejsca, wyposażone w zespół urządzeń rekreacyjnych, na których użytkownicy mogą ćwiczyć w celu utrzymania lub poprawy sprawności fizycznej.

Steklno Plaża

Steklno

Włodkowice

Steklinko

Bartkowo

 

2017/07/21, Plebiscyt Sołtys Roku - edycja 2017

Plebiscyt "Sołtys Roku" ma charakter otwarty. Może do niego zostać zgłoszony sołtys z obszaru województwa zachodniopomorskiego w terminie od 14 lipca 2017 r. do 27 lipca 2017 br. Głosowanie odbywać się będzie od 4-25 sierpnia br. w trzech formach: za pomocą sms, aplikacji mobilnej Facebook a także za pośrednictwem kuponów plebiscytowych dostępnych w papierowej wersji gazet.

Celem plebiscytu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.

Dla trzech pierwszych laureatów plebiscytu, podobnie jak w latach ubiegłych czekają nagrody finansowe w wysokości po 5 000,00 zł oraz prezentacja sołectwa na łamach właściwego tygodnika "Głosu Dziennika Pomorza". Szczegóły i warunki udziału w plebiscycie określa regulamin.

Regulamin

Plakat

 

2017/07/21, Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych

Do dnia 3 sierpnia 2007 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

Dotacja może być przeznaczone m.in. na:

1) Budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności;

2) Zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, z także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;

3) Nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

To już kolejna w tym roku dotacja i nabór wniosków na przetwórstwo produktów rolnych. Tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, którzy objęci są ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie http://Dofinansowaniedlafirm.plw artykule Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwójhttp://dofinansowaniedlafirm.pl/zachodniopomorskie/dotacje-na-za%C5%82o%C5%BCenie-firmy/18-dotacje-na-inwestycje-w-przetw%C3%B3rstwo-produkt%C3%B3w-roln

 

2017/07/18, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje

Informacja o próbach wyłudzenia od rolników, przez osoby podszywające się pod pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, środków pieniężnych pod pozorem śiągnięcia zaległości w spłacie należności z tytułu ubezpieczenia społecznego, informujemy, że pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie i podlełych mu Placówek Terenowych nie pobierają od rolników jakichkolwiek opłat.

Nigdy też nie oczekują podawania wrażliwych danych osobowych. Ponadto przypominamy, iż pracownicy wizytujący gospodarstwo rolne i domowe powinni okazać ważną legitymację służbową.

Jeśli skontaktuje się z Państwem osoba podająca się za pracownika KRUS-u i próbująca pobrać od Państwa pieniądze na poczet składek, należy sprawę niezwłocznie przekazać organom ścigania.

Informacja

 

2017/07/07, Piłkochwyt na boisku sportowym w Gardnie

Zakończono realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 pn.: „Budowa piłkochwytu na boisku sportowym w Gardnie”.

Piłkochwyt o długości 60 m i wysokości 6 m będzie pełnił funkcję zabezpieczającą przed wypadaniem piłki po za teren boiska, co w znacznym stopniu przyczyni się do usprawnienia treningów oraz spotkań piłkarskich w miejscowości Gardno.

 

2017/07/04, Recital Tomasza Stockingera - "Już nie zapomnisz mnie"

W piątek, 28 lipca 2017 w sali widowiskowej Gryfińskiego Domu Kultury wystąpi Tomasz Stockinger. Znany artysta zaprezentuje program "Już nie zapomnisz mnie” a akompaniował mu na fortepianie będzie kompozytor, aranżer muzyczny i pianista Stefan Gąsieniec. Początek recitalu T. Stockingera o godzinie 18. Bilety na wydarzenie, w cenie 45 zł, będą dostępne w sekretariacie Gryfińskiego Domu Kultury (ul. Szczecińska 17) od 5 lipca. Zapraszamy do GDK w godzinach 8.00-17.00.

Recital "Już nie zapomnisz mnie", to piękne wspomnienie dwudziestolecia międzywojennego w muzyce i słowie. Wieczór spędzimy w klimacie najpiękniejszych szlagierów polskiego kina przedwojennego. Tytuł programu pochodzi od piosenki "Już nie zapomnisz mnie", która stanowiła główny motyw muzyczny polskiej komedii "Zapomniana melodia" z 1938 roku. Koncert poświęcony jest twórcom takim jak Henryk Wars czy Jerzy Jurandot. A jako że wykonawcą jest aktor, oddaje także przez swój recital hołd gwiazdom kina przedwojennego i przypomina Eugeniusza Bodo, Aleksandra Żabczyńskiego, Antoniego Fertnera i innych. Recital jest wiązanką piosenek polskiego kina przedwojennego, w rytmie walca i tanga przy akompaniamencie pianisty, jak za dawnych dobrych lat. Wraca do nas łagodnym uśmiechem, niesłychanym urokiem i przenosi do magicznego dwudziestolecia. Ten program to elegancja i szyk minionych lat, wciąż tak żywo wspominanych.

O artystach:

Tomasz Stockinger - aktor teatralny, telewizyjny i filmowy Ukończył PWST w Warszawie w 1978. Od tego czasu nieprzerwanie związany jest z teatrem, kinem, telewizją, a także estradą. Obecnie jest jednym z najbardziej rozpoznawanych polskich aktorów. Syn znanego aktora - Andrzeja Stockingera, kontynuuje również rodzinne muzyczne tradycje. W 2005 roku nagrał solową płytę z Polskim Radiem pt. "Melodią wracasz do mnie". Karierę teatralną zaczął w Teatrze Dramatycznym pod dyrekcją Gustawa Holoubka. Później współpracował z innymi warszawskim teatrami: "Kwadrat", "Scena Prezentacje", "Syrena", "Roma" i "Komedia". Największą popularność Tomasz Stockinger zyskał dzięki filmom, które utrwaliły wizerunek aktora jako romantycznego amanta. Na główne miejsce wysuwa się tu "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana, ale także "Lata dwudzieste... lata trzydzieste...", "Sto koni do stu brzegów". Nie można także nie wspomnieć licznych ról w najważniejszych polskich serialach, jak: "Dom", "Rycerze i rabusie", "Pogranicze w ogniu" czy wreszcie w nadawany nieprzerwanie od 20 lat "Klanie". Obecnie aktor występuje w warszawskiej "Kamienicy", goszcząc też na wielu innych polskich scenach w repertuarze teatralnym i muzycznym.

Stefan Gąsieniec - kompozytor, aranżer muzyczny, pianista, menedżer kultury. Wyróżniony w roku 2010 Nagrodą Specjalną Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego za nieoceniony wkład w rozwój polskiej kultury. Od 2007 roku Stefan Gąsieniec pełnił funkcję Dyrektora Artystycznego festiwalu muzycznego "Eurosilesia"; gdzie Honorowy Patronat nad festiwalem od początku jego istnienia obejmował światowej sławy dyrygent MAESTRO KURT MASUR. Skomponował, zaaranżował i wyprodukował muzykę do solowego albumu Krzysztofa Cugowskiego pt. "Przebudzenie". Równorzędnie koncertuje jako pianista w Polsce i za granicą z gwiazdami światowego jazzu takimi jak : Fuasi Abdul Khaliq (USA), Kenny Martin(USA), Daniel Allen (Cuba), Siggy Davis (USA), Nirankar Khalsa (USA), Tony Hurdle (USA) i innymi. Komponował, aranżował i koncertował z większością gwiazd polskiej sceny muzycznej m.in.: Tomaszem Stockingerem, Ewą Bem, Katarzyną Groniec, Olgą Bończyk, Justyną Steczkowską, Krzysztofem Cugowskim, Stanisławem Soyka, Grzegorzem Markowskim, Michałem Bajorem, Maciejem Miecznikowskim, Januszem Radkiem, Pawłem Kukizem, Mieczysławem Szcześniakiem, Robertem Kudelskim i wieloma innymi.

 

2017/07/06, Flis Odrzański 2017

W dniu 6 lipca 2017 r. (czwartek) ok. godz. 12:00 przypłynął do Gryfina Flis Odrzański. Na nabrzeżu goście zostali powitani przez gryfińskie przedszkolaki.

Flis Odrzański organizowany jest cyklicznie od 1996 roku. Celem nadrzędnym Flisu jest poznawanie zasad gospodarowania oraz współodpowiedzialności za losy środowiska lokalnego poprzez zbieranie materiałów, opracowywanie i wydanie kolejnych publikacji promujących turystyczny i rekreacyjny rozwój Odry, a co za tym idzie ukazywanie szansy tworzenia nowych miejsc pracy; propagowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, gospodarczych, antropogenicznych i historii regionów nadodrzańskich; walka z dziko powstającą bazą turystyczną i dewastacją środowiska nadodrzańskiego. Duże znaczenie ma również wspieranie rozwoju portów i żeglugi towarowo-pasażerskiej na Odrze, a także inspirowanie mieszkańców i władz regionu do podejmowania działań w kierunku wzajemnej współpracy gospodarczej, turystycznej i kulturalnej.

Na trasie ekspedycji wodnej przypłynęła największa atrakcja spławu, tratwa flisacka. Podczas tegorocznego Flisu realizowany jest ekologiczny program edukacyjny kierowany do turystów i mieszkańców miejscowości nadodrzańskich.

 

2017/07/04, "Mieszkanie treningowe- krok do samodzielności"

Mieszkanie treningowe jest już prawie gotowe aby pierwsze osoby zamieszkały w nim. Obecnie zakończyły się prace adaptacyjno-remontowe, a teraz rusza kolejny etap wyposażenia mieszkania w niezbędne sprzęty. Trwa rekrutacja do projektu, wszystkie informacje oraz dokumenty dostępne są na stronie www.ops.gryfino.pl.

Mieszkanie zostało przekazane przez Gminę Gryfino Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie, który odpowiedzialny jest za realizację projektu pn." Mieszkanie treningowe- krok do samodzielności" ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.6. Całkowita wartość projektu wynosi 373 812, 18 zł.

 

2017/07/13, VIII Amatorski Turniej Piłki Siatkowej w Bartkowie

W sobotę, 12 sierpnia 2017 w Bartkowie odbędzie się VIII Amatorski Turniej Piłki Siatkowej. Rozgrywki rozpoczną się o godzinie 11. Amatorski Turniej Piłki Siatkowej to impreza, która zyskuje coraz większe zainteresowanie uczestników oraz kibiców. Adresowana jest to wszystkich którzy mają w sobie ducha sportu i stawiają na dobrą zabawę ze zdrową rywalizacją w tle.

Drużyny mogą zgłaszać swój udział w turnieju do 7 sierpnia 2017 drogą elektroniczną na adres: bartkowo13@hotmail.com lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 667 710 303. Organizatorem VII Amatorskiego Turnieju Piłki Siatkowej jest Sołectwo Bartkowo, LKS Piast oraz Świetlica Wiejska w Bartkowie.

 

2017/07/13, Biesiada Kapuściana w Czepinie 2017

Coroczna dawka rozrywki podczas festynu Biesiada Kapuściana przeszła do historii. Sołecka impreza obfitowała w wiele atrakcji: występy artystyczne takie jak Borzymianka, soliści Wiktoria i Łukasz, zabawa na dmuchanym zamku i trampolinie, konkurencje zręcznościowe LZS Piast Gryfino, konkurs "Rzutu Wałkiem w Chłopa" o puchary wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Z. Kmieciaka, przeciąganie liny, koło fortuny i prezentacja prac plastycznych PSONI- Gryfino. Był również pokaz tradycyjnego kiszenia kapusty z udziałem mieszkanców i gości. Ponadto przygotowano wspaniałe domowe wypieki, darmowy kapuśniak i przysmaki z grilla wykonane przez KGW i Radę Sołecką.

Całość zwieńczyła zabawa taneczna .W festynie uczestniczyli min.: Burmistrz Mieczysław Sawaryn, Radni: Zdzisław Kmieciak i Piotr Zwoliński, ks. Jerzy Brocławik, Jan Sylwestrzak, prof. Bogdan Matławski, Sołtys Józef Zajączkowski i wiele osób z Gminy Gryfino. Festyn współfinansowany z gminnego funduszu sołeckiego.

 

2017/06/29, XXXVIII sesja absolutoryjna Rady Miejskiej

W dniu 29 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyła się XXXVIII sesja absolutoryjna Rady Miejskiej.

Podczas sesji radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 rok oraz sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino za rok 2016 i tym samym udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

Uchwalono również m.in. opłaty za świadczenia prowadzone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Gryfino, wysokość opłat za pobyt dziecka i częściowe zwolnienia z tych opłat oraz maksymalne opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino.

Przedstawiono również stan finansowy i techniczny Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.

 

2017/07/06, Wystawa poświęcona 40-leciu Oficyny Wydawniczej NOWA

Biblioteka Publiczna w Gryfinie, Stowarzyszenie Wolnego Słowa z Warszawy oraz Gmina Gryfino, zapraszają na wystawę poświęconą 40-leciu Oficyny Wydawniczej NOWA – pierwszego i największego polskiego wydawnictwa publikującego książki poza kontrolą komunistycznej cenzury.

Wystawa złożona jest z 30-tu plansz, przedstawiających początki oficyny oraz polskiej niezależnej kultury. Dzięki ciekawym opisom poznamy realia życia w „realnym socjalizmie”, stosunek ówczesnych władz do niezależnych twórców oraz historię rozmaitych tytułów książkowych, jak choćby „Blaszany bębenek” Guentera Grass’a. Wystawa, dostępna bezpłatnie na II piętrze Centrum Wodnego „Laguna”, będzie czynna do końca lipca.

 

2017/07/10, Półkolonie letnie w GDK zakończone

W piątek, 7 lipca 2017 zakończyły się półkolonie letnie. Gryfiński Dom Kultury zajęcia zorganizował w Pałacyku pod Lwami oraz w Zespole Szkół w Chwarstnicy. Głównym celem letniego wypoczynku było zapewnienie atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wolnego czasu dla najmłodszych. Organizator zapewnił wyżywienie oraz opiekę pedagogiczną i medyczną. Przez dwa tygodnie blisko 75 dzieci uczestniczyło w wycieczkach, spotkaniach, warsztatach i atrakcyjnych zabawach. Zarówno w Gryfinie jak i w Chwarstnicy realizowano podobny program.

W półkolonii w Pałacyku pod Lwami, wzięło udział 45 dzieci. Nad bezpieczeństwem młodych ludzi czuwały panie: Anita Nowak, Aleksandra Kupnicka i Agnieszka Litwiniuk oraz pielęgniarki Ewa Zielińska i Iwona Lipska. Półkolonie z ramienia gryfińskiego TPD koordynowała Irena Perlik. O pierwszym tygodniu półkolonii letniej pisaliśmy tutaj. http://gdk.com.pl/index.php?plik=aktualnosc&aktual_id=1649. Również w czasie kolejnych dni wypoczynku dzieci nie mogły narzekać na nudę.

W poniedziałek 3 lipca koloniści wzięli udział w warsztatach artystycznych w pracowniach Gryfińskiego Domu Kultury oraz grach i zabawach przygotowanych przez opiekunów. Uczestniczyli również w pogadance na temat zgubnego wpływu używek pt. "Co nam szkodzi?". We wtorek odwiedzili C.W. Laguna oraz Centrum Informacji Turystycznej. W środę odbyła się wycieczka do Międzyzdrojów. Tam koloniści z Gryfina spotkali się ze swoimi kolegami kolonistami z Chwarstnicy. Wspólnie korzystali z takich atrakcji jak przejażdżka "Mini expresem" czy oczywiście plażowanie. Odwiedzono także Muzeum Przyrodnicze oraz Aleję Gwiazd w Międzyzdrojach.

W czwartek uczestnicy kolonii brali udział w mini olimpiadzie, jaka odbyła się w Pałacyku pod Lwami. Na dzieci czekało kilka konkurencji za których wykonanie dostawały punkty i słodkie nagrody. W piątek, na zakończenie kolonii odbyła się wystawa prac plastycznych kolonistów. Podsumowano konkursy, jakie odbywały się w czasie tych dwóch tygodni wypoczynku. Wielką frajdą była wyprawa do kina na bajkowy seans. Organizatorem letniej półkolonii był Gryfiński Dom Kultury, a współorganizatorami: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, Zespół Szkół w Chwarstnicy, Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie, Zakład Medycyny Szkolnej - Hanna Oleś i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Gryfinie.Wsparcia finansowego na tegoroczny letni wypoczynek dla dzieci udzieliła PGE GIEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.

 

2017/07/10, Drugi Tydzień Twórczych Wakacji 2017

Za nami druga odsłona artystycznych zajęć w ramach projektu "Twórcze wakacje 2017". W minionych dniach dzieci z terenu gminy Gryfino brały udział m.in. w zajęciach teatralnych, kulinarnych, sportowych i florystycznych. "Twórcze wakacje" to cykl specjalnych warsztatów skierowanych do dzieci i młodzieży, które rokrocznie organizuje Gryfiński Dom Kultury. Od 3 do 7 lipca 2017, w budynku głównym GDK na ul. Szczecińskiej instruktor Teatru 6 i PÓŁ Krzysztof Gmiter prowadził warsztaty pn."Zabawa w teatr".

Podczas tygodniowych warsztatów dzieci poznawały gry i zabawy teatralne rozwijające myślenie kreatywne. Nie zabrakło zabaw improwizacyjnych. Ważną częścią zajęć były elementy z treningu aktorskiego. Dzieci pozyskaną wiedzę na temat aktorskiego rzemiosła wykorzystywały w praktyce, samodzielnie tworząc scenki czy wcielając się w osoby i rzeczy. W Świetlicy Wiejskiej w Wełtyniu, instruktor Roksana Baczewska przygotowała zajęcia pn."Zdrowo, smacznie, kolorowo i do tego na sportowo". Warsztaty miały na celu uświadomienie dzieciom jak ważny jest zdrowy tryb życia i odżywiania się.

Codziennie podopieczni świetlicy poznawali nie tylko zasady zdrowego odżywiania się, ale także mogli wykazać się w kuchni. Samodzielnie przygotowywali zdrowe przekąski. Odbywały się także zajęcia sportowo-rekreacyjne. W Starych Brynkach, opiekun tamtejszej świetlicy Wanda Kozłowska zaprosiła na "Tydzień rozmaitości". Podczas warsztatowych dni, dzieci i młodzież mogli skorzystać z zajęć rozwijających ich zainteresowania. Odbyły się zajęcia dla miłośników roślin, podczas których dzieciaki mogły się dowiedzieć jak odpowiednio dbać o ulubione kwiaty czy jak sadzić wonne zioła. Umysły ścisłe miały okazję spróbować się w pisaniu prostych programów komputerowych. Podczas zajęć sportowych można było spożytkować nadmiary dziecięcej energii. Nie zabrakło zajęć plastycznych. Na zakończenie zajęć uczestnicy warsztatów, ich rodzice i instruktor świetlicy wspólnie bawili się przy muzyce.

 

2017/06/29, "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" - IX edycja

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.
Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 28 lipca 2017 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Monika Banaś-Samartzi, e-mail: m.b.samartzi@fdpa.org.pl tel. 695116110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Regulamin Konkursu Polska Wieś 2017

Karta Zgłoszeniowa Konkursu Polska Wieś 2017

 

2017/04/25, Konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konsultacjach społecznych w systemie online. Spotkania konsultacyjne dotyczą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w śródmiejskiej części nabrzeża.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach online z wykorzystaniem linka kierującego bezpośrednio do strony prezentującej obszar objęty konsultacjami : www.gryfino.e-mapa.net?userview=76

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konsultacjach społecznych. Spotkanie konsultacyjne dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w śródmiejskiej części nabrzeża.

Plan Konsultacji w dniu 07 czerwca 2017 r. :

- o godz. 13:00 - spotkanie otwarte w budynku tawerny na nabrzeżu

- o godz. 15:00 i 17.00 - spacery badawcze z przewodnikiem (rejsy katamaranem po Odrze)

Osoby zainteresowane udziałem w spacerach badawczych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 z Joanną Ekiert lub Katarzyną Krasowską (joanna.ekiert@gryfino.pl, katarzyna.krasowska@gryfino.pl, tel. 91 416 20 11 w. 112, 113 ).

O zakwalifikowaniu do udziału w spacerach badawczych będzie decydowała kolejność zgłoszeń

Serdecznie zapraszamy!

 

29 maja przy Tawernie odbyło się spotkanie się z przedstawicielkami firmy, która na zlecenie gminy opracuje nowy plan miejscowy terenu przy gryfińskim nabrzeżu. Choć na spotkaniu zjawiło się tylko kilkoro mieszkańców, to dyskusja była bardzo ciekawa. To trzeci element drugiego etapu konsultacji społecznych. Wcześniej podczas majówki prowadzone były działania interaktywne przy makiecie, a wcześniej odbyły się spotkania fokusowe. Przed nami jeszcze czerwcowe spotkanie, podczas którego użyte zostanie kolejne narzędzie a mianowicie spacer badawczy. Będzie to właściwie rejs badawczy, bowiem spojrzymy na nabrzeże i całe Gryfino od strony rzeki.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konsultacjach społecznych. Zapraszamy na spotkanie otwarte z udziałem autora projektu planu miejscowego.  Spotkanie odbędzie się w budynku Tawerny na gryfińskim nabrzeżu w dniu 29 maja 2017 r. o godz. 16:30.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konsultacjach społecznych. Spotkanie odbędzie się w budynku Tawerny na gryfińskim nabrzeżu w dniach 1 i 2 maja 2017 r. od 15:00 do 18:00. 

Zapraszamy do pisemnego dzielenia się własnymi pomysłami z wykorzystaniem przygotowanych plakatów oraz do budowy modelu przestrzennego (interaktywnej makiety nabrzeża). 

Serdecznie zapraszamy!

Dotychczasowe efekty DOBRYCH KONSULTACJi, DOBREGO PLANU

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprosił mieszkańców miasta i gminy Gryfino do udziału w badaniach fokusowych które polegają na udziale w małej grupie dyskusyjnej. Problematyka badań dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w śródmiejskiej części Nabrzeża. Wymóg sprostania aktualnym potrzebom oraz konkurencyjności miasta pociąga za sobą konieczność poszukiwania czynników miastotwórczych, atrakcyjności i innowacyjnych sposobów planowania przestrzeni, odnajdywania wzajemnych relacji, a także pogodzenia różnorodnych, często odmiennych, interesów i oczekiwań poszczególnych grup społecznych.

 

2017/06/22, Granty Sołeckie 2017

W dniu dzisiejszym odbyło się podpisanie umowy dofinansowania zadania z Grantów Sołeckich 2017 pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch" dla sołectwa Żabnica w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Mieczysława Sawaryna, Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Tomasza Sobieraja, Sołtysa Żabnicy Jerzego Piaseckiego oraz Skarbnik Gminy Gryfino Beaty Blejsz.

Na podstawie umowy Sołectwo Żabnica zostanie wyposażone w elementy siłowni zewnętrznej, które zamontowane zostaną na nawierzchni trawiastej, w pobliżu istniejącego obiektu sportowego, który jest ogólnie dostępny i gwarantuje użytkownikom bezpieczne korzystanie z terenu.

 

2017/07/03, I Gryfińska Senioriada Artystyczna

W dniu 30 czerwca 2017 roku w Gryfińskim Domu Kultury nastąpiło uroczyste otwarcie I Gryfińskiej Senioriady Artystycznej. Wydarzenie rozpoczęło się „Jubileuszową sałatką poetycką” Teatru Eliksir który w tym roku obchodzi swoje 5-lecie istnienia. Aktorzy zaprezentowali najpiękniejsze utwory poetyckie wybitnych poetów, które pojawiały się w różnych wcześniejszych programach artystycznych.

Za wybitnę osiągnięcia aktorskie oraz wieloletnią pracę na rzecz gryfińskiego teatru aktorzy otrzymali pamiątkowe upominki od Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino który objął swoim patronatem to specjalne wydarzenie,Starostwa Powiatowego, Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wielu przyjaciół. Teatr, poezja, kabaret, piosenka, filmy i wystawy plastyczne przedstawiane trwały przez dwa dni.

 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl