Aktualności
 

2017/01/30, Przełom w sprawie inwestycji w Dolnej Odrze. Wielka szansa dla Gryfina

Podpisane dziś w siedzibie podgryfińskiej elektrowni porozumienie, w sprawie przyszłych inwestycji energetycznych, znacząco przybliża zakład do kolejnej fazy rozwoju. Nowe bloki w PGE ZEDO to olbrzymia szansa na kolejny, potężny impuls rozwojowy dla gminy Gryfino. Wzrost rangi regionu, który potwierdzany jest kolejnymi inwestycjami w Zachodniopomorskiem, teraz udokumentowany został porozumieniem, który podpisał m.in. marszałek sejmu RP Joachim Brudziński.

W Gryfinie radykalnie odmieniony został klimat wokół energetyki, zdaniem burmistrza Mieczysława Sawaryna to szansa na setki nowych miejsc pracy i inwestycję ważną w skali całego kraju. To także odpowiedzialna postawa strony społecznej, sprawiła że lata starań przynoszą długo wyczekiwany przełom. Wszystko wskazuje, że wkrótce potwierdzona nie tylko będzie budowa nowych bloków, ale wybrana również ich technologia. To główne założenia porozumienia podpisanego dziś także przez reprezentującego Polską Grupę Energetyczną SA Henryka Baranowskiego oraz PGE GiEK Sławomira Zawadę, prezesów zarządów tych spółek.

W spotkaniu, oprócz Joachima Brudzińskiego oraz eurodeputowanego Czesława Hoca wzięli udział posłowie Artur Szałabawka i Piotr Zaremba. Samorząd lokalny reprezentował oprócz burmistrza Gryfina Mieczysława Sawaryna, Wojciech Konarski starosta gryfiński. Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Mieczysław Jurek, szef Solidarności Pomorza Zachodniego oraz przewodniczący związków w PGE ZEDO: Anna Grudzińska, Mariusz Kamiński, Mirosław Labuda, Roman Michalski i Bogusław Pawłowicz.

 

2017/01/30, Konferencja w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Po podpisaniu porozumienia w sprawie przyszłych inwestycji w PGE ZEDO odbyła się konferencja prasowa w budynku Urzędu Miasta i Gminy Gryfino z udziałem Marszałka Sejmu RP Joachima Brudzińskiego, Posła na Sejm RP Artura Szałabawki, Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Mieczysława Sawaryna oraz Starosty Powiatu Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego podsumowującą dotychczasową współpracę na rzecz gminy Gryfino. Wszystkie strony wyraziły chęć dalszego rozwoju PGE ZEDO, zrealizowania wypracowanych ze związkami zawodowymi rozwiązań. Zgodnie stwierdzono, że dzisiejsze porozumienie to realna szansa na odbudowanie znaczenia energetyki w województwie zachodniopomorskim.

Dla gminy Gryfino to szansa na kolejne miejsca pracy, na rozwój miasta oraz sektora usług. Dzisiejszy dzień to urzeczywistnienie dążeń związków zawodowych, mieszkańców, samorządowców do ustabilizowania sytuacji jednego z największych pracodawców w naszej gminie. Joachim Brudziński po rozmowach z gryfińskimi samorządowcami podkreślił gotowość gminy Gryfino do wprowadzenia reformy edukacji. Jednocześnie zapewniając, że w związku z tymi planami nie będzie dochodziło do zwolnień nauczycieli. Przywrócenie kształcenia w planowanej formie ma przełożyć się przede wszystkim na jakość nauczania oraz na dobre przygotowanie do dalszej edukacji.

 

2017/02/23, Informacja

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotycząca usuwania drzew lub krzewów z terenu nieruchomości według stanu na dzień 22.02.2017 rok.

 

2017/02/23, XXXIII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 23 lutego 2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie.

Podczas sesji został zaprezentowany nowo wybrany sołtys Starych Brynek Łukasz Żukowski. Nowego sołtysa wybrano 20 lutego 2017 roku podczas zebrania wiejskiego. W wyniku konsultacji ustalono jednogłośne odrzucenie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Gryfinie u zbiegu ulic Chrobrego, Flisaczej i Grunwaldzkiej.

Radni uchwalili natomiast m.in. projekt dostosowania sieci szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych przez Gminę Gryfino. Przyjęto również Gminny program wspierania rodziny w Gminie Gryfino na lata 2017-2019 oraz Gminne Programy rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Podjęto uchwałę dotyczącą wyboru jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino – Centrum Wodnego „Laguna” do realizacji zadania „Budowa łaźni parowej oraz wymiana centrali klimatyzacyjnej basenu sportowego w Centrum Wodnym „Laguna” w Gryfinie przy ul. Wodnika 1”.

 

2017/02/10, 77. rocznica I masowej deportacji Polaków na Sybir

Dnia 10.02.2017 r. o godz. 12.00 odbyły się gminne uroczystości upamiętniające 77. rocznicę pierwszej, masowej deportacji Polaków na Sybir, Uroczystości miały miejsce na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie (Golgota Wschodu).

Podczas ceremonii z udziałem władz samorządowych, kombatantów i mieszkańców miasta, odbyło się m.in. uroczyste złożenie wieńców i kwiatów.

 

2017/02/08, II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie

Dnia 8 lutego odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie. Na sesji obecni byli Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gryfinie Elżbieta Kasprzyk, Radny Rady Miejskiej w Gryfinie Łukasz Kamiński, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gryfinie Sylwia Mencel oraz Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury Maria Zalewska.
W słowach skierowanych do młodzieży burmistrz podkreślił chęć współpracy z młodymi mieszkańcami miasta. Podczas spotkania zapewniono, że wszystkie instytucje kultury w naszym mieście będą otwarte na pomysły radnych i gotowe są na współpracę przy wspólnych działaniach skierowanych do mieszkańców. W trakcie sesji podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie oraz podjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia i ustalenia składu komisji rady.

W ramach działań Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie powstały komisje:

Komisja Sportu w składzie:
1) Dawid Domański
2) Kacper Michalski
3) Paweł Gadomski
4) Grzegorz Rudziński PRZEWODNICZĄCY
5) Izabella Bekier
6) Sandra Grabowicz
7) Filip Kotowicz

Komisja Oświaty i Kultury w składzie:
1) Damian Gałek
2) Kornel Howil
3) Julia Urbańska
4) Karolina Krywalewicz- PRZEWODNICZĄCY
5) Tomasz Lisowski

Komisja Informacyjna w składzie:
1) Mikołaj Wypych
2) Patryk Klimowicz- PRZEWODNICZĄCY

Komisja Społeczna w składzie:
1) Pola Cebulska
2) Remigiusz Staniec- PRZEWODNICZĄCY
3) Agata Sarna
4) Oliwia Duda
5) Adam Olczak
6) Klaudia Kostera
7) Eliasz Sakowicz

Podjęto uchwałę w sprawie utworzenia rocznego planu pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie.

Plan pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2017:

1. Organizacja turnieju w e-sporcie.
2. Organizacja debaty wśród młodzieży gryfińskiej na temat Dni Gryfina.
3. Organizacja imprez tematycznych dla młodzieży.
4. Organizacja „ Kina pod chmurką”.
5. Akcja „ Odświeżenie zbiorów biblioteki miejskiej”.
6. Organizacja biegu/biegów charytatywnych.
7. Przygotowanie wniosku do Budżetu Obywatelskiego.
8. Współpraca z gminami partnerskimi.
9. Udział w uroczystościach gminnych.
10. Prace członków rady w wyznaczonych komisjach:
• Komisja Sportu;
• Komisja Oświaty i Kultury;
• Komisja Społeczna;
• Komisja Informacyjna;
11. Wystosowywanie wniosków oraz zapytań do Rady Miejskiej przy wcześniejszym przedstawieniu ich na sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Po zakończeniu sesji odbyły się spotkania radnych i praca w poszczególnych komisjach. Kolejna sesja planowana jest w marcu.

 

2017/02/09, 11. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij

11 dni festiwalu, około 100 prelegentów i ponad 100 wydarzeń. Tak w skrócie wyglądać będzie najbliższy 11. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij, który odbędzie się w Gryfinie w terminie od 23 lutego do 5 marca 2017.

UWAGA! Sprzedaż karnetów na wydarzenie ruszyła 1 grudnia 2016. Można je było nabyć w sekretariacie Gryfińskiego Domu Kultury przy ul. Szczecińskiej 17 w dni robocze w godz. od 9.00 do 17.00. Karnety zostały wyprzedane w kilka godzin!!!.

Bilety jednodniowe na festiwal pojawią się w sprzedaży od 9 lutego. Informujemy, że sprzedaż bezpośrednia zarówno karnetów jak i wszystkich innych biletów na festiwal NIE BĘDZIE prowadzona przez Centrum Informacji Turystycznej. Odbywać się ona będzie tylko w sekretariacie Gryfińskiego Domu Kultury.Tam też znajduje się oficjalne biuro festiwalowe i właśnie tam prosimy kierować wszelkie zapytania o Włóczykija. Numer telefonu 91 416 25 20.

Od lat "kręgosłupem" programu festiwalu są spotkania z ludźmi, którzy opowiadają o swoich wyprawach, dziełach oraz przedsięwzięciach realizowanych w różnych częściach świata. Gryfino staje się miejscem gdzie przecinają się szlaki reportażystów, etnologów, alpinistów, filmowców czy miłośników turystyki rowerowej czy kajakowej. Festiwal to również miejsce wielu imprez towarzyszących. W programie nie zabraknie koncertów, degustacji potraw, pokazów filmów świata, warsztatów dla dzieci i młodzieży, ekstremalnego rajdu na orientację na 50 i 100 km oraz Balu Włóczykija.

 Na festiwalowej scenie wystąpią m.in. Czesław Śpiewa Solo Act, Kękę, Dubska, Ludojad i Mademoiselle Carmel & The Zebras. Odbędą się wycieczki do Berlina, Kamienia Pomorskiego i Nowego Tomyśla. Wydarzenia imprezy podobnie jak w latach ubiegłych, odbywać się będą w kilku miejscach. Miejscami prezentacji, spotkań z podróżnikami, koncertów będą: sala widowiskowa Gryfińskiego Domu Kultury, Piekarnia przy ul. Szczecińskiej oraz Klub Festiwalowy Włóczykija.  Organizatorami imprezy są: Gryfiński Dom Kultury, Zakrzywienie Czasoprzestrzeni, Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie.

Szczegółowe informacje o prelegentach i niespodziankach Włóczykija 2017 można znaleźć na stronie wydarzenia http://wloczykij.com

Na stronie http://wloczykij.com/index.php?plik=program możemy znaleźć program pierwszych dni festiwalu Włóczykij. Pełny program festiwalu zostanie podany na około dwa tygodnie przed imprezą.

 

2017/02/20, Tomek Wędrowniczek na szlaku

Pochodzący z Ełku, a mieszkający obecnie w Gnieźnie Tomasz Pawłowski, nazywany przez siebie i internautów „Tomkiem Wędrowniczkiem” odwiedził Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie.

Pan Tomasz który jest osobą niepełnosprawną, z pierwszą grupą inwalidzką ma niecodzienne hobby, od 1991 roku odwiedza urzędy samorządowe w całej Polsce – gminne, miastowe i powiatowe. Wszystkie wizyty odnotowuje w swoich kronikach, a z każdego spotkania stara się robić pamiątkowe zdjęcia. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino jest 541 burmistrzem w Polsce którego odwiedził pan Tomasz.

 

2017/02/20, Pierwszy tydzień ferii w GDK już za nami

Za nami pierwszy tydzień tegorocznych ferii. Młodzi gryfinianie mają możliwość skorzystania z zajęć zorganizowanych przez Gryfiński Dom Kultury pn. "Przezimuj z nami". Warsztaty, jakie odbywały się w pracowniach GDK od 13 do 17 lutego 2017, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Mali gryfinianie mieli do wyboru zajęcia w pracowniach Pałacyku pod Lwami lub w budynku głównym GDK na ul. Szczecińskiej. Zajęcia obywały się w dwóch półtoragodzinnych blokach.

Uwaga. W drugim tygodniu ferii, od 20 do 24 lutego 2017, ze względu na rozpoczynający się festiwal Włóczykij, zajęcia odbywać się będą tylko w Pałacyku pod Lwami.

W pierwszym tygodniu ferii w budynku głównym GDK odbywały się zajęcia taneczne, plastyczne, teatralne i wokalne. W tajniki tańca współczesnego wprowadzała uczestników ferii Eliza Hołubowska. Dzieci pracowały pilnie nad grupową choreografią, wykorzystując nabyte już wcześniej umiejętności taneczne. Podczas zajęć plastycznych jakie prowadziła Elżbieta Narzekalak, uczestnicy uczyli się jak stworzyć coś z niczego. Podczas kolejnych dni zajęć robiono pomysłowe ozdoby z surowców wtórnych. Powstawały m.in. sowy z korka oraz reniferki i pawie z wykorzystaniem rolek po papierze toaletowym. Zainteresowani sztuką sceniczną mieli okazję uczestniczyć w zajęciach teatralnych prowadzonych przez Marię Piznal. Dzieci odkrywały magię sceny i poznawały nowe dla siebie wiadomości dotyczące teatru, pracy aktora i warsztatu aktorskiego. Uczestnicząc w zabawach teatralnych i ćwiczeniach, poznawały możliwości swojego głosu i ciała. W pracowni muzycznej Jolanta Romanowska prowadziła zajęcia dla młodych wokalistów. Rozśpiewana gromadka uczyła się tajników poprawnego śpiewu, oddechu czy pracy z mikrofonem. Dzieci miały okazję przećwiczyć swoje ulubione piosenki pod okiem profesjonalisty.

W Pałacyku pod Lwami zajęcia plastyczne poprowadziła Małgorzata Ragan. Dzieci tworzyły prace przedstawiające zwierzęta, a także formy architektoniczne. W procesie twórczym wykorzystywano niemalże wszystkie dostępne w pracowni materiały. Tworzono także prace plastyczne o tematyce zgodnej z zainteresowaniami warsztatowiczów. Na Scenie pod Lwami w Pałacyku pod Lwami trwały także otwarte zajęcia teatralne dla wszystkich zainteresowanych, które prowadził Janusz Janiszewski. Uczestnicy poznawali tajniki sztuki recytacji, mówili wiersze, ćwiczyli dykcję i wymowę, pracując także w małych grupach tworzyli małe etiudy sceniczne, które prezentowali sobie nawzajem. Scenki były nagrywane i omawiane wspólnie z reżyserem. Codzienne po zajęciach uczestnicy ferii z GDK, mogli wziąć udział w zniżkowych seansach filmowych w Kinie Gryf.

 

2017/02/20, Tak minął pierwszy tydzień koloni w Pałacyku pod Lwami

Jak co roku Gryfiński Dom Kultury jest organizatorem półkolonii dla młodych gryfinian. W pierwszym tygodniu ferii, od 13 do 17 lutego 2017 koloniści brali udział m.in. w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach i wycieczkach. W półkoloniach bierze udział ponad czterdzieścioro dzieci. Od poniedziałku do piątku, od godziny 10 do 15 mali gryfinianie uczestniczą w przygotowanych dla nich atrakcjach. Mają także zapewnione wyżywienie i profesjonalną opiekę.

W poniedziałek, 13 lutego dzieci miały czas na wzajemne poznanie się. Razem z paniami opiekunkami stworzyły regulamin półkolonii i zobowiązały się do jego przestrzegania. Koloniści wybrali się też na spacer po okolicy. Był także czas na gry i zabawy integracyjne. We wtorek grupa kolonijna odwiedziła Centrum Wodne "Laguna" gdzie miała ciekawe zajęcia sportowe. Po powrocie do Pałacyku pod Lwami, na dzieciaki czekały gry i zabawy. W środę koloniści brali udział w zajęciach odbywających się w pracowniach Gryfińskiego Domu Kultury. Dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, teatralnych, filmowych, turystycznych oraz szachowych.

W czwartek gryfińscy koloniści odwiedzili Szczecin, gdzie mieli okazję wziąć udział w spektaklu teatralnym. W piątek kolejny raz dzieci wraz z opiekunami odwiedziły Centrum Wodne "Laguna", gdzie beztrosko korzystały z zabaw w basenie. Po powrocie do Pałacyku dzieci spotkały się policjantami z gryfińskiej Komendy Policji. Policjanci opowiedzieli o zagrożeniach w trakcie okresu zimowego, bezpieczeństwie na drodze. Przestrzegali też przed przyjmowaniem prezentów od nieznajomych, otwierania im drzwi czy podawania informacji przez telefon. Po krótkiej prelekcji odbyły się zajęcia praktyczne. Dzieci odgrywając różne scenki, same wyciągały wnioski z zachowania swoich kolegów.

 

2017/02/10, Nowa tradycja w szkole na Łużyckiej

W znanej gryfińskiej szkole – ZSP 2 przy ul. Łużyckiej 3 lutego tego roku narodziła się „nowa świecka tradycja”… Tak powiedzieliby bohaterowie kultowego filmu w reżyserii Stanisława Barei „Miś”. Tego dnia odbył się tam finał międzyszkolny pierwszej edycji Powiatowego Konkursu Języka Polskiego. Organizatorzy pragną, by konkurs ten stał się ważną częścią życia szkół z naszego powiatu. Z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, zwraca uwagę na to, że warto troszczyć się o piękno i poprawność języka, którym się na co dzień posługujemy, choć nie jest to z pewnością łatwe. Po drugie, w nieoczywisty sposób zwraca uwagę na naszą przeszłość, czyli obraz życia w PRL-u ukazany w kultowych filmach wspomnianego już Barei. I po trzecie, odwołuje się do opowiadań Andrzeja Sapkowskiego, twórcy postaci Geralta, słynnego i ukochanego przez młodych ludzi wiedźmina.

A w 2016 roku minęło 30 lat od publikacji pierwszego utworu z tego cyklu… Tak wiec przyjemnie i pożytecznie, rozrywkowo i poważnie. Do finału weszło sześć drużyn z powiatu Gryfino, reprezentujących szkoły: ZSP w Chojnie, ZS w Gryfinie, ZSO w Gryfinie, ZS w Gardnie, PG w Widuchowej i ZSP 2 w Gryfinie. I tu brawa dla gimnazjalistów! Bezkonkurencyjne okazały się dziewczęta z Widuchowej . Niewiele mniej punktów uzyskali uczniowie z Gardna i licealiści z ZSO w Gryfinie. Świetnie spisali się uczniowie pracujący przy organizacji konkursu: cała klasa 2 LA z wychowawczynią (autorką oryginalnego pomysłu na konkurs) panią Marzeną Burdzy oraz panią Katarzyną Stempińską i panią Joanną Ulaszewską, śpiewająca pięknie „Wilczą zamieć” Klaudia, fotografująca całość Olga i odpowiedzialny za nagłośnienie Artur. Nagrody dla wszystkich uczestników zapewnili niezawodni jak zwykle sponsorzy: Firma FLIEGEL TEXTILSERVICE (Nowe Czarnowo), Firma JAEGER POLSKA (Gryfino), STAROSTWO POWIATOWE w Gryfinie, BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Gryfinie, CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców (Gryfino, pan Jacek Ziemski), Pan Tomasz Frątczak i PIEKARNIA Czepino, URZĄD MIASTA I GMINY w Gryfinie.

 

2017/02/10, Powiatowe Eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego

W sobotę, 4 lutego 2017 w Pałacyku pod Lwami odbyły się Powiatowe Eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego. W konkursie wzięli udział recytatorzy z Zespołu Szkół w Widuchowej, Zespołu Szkół w Gryfinie, Szkoły Podstawowej w Żabnicy, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie i Gryfińskiego Domu Kultury. Przypomnijmy, że w środę 1 lutego 2017, odbył się miejsko - gminny etap konkursu. Do dalszych zmagań zakwalifikowano wówczas aż 22 recytatorów. Jury w składzie: Angelika Obitko - polonistka, Karina Krzywicka - aktorka i Ewa Sobczak - aktorka, w swym werdykcie podkreślało wysoki poziom prezentacji, ciekawy dobór repertuaru oraz sprawną organizację przeglądu.

Z pośród 27 uczestników do Wojewódzkiego Finału Konkursu Recytatorskiego zakwalifikowano aż 11 recytatorów. W kategorii dzieci z klas I-III laureatami zostali Zuzanna Zawierucha i Julian Podworski z Gryfińskiego Domu Kultury oraz Lena Wilk z Zespołu Szkół w Widuchowej. W kategorii klas IV-VI najlepszymi recytatorami byli Nadia Kiełczewska ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie oraz Nel Tarczyńska i Julia Kowalczyk z Gryfińskiego Domu Kultury. W kategorii młodzieży gimnazjalnej laureatami zostali: Maja Maciejewska z Zespołu Szkół w Gryfinie, Paulina Augustyniak z Zespołu Szkół w Widuchowej oraz Maja Stołecka i Gabriel Jazukiewicz z Gryfińskiego Domu Kultury. Ponadto wyróżniono: Apolonię Jabłońską z Zespołu Szkół w Gryfinie, Krystynę Madejczyk, Lilianę Podworską, Kajetana Sędzimira Stańczaka, Justynę Białek, Jagodę Podworską, Amelię Maciążek z Gryfińskiego Domu Kultury oraz Gabrielę Szejler z Zespołu Szkół w Widuchowej. Wojewódzki etap Konkursu Recytatorskiego odbędzie się w marcu w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

 

2017/02/06, Plan Ferii Zimowych 2017 w Bibliotece Publicznej w Gryfinie oraz filiach

W czasie ferii zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 13.00. Na zajęcia prosimy przynosić obuwie zmienne. Godziny i tematy poszczególnych zajęć mogą ulec niewielkiej zmianie z przyczyn niezależnych od organizatorów.  Na wszystkie wyjścia do miejsc zaplanowanych w ramach planu (warsztaty, wycieczki) wymagane jest pisemne pozwolenie od rodziców/opiekunów. Na zajęcia organizowane w ramach BIBLIOFERIADY 2017 obowiązują zapisy – 25 miejsc dla dzieci od 7 do 12 lat. Zapisy przyjmowane są wyłącznie osobiście od jednego z rodziców i rozpoczynają się od 1 lutego w godz. 10.00 – 17.00  Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

Plan ferii

 

Świetlica Bartkowo

Świetlica Borzym

Świetlica Chwarstnica

Świetlica Czepino

Świetlica Daleszewo

Świetlica Dołgie

Świetlica Drzenin

Świetlica Krajnik

Świetlica Krzypnica

Świetlica Mielenko Gryfińskie

Świetlica Nowe Czarnowo

Świetlica Sobiemyśl

Świetlica Sobieradz

Świetlica Wełtyń

Świetlica Wirów

 

2017/02/13, "Honorowy PracoDawca 2017"

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs dla zachodniopomorskich pracodawców " Honorowy PracoDawca 2017"

- CEL KONKURSU –

Promowanie pracodawców, którzy angażują się w ideę honorowego krwiodawstwa

KONKURS ODBYWA SIĘ W TRZECH KATEGORIACH:

*Najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa

*Największa ilość krwi oddanej przez jednego pracownika

*Największa ilość oddanej krwi w przeliczeniu na jednego pracownika wg stanu zatrudnienia

CZAS TRWANIA KONKURSU: 01.012017 r. – 31.12.2017 r.

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 31.03.2017 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie www.wws.wzp.pl w zakładce Klub Honorowych Dawców Krwi


Partnerzy akcji: Stowarzyszenie „Jestem i pomagam” w Gryfinie oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie

 

2017/02/06, Wieczór autorski i promocja książki „Odrzanka jest naszą pasją. Historia piłki nożnej w Radziszewie i Daleszewie w latach 1945-2016”

W dniu 3.02.2017 roku w Zespole Szkół w Gryfinie odbył się Wieczór autorski i promocja książki „Odrzanka jest naszą pasją. Historia piłki nożnej w Radziszewie i Daleszewie w latach 1945-2016”. Autorami książki są Grzegorz Racinowski oraz Ryszard Stefanik. Wydawcą książki jest Gmina Gryfino.

 

2017/01/31, Energia Międzyodrza

W dniu 27 stycznia 2017 r. podczas spotkania otwartego, które odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, została zaprezentowana Strategia Marki dla Gminy Gryfino, która będzie fundamentem tworzenia wizerunku miasta i gminy na najbliższe lata. Prezentacji dokonał Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – Tomasz Miler wraz z Hubertem Gonerą z poznańskiej firmy Landbrand, która na zlecenie gminy przeprowadziła szereg badań i opracowała dokument strategiczny.

W trakcie prac nad dokumentem, badaniami ankietowymi zostało objętych 1300 respondentów z Gminy Gryfino, a także miejscowości: Szczecin, Banie Widuchowa, Pyrzyce i Myślibórz. Przeprowadzono także spotkania fokusowe czyli wywiady z liderami poszczególnych środowisk, jak, m.in. radni, sołtysi, działacze kultury i sportu oraz przedstawiciele Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Głównym założeniem procesu badawczego było pokazanie jak sami siebie postrzegamy tj. Gminę Gryfino oraz jak nas postrzegają inni?

Wyniki badań dały fundament dla dokumentu strategicznego, którego główną ideą jest hasło „Gryfino – Energia Międzyodrza”. Dokument określa długofalową wizję rozwoju miasta i gminy, a jednocześnie buduje tożsamość miejsca oraz podkreślaj jego unikatowe cechy. To także zbiór sugerowanych działań marketingowych, określenie charakteru logo i wielu sposobów budowania wizerunku i tożsamości Gminy Gryfino.

Wyniki z badań oraz główne założenia strategii pokazuje prezentacja.

 

2017/02/03, IX edycja konkursu : "Polska Wieś - Dziedzictwo i przyszłość"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu "Polska Wieś- dziedzictwo i przyszłość". Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskego rolnictwa, problematyki związenj z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz bogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Ogłoszenie konkursu

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

 

2017/02/06, Ferie z Gryfińskim Domem Kultury
Od 13 do 26 lutego 2017 Gryfiński Dom Kultury organizuje ferie zimowe w mieście oraz  w świetlicach wiejskich. Zainteresowani będą mogli brać udział w kilkudniowych cyklach bezpłatnych warsztatów artystycznych, jakie odbywać się będą pod hasłem "Przezimuj z nami", a także w nietypowych godzinach skorzystać z oferty Kina Gryf.
 
W mieście, zapraszamy do Pałacyku pod Lwami oraz do budynku głównego GDK na ul. Szczecińskiej. Zajęcia obywać się będą w dwóch półtoragodzinnych blokach, co pozwoli w prosty sposób przyswoić sobie (także przez rodziców i opiekunów) godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć. Każdego dnia pierwszy blok rozpoczynać się będzie o godz. 10.00 i po półtorej godzinie płynnie przechodzić w kolejne zajęcia.
 
Także w 16 placówkach na terenie całej gminy, działających jako filie Gryfińskiego Domu Kultury zaplanowano moc atrakcji dla dzieci i młodzieży. Ze względu na dotychczasowe przyzwyczajenia korzystających ze świetlic wiejskich, tylko w niewielu wypadkach uległy zmianie godziny pracy placówek. Instruktorzy kilku świetlic proponują w tym roku zajęcia integracyjne dla swoich społeczności, którym mają służyć wspólne warsztaty artystyczne lub inne przedsięwzięcia w określonych miejscowościach.
Szczegółowe programy zajęć w świetlicach wiejskich znajdą Państwo na stronie http://www.gdk.com.pl/index.php?plik=impreza&kalendarium_id=898. Program zajęć, jakie odbędą się w placówkach w Gryfinie, znajduje się w załączniku.
 

2017/01/25, Monografia "25 lat Teatru Tańca Vogue/Ego Vu"
W czwartek, 19 stycznia 2017 w Gryfińskim Domu Kultury odbył się wieczór promocyjny, podczas którego zaprezentowana została monografia "25 lat Teatru Tańca Vogue/Ego Vu".
W pierwszej części wieczoru, goście wydarzenia mieli okazję obejrzeć fragment zarejestrowanego koncertu 25-lecia działalności TT Ego Vu, jaki miał miejsce w roku ubiegłym. Następnie, szefowa grupy Eliza Hołubowska zaprezentowała wydaną właśnie monografię oraz jej twórców.
 
"25 lat Teatru Tańca Vogue/Ego Vu" to profesjonalnie wydana książka-album w nakładzie 500 sztuk. Zebrane opowieści i wybrane fotografie prezentują na 160. stronach historię, dorobek i osiągnięcia tego niezwykłego zespołu, który jest kulturalną wizytówką Gryfina a także całego Pomorza Zachodniego. Tak długa, 25-letnia historia zespołu, jest wyjątkowa w skali całego kraju.
Wydawcą monografii jest Środowisko Inicjatyw Artystycznych HYBADU. Pomysłodawcą i kierownikiem projektu była obecna szefowa TT Ego Vu Eliza Hołubowska. Książka zawiera zdjęcia dokumentujące działalność grupy, zarówno materiał amatorski z archiwum członków zespołu, jak i profesjonalne, artystyczne obrazy współpracujących z Ego Vu zdolnych fotografików. Autorami tekstów zawartych w publikacji są Eliza Hołubowska, Kuba Kasprzyk i Sebastian Rożko. Redakcją publikacji zajęli się Kuba Kasprzyk i Agata Hołubowska. Opracowanie graficzne i skład wykonał Tomasz Tarnowski. Podczas wieczoru promocyjnego można było nabyć monografię i zdobyć podpisy twórców wydawnictwa oraz tancerzy Teatru Tańca Ego Vu.
 
Eliza Hołubowska podziękowała wszystkim którzy przyczynili się do powstania monografii, wszystkim mecenasom i twórcom przedsięwzięcia. Publikacja powstała dzięki wsparciu finansowemu Gminy Gryfino, Powiatu Gryfińskiego, Gryfińskiego Domu Kultury oraz Środowiska Inicjatyw Artystycznych HYBADU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017/02/03, „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny”

7 lutego rozpoczyna się przyjmowanie ofert udziału w drugiej edycji akcji „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny”. W ubiegłorocznej, pilotażowej, przeprowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, wzięło udział prawie 400 partnerów z całego kraju, między innymi restauratorzy, hotelarze, gestorzy atrakcji turystycznych, którzy przygotowali ofertę usług w obniżonych cenach. Skorzystało z niej ponad 60 tys. Polaków. W tym roku pierwszy weekend niższych cen przypada od 31 marca do 2 kwietnia.

Taniej. Co u kogo?

Marketingowy sposób promocji ofert handlowych poprzez rabaty cenowe w ograniczonym czasie i wybranym asortymencie, sprawdza się we wszystkich sektorach. Pomysł wypalił również w odniesieniu do propozycji z zakresu usług turystycznych. Pierwsza, w praktyce z powodzeniem, wprowadziła go w życie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna w 2008 roku. Za jej przykładem poszło wielu naśladowców – miasta i regiony. Ministerstwo Sportu i Turystyki spopularyzowało akcję na poziomie ogólnopolskim. Zachęca w ten sposób przedsiębiorców związanych z branżą turystyczną i gestorów atrakcji turystycznych do prezentowania swoich ofert, a rodaków, turystów indywidualnych, do korzystania z atrakcji i usług turystycznych, również poza głównym sezonem wakacyjnym. Założenie jest proste. Klienci, którzy w określonych dniach wybiorą się na przykład do restauracji, muzeów, parków rozrywki, czy też zechcą zatrzymać się w hotelu, mogą liczyć na zniżki, nawet 50%, w stosunku do wysokości standardowego cennika obowiązującego każdego innego dnia. Przed podjęciem szczegółowych planów weekendowych, można upewnić się, które obiekty proponują usługi w tańszych cenach. Lista opublikowana będzie na stronach witryny „Polska zobacz więcej”. Warto zapoznać się z nią uważnie, ponieważ w wielu przypadkach, partnerzy akcji umożliwiają skorzystanie z usług w innym terminie, pod warunkiem, że ich zakupu lub rezerwacji klient dokona w podczas dni niższych cen. Istotna uwaga organizacyjna. Koordynator akcji, Polska Organizacja Turystyczna, nie odpowiada za realizację poszczególnych ofert promocyjnych, które zgłaszają partnerzy akcji. Nie są one również wymienione na stronach witryny „Polska zobacz więcej”. Wyłącznie na stronach internetowych partnerów akcji „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny” zamieszczane są dokładne informacje dotyczące konkretnych usług.

Korzyści przewyższają koszty

Jak wynika z doświadczeń przeprowadzonych akcji promocyjnych, indywidualni nabywcy usług turystycznych w weekendy za pół ceny, zachęceni rodzajem oferty, kupują je częściej, już jako regularni klienci. Decydują się na wyjazdy wypoczynkowe poza sezonem, wybierając się z reguły w okolice nieodległe od miejsca zamieszkania. Bezsporną korzyść odnosi branża turystyczna. Wpływy finansowe podczas promocyjnego weekendu niższych cen nie muszą być mniejsze, ponieważ w te dni rosną obroty. Koszt udziału w akcji promocyjnej nie jest więc wysoki, zaś efekty skonsolidowanej, ogólnokrajowej kampanii koordynowanej przez Polską

Organizację Turystyczną przy współudziale regionalnych organizacji turystycznych, wielokrotnie przewyższają skutecznością działania marketingowe podejmowane przez przedsiębiorców we własnym zakresie. Partnerzy ogólnopolskiego „weekendu za pół ceny” objęci zostają wspólną kampanią promocyjną w okresie poprzedzającym akcję, jak i po jej zakończeniu, między innymi w mediach POT, cyklicznych newsletterach i portalach społecznościowych, a także wyraźnie uwidocznieni na łamach Repozytorium Informacji Turystycznej połączonym z narodowym portalem turystycznym (www.polska.travel). Wydarzeniu poświęcone będą konferencje prasowe. Nie bez znaczenia dla rezultatów współdziałania w ogólnopolskim projekcie marketingowym jest jego cykliczność, utrwalenie przekazu informacyjnego. Termin kolejnej akcji planowany jest na 6 – 8 października 2017 r. Szersza popularyzacja ofert i umocnienie marek da pozytywny impuls do rozwoju polskiej gospodarki turystycznej.

– Trzeba wyróżnić kilka podmiotów będących beneficjentami akcji. Przede wszystkim polscy turyści, otrzymujący w skondensowanej formie, ofertę zawierającą korzyść w postaci zniżki. Tego typu działanie uświadamia ludziom możliwość wyjazdu nisko budżetowego, poza sezonem, w często nieznane lokalizacje usytułowane blisko miejsca zamieszkania ale przede wszystkim stworzenie banku ofert produktów i usług turystycznych. Beneficjentem akcji jest również branża turystyczna, która może liczyć na wpływy finansowe ale również poprzez konsolidację działań, zyskuje możliwość wspólnej promocji. Skutkiem akcji może być zmiana mentalności przedsiębiorców, prowadząca do wspólnych działań marketingowych. Niewątpliwie takich działań spodziewa się całe środowisko turystyczne od instytucji zarządzających i animujących wzrost znaczenia turystyki jako dziedziny gospodarki – mówi Michał Nykowski, lider projektu, odpowiedzialny z ramienia Polskiej Organizacji Turystycznej za koordynację ogólnopolskiej akcji „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny".

Krok po kroku

Poniżej zamieszczamy czynności konieczne do wykonania w staraniach o stanie się Partnerem Akcji.

Krok 1. Zapoznaj się z regulaminem dostępnym na stronie http://www.polskazobaczwiecej.pl

Krok 2. Przygotuj zakładkę na swojej stronie internetowej, w której zawarta będzie oferta promocyjna, dedykowana Akcji. WAŻNE! Do 15 marca zakładka z ofertą promocyjną musi być gotowa do weryfikacji pod względem merytorycznym przez Organizatora, lecz nie może być widoczna (opublikowana) na Państwa stronie internetowej.

Krok 3. Przygotuj swoje logo oraz 4 zdjęcia obiektu (2 zewnątrz, 2 wewnątrz), mające odpowiednią wielkość: logo – szerokość 250 px (plik nie większy niż 100 kB) zdjęcie - szerokość 720 px (plik w formacie JPG nie większy niż 1 MB)

Krok 4. Wypełnij formularz dostępny na stronie http://www.polskazobaczwiecej.pl. Masz na to czas od 7 do 28 lutego.

Krok 5. Czekaj na e-mail z informacją o wyniku weryfikacji zgłoszenia.

Krok 6. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji (zakwalifikowaniu jako Partnera), prosimy o uruchomienie zakładki z ofertą promocyjną w trybie publicznym w dn. 15 marca, o godz. 9:00.

 

2017/01/24, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Informuję, że w dniu 23.01.2017 roku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Drzenin zaopatrującego w wodę miejscowość Drzenin i Gardno oraz określił dopuszczalną wartość stężenia manganu na poziomie 300 µg /l.

Woda z ujęcia i sieć wodociągowa jest monitorowana i badana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie. Bieżące informacje na stronach internetowych: www.gryfino.pl i www.puk.gryfino.pl oraz pod numerem telefonu PUK w Gryfinie - 91 416 30 51. W załączeniu decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie.

Z upoważnienia Burmistrza                                                                                                

Zastępca Burmistrza

Paweł Nikitiński

 

Dokumenty do pobrania:

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny-decyzja

 

2017/01/23, 100 lecie urodzin Pani Zofii Budnik

Piękny jubileusz urodzin obchodziła w sobotę mieszkanka gminy Gryfino Pani Zofia Budnik.

W dniu 21 stycznia minęło sto lat od dnia w którym przyszła na świat. Urodziła się w 1917 roku w miejscowości Jankowice. Setne urodziny Pani Zofia świętowała w towarzystwie najbliższych, była msza święta i poczęstunek. W tym jakże uroczystym dniu Dostojna Jubilatka otrzymała mnóstwo życzeń, przede wszystkim zdrowia na kolejne 100 lat życia.

W imieniu władz samorządowych na ręce Jubilatki życzenia złożyli Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Kmieciak oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Aneta Raciborska. Jubilatka oprócz życzeń otrzymała list gratulacyjny podpisany przez Prezesa Rady Ministrów Panią Beatę Szydło.

 

2017/01/26, Wyjątkowa lekcja wrażliwości

25 stycznia uczniów klasy III „f” SP 3 w Gryfinie odwiedził wyjątkowy gość – Karol Pabich z mamą Alicją. Karol od urodzenia jest osobą niedowidzącą i niesłyszącą. Kilka dni temu obchodził swoje osiemnaste urodziny. Na zaproszenie Ewy Chludzińskiej-Lewczuk przyszedł do najmłodszych wolontariuszy Stowarzyszenia, by przybliżyć im swoją codzienność, opowiedzieć o szkole, do której uczęszcza i o tym, co lubi robić w wolnym czasie. Karol czyta z ruchu warg, posługuje się językiem migowym, zna alfabeta Braille’a, uczy się także języka angielskiego.  Mimo wady wzroku, korzysta z laptopa ze specjalnym oprogramowaniem, jeździ na rowerze, spotyka się z przyjaciółmi, a nawet jest uczestnikiem warsztatów teatralnych „Otwieracz” w Teatrze Współczesnym w Szczecinie.


Spotkanie było drugim z cyklu spotkań (pierwsze odbyło się w listopadzie, kiedy to wolontariuszy odwiedził Krystian Lach), mającym na celu edukowanie najmłodszych, którzy na co dzień nie mają kontaktu z osobami niepełnosprawnymi. Oswajanie „inności”, odmienności, możliwość otwartego zadawania pytań kształtują postawę empatii, wrażliwości i pokory wobec życia i ludzi. Uczniowie rozumieją się, że choć nie wszyscy jesteśmy jednakowo sprawni, niepełnosprawność nie stanowi cechy konstytucyjnej danej osoby. Wśród dzieci wizyta Karola wzbudziła wiele emocji.

Chętnie i z pasją w trakcie spotkania uczyli się podstawowych gestów języka migowego. Dzięki wizycie Karola i jego mamy, wolontariusze poczuli się wyróżnieni. Dzieci podziękowały  za przekazanie wiedzy i poświęcony czas, wręczając gościom skromne upominki.

 

2017/01/27, Agresja i przemoc w szkołach

Straż Miejska Alicja Kubiak , Policja Michał Zaniewski przy współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogicznej psycholog Barbara Kurkiewicz, pedagog Elżbieta Pietrzak prowadzi zajęcia profilaktyczne o tematyce: Agresja i przemoc rówieśnicza. Wieloletnia współpraca z p. Dyrektor Jolantą Majewską wpływa na podejmowanie systemowych działań z zakresu profilaktyki, podnosi atrakcyjność zajęć dla uczniów ,pozwala spojrzeć na poruszaną problematykę z wielu aspektów.

Zajęcia podzielone były na dwie części. Podczas pierwszej części spotkania został zaprezentowany film dotyczący agresji, który ukazywał problem wzrastającej skłonności do agresywnych zachowań wśród młodzieży. Uczniowie zapoznali się z doświadczeniami dorastającej młodzieży , w życiu których przemoc obecna była na co dzień . Ich wypowiedzi między innymi uświadomiły im , jak brutalnymi prawami rządzi się świat młodego człowieka, skąd bierze się agresja i jak łatwo stać się jej ofiarą.

Druga część spotkania poświęcona została warsztatom, w których młodzież opracowała definicje agresji oraz podawała wiele ciekawych i konstruktywnych rozwiązań jak zapobiec przemocy i agresji, która nasila się w szkole i stanowi duży problem zarówno dla wychowawców klas, jak dla samych uczniów.


 

2017/01/17, Nabór na oficerów łącznikowych podczas The Tall Ships Races rozpoczęty

Są łącznikiem pomiędzy załogą żaglowca a organizatorami imprezy. Dbają o komfort żeglarzy i starają się, by ci zapamiętali Szczecin jak najlepiej. Bez oficerów łącznikowych – bo o nich mowa – regaty nie mogłyby się udać. Zgłoś się i zostań jednym z nich!

Kim jest oficer łącznikowy?

Oficer łącznikowy jest pierwszą osobą, którą spotyka załoga po zacumowaniu. Sprawuje kompleksową opiekę nad jednostką podczas jej pobytu w Szczecinie. Jest opiekunem żaglowca i przedstawicielem miasta, którego praca rzutuje na ocenę Szczecina i samej organizacji imprezy. Wolontariusze, towarzysząc załodze, nadzorują m.in. logistyczną obsługę pobytu, na bieżąco dostarczają informacje dotyczące programu wydarzenia, koordynują terminy zleconych przez kapitana dostaw oraz umiejętnie i szybko reagują na sytuacje, których nikt wcześniej nie przewidział. Wszystko po to, by żeglarze czuli się w naszym mieście dobrze, miło nas wspominali i chcieli do nas wracać.

Kto może zostać oficerem łącznikowym?

Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby, które:

• w dniu złożenia deklaracji mają ukończony 20. rok życia,

• posługują się językiem angielskim w stopniu co najmniej komunikatywnym, a znajomość drugiego języka (szczególnie niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego lub skandynawskiego) będzie dodatkowym atutem,

• są dyspozycyjne,

• są otwarte na ludzi i świat,

• będą czerpały radość i satysfakcję z wykonywanej pracy,

• charakteryzują się odwagą, odpowiedzialnością, zorganizowaniem, elastycznością, kreatywnością oraz zaangażowaniem podczas wykonywania powierzonych im zadań,

• umieją działać pod presją czasu oraz odnaleźć się w nowej, trudnej, a czasem nawet stresowej i konfliktowej sytuacji,

• są obdarzone wysoką kulturą osobistą,

• posiadają bardzo dobry stan zdrowia.

Jak zostać oficerem łącznikowym?

• Zaloguj się do systemu na stronie internetowej www.ttsr.eu > utwórz konto i wypełnij deklarację uczestnictwa. Po wciśnięciu pola „WYŚLIJ” deklaracja pojawi się automatycznie w systemie. Po sprawdzeniu deklaracji przez pracownika Centrum Żeglarskiego, kandydat na wolontariusza otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą poprawność wypełnionego dokumentu lub prośbę o korektę/ uzupełnienie deklaracji.

• Następnie należy wydrukować, podpisać i dostarczyć lub przesłać pocztą do biura organizatora podpisaną, poprawnie i czytelnie wypełnioną deklarację uczestnictwa.

• Po sprawdzeniu dokumentów pod kątem formalnym zaprosimy wybranych kandydatów na rozmowy rekrutacyjne, których celem będzie lepsze poznanie i sprawdzenie kompetencji językowych. O terminie i miejscu rozmowy kandydat na wolontariusza – oficera łącznikowego zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.

• Informacja o wyniku rekrutacji zostanie przesłana bezpośrednio do kandydata drogą poczty elektronicznej.

• Z zakwalifikowanymi osobami podpiszemy porozumienia i zaprosimy do uczestnictwa w szkoleniach.

• Organizator przydzieli każdemu z oficerów łącznikowych jednostkę, nad którą będzie on sprawował opiekę.

• Przed wypełnieniem deklaracji prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w procedurze związanej z powołaniem na stanowisko wolontariusza.

Na zgłoszenia kandydatów na wolontariuszy – oficerów łącznikowych czekamy do końca lutego 2017 roku. Spotkania kwalifikacyjne odbywać się będą w pierwszej połowie marca. Przewidywana liczba wolontariuszy wyniesie w przypadku tegorocznego finału regat The Tall Ships Races ok. 150 osób. Wolontariat w charakterze oficera łącznikowego to propozycja dobrego, ciekawego i mądrze spędzonego czasu. Wspomnienia, których czas nie wymaże i satysfakcja są tym, czego doświadczysz dołączając do oficerskiego zespołu. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielami Centrum Żeglarskiego pod adresem e-mail: wolontariusze@centrumzeglarskie.pl Osoby, które ukończyły 18. rok życia i zainteresowane są współpracą na zasadzie wolontariatu (ale nie w charakterze oficera łącznikowego) skorzystać mogą z naboru do pomocy w obsłudze wydarzenia. Wolontariusz obsługujący wydarzenie to osoba, która wesprze pracę biur terenowych polskiego i angielskiego organizatora finału regat The Tall Ships Races 2017. Więcej: www.ttsr.eu

 

2016/12/30, Projekt "Dokumenty Zastrzeżone"

Związek Banków Polskich zaprasza po raz kolejny do udziału w projekcie „Dokumenty Zastrzeżone” którego celem jest przeciwdziałanie przestępstwom z użyciem skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości. Akcja realizowana jest pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz we współpracy z Policją i Federacją Konsumentów. System nie koliduje z przepisami o wydawaniu i unieważnianiu dowodów osobistych.

Od 1 stycznia 2014 roku uruchomiony został System Zastrzegania Kart który pozwala na szybkie i efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych. Aby zastrzec swoją kartę wystarczy zadzwonić pod numer telefonu: (+48) 828 828 828. Jest to możliwe z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Numer jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ułatwia kontakt z wydawcą karty i jej zastrzeżenie w sytuacji, gdy czas odgrywa istotną rolę. Jedynym ponoszonym kosztem dla użytkownika ( posiadacza karty) jest koszt połączenia, zgodny z tabelą opłat jego operatora.

 

2016/11/14, Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora

Informujemy, że na terenie naszej gminy podjęte zostały działania, których celem jest realizacja dwóch zadań: Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

Wsparciem  Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte będą rodziny z minimum dwojgiem dzieci natomiast o Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat. Program Kart stanowi innowacyjny instrument zwiększający aktywność społeczną, który w realny sposób wpłynie na poprawę sytuacji rodzin i seniorów.

JAK OTRZYMAĆ KARTĘ:

Przyznanie Kart następuje na podstawie wniosku złożonego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie - Biuro Obsługi Interesantów. Karty wydawane będą nieodpłatnie.

* Zachodniopomorska Karta Rodziny przysługuje:

- małżonkom prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci
w wieku do 18 roku życia lub 26 roku w przypadku kontynuowania nauki (bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności),

- rodzinie zastępczej,

- rodzinnym domom dziecka;

Dodatkowe informacje dostępne są w Regulaminie wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.

Regulamin - Regulamin wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny,

Wniosek – Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.

* Zachodniopomorska Karta Seniora skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat.

Regulamin - Regulamin wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Seniora

Wniosek – Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

Warto podkreślić, że Zachodniopomorskie Karty umożliwiają korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i usług. Pozwala na to system ulg, zniżek i rabatów zagwarantowanych przez partnerów przystępujących do Programu.

Obsługę realizacji zadania powierzono Referatowi Spraw Społecznych ul. Sprzymierzonych 8, 74-100 Gryfino, pok. nr 5, tel. 91 416 93 50 wew. 37.           

Do zapoznania się z katalogiem ulg i zniżek zapraszamy na stronę www.rodzina.wzp.pl

 

2017/02/14, XXXIII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 23 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie.

Porządek sesji

I. Sprawy regulaminowe

1/otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

2/przyjęcie protokołu z XXXII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Gryfinie – DRUK NR 1/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino do nowego ustroju szkolnego – DRUK NR 2/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

 VI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny
w Gminie Gryfino na lata 2017-2019” – DRUK NR 3/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 – DRUK NR 4/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021 – DRUK NR 5/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino – zakładu budżetowego Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie, do realizacji zadania pn. „Budowa łaźni parowej oraz wymiana centrali klimatyzacyjnej basenu sportowego w Centrum Wodnym „Laguna” w Gryfinie przy ul. Wodnika 1” – DRUK NR 6/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy
ul. Zygmunta Krasińskiego nr 115 w Gryfinie wraz ze sprzedażą udziału
w gruncie – DRUK NR 7/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino – DRUK NR 8/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3 – DRUK NR 9/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino
w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3 – DRUK NR 10/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok – DRUK NR 11/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał Rady

- uwagi i zapytania.

XVI.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XVII. Wolne wnioski i informacje.

 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl