Aktualności
 

2017/03/17, Informacja dotycząca stanu realizacji projektów wyłonionych w głosowaniu na Gryfiński Budżet Obywatelski na rok 2017

      Wszystkie projekty wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 są w trakcie realizacji. Do 31 marca przygotowany zostanie szczegółowy raport dotyczący zaawansowania prac nad poszczególnymi zadaniami. Kolejne raporty będą przygotowywane na zakończenie każdego kwartału.

     Obecnie na etapie sporządzania dokumentacji są projekty: „Budowa miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców gminy Gryfino”, „Budowa piłkochwytu na boisku sportowym w Gardnie”, „Wzrost atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej mikroregionu obejmującego sołectwa Bartkowo, Steklno, Steklinko, Włodkowice poprzez montaż elementów siłowni zewnętrznej”, „Street Work Park Gryfino” oraz „Budowa lekkiego garażu z płyty warstwowej z przeznaczeniem na magazyn sprzętu przeciwpowodziowego”.

      W fazę zamówienia weszła realizacja projektu „Modernizacja sieci komputerowej i sprzętu komputerowego w Zespole Szkół w Gryfinie”. W projekcie zaplanowano m.in. zakup 60 komputerów poleasingowych. Zaproponowana przez autorów projektu specyfikacja techniczna jest adekwatna do zadań jakie spełniać będą komputery i zapewni ich sprawną pracę przez kolejne lata.
      Realizacja zadania przebiegać będzie w kilku etapach.
W pierwszym etapie zostanie zakupiony sprzęt do pracowni komputerowej: 25  komputerów oraz 25 nowych monitorów LED.
         
      W dniu 15.03.2017 r. wyłoniono wykonawców pierwszego etapu zadania. Wartość zamówienia wyniesie 27.291,50 zł.
      Warto podkreślić, że w stosunku do specyfikacji przygotowanej przez autorów projektu, którzy zakładali gwarancję na 12 miesięcy, udało się wydłużyć okres gwarancyjny do 24 miesięcy bez dodatkowych nakładów finansowych. 
      W kolejnych etapach realizacji zadania zostanie zakupionych 35 pozostałych komputerów.
Będą to komputery wykorzystywane przez nauczycieli i przeznaczone głównie do obsługi elektronicznego dziennika.

      Ze względu na inny zakres wykonywanych zadań specyfikacja techniczna będzie się różnić od specyfikacji komputerów przeznaczonych do pracowni komputerowej. 
      Realizacja zadań polegających na przygotowaniu i wyposażeniu serwerowni oraz infrastruktury teleinformatycznej (sieci przewodowe i wi-fi) przeprowadzana będzie w okresie wakacyjnym ze względu na swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń w szkole.

 

2017/03/20, Gala Sportu 2017

W dniu 31 marca 2017 roku w Gryfińskim Domu Kultury o godz. 17.00 odbędzie się Gala Sportu na której Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nagrodzi sportowców którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2016 roku.

 

2017/03/17, Wypalanie traw i nieużytków 2017

Straż Miejska w Gryfinie,

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji, 

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Gryfino,

Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze,

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe     

APELUJĄ

o nie wypalanie traw i nieużytków

Każdego roku w okresie wiosny wzrasta liczba wyjazdów jednostek straży pożarnej do zdarzeń związanych z pożarami traw na nieużytkach, poboczach, szlakach komunikacyjnych, jak również w obrębie zabudowań mieszkalnych i gospodarczych.

Niezaprzeczalnym faktem jest, że za powstanie pożarów traw i nieużytków rolnych odpowiedzialny jest człowiek.

Wypalanie traw w naszym kraju jest niechlubną tradycją, z którą od wielu lat zmagają się strażacy. 

Ekolodzy, naukowcy, przyrodnicy i leśnicy – wszyscy zdecydowanie mówią, że wypalanie nie jest efektownym sposobem „odnawiania” gleby. Udowodniono, że wypalanie suchej roślinności wpływa negatywnie na wiele elementów przyrodniczych:

- ziemia zostaje wyjałowiona (ale nie użyźnia się),

- nie dochodzi do naturalnego rozkładu roślinności,

- przerwany jest proces formowania się próchnicy,

Wypalanie traw skutkuje zabijaniem znacznej ilości organizmów żywych, w płomieniach giną ptaki i zwierzęta.

W myśl obowiązujących przepisów  wypalanie wierzchniej warstwy gleby zgodnie z art. 82 Kodeksu wykroczeń podlega karze grzywny lub aresztu.

Ponadto osoba wypalająca trawy może odpowiadać za popełnienie przestępstwa określonego w art. 163 § 1-4 kodeksu karnego za sprowadzenie pożaru lub też za sprowadzenie niebezpieczeństwa zaistnienia takiego zdarzenia o czym traktuje art. 164§ 1-2 kodeksu karnego. Za czyny te grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 8

Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie od początku 2017 roku zanotowała już 55 pożarów traw i nieużytków.

Duża liczba wyjazdów do tego typu pożarów wciąż świadczy o braku wiedzy społeczeństwa o negatywnych skutkach wypalania traw oraz istniejącym zagrożeniu.

APELUJEMY O ROZSĄDEK !!!

 

2017/03/20, XXXIV sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 31 marca 2017 r. o godz. 09.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad

 

2017/03/23, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Zarządzenie Nr 0050.33.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

2017/02/24, Informacja

W dniu 23 lutego 2017 r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę Nr XXXIII/306/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino do nowego ustroju szkolnego.

Zgodnie z art. 207 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała Nr XXXIII/306/17

 

2017/03/13, Jarmark Wielkanocny

Gryfiński Dom Kultury zaprasza na Jarmark Wielkanocny, który odbędzie się 9 kwietnia 2017 na placu Księcia Barnima I w Gryfinie. Jarmark trwać będzie od godziny 8 do 14.
Podczas wydarzenia będzie można nabyć m.in. palmy, pisanki i stroiki świąteczne. Do udziału w kiermaszu zapraszamy osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Anetą Kopystyńską- tel. 91 416 25 20, e-mail. anetakopyst@wp.pl.

 

2017/03/01, „Uhuru znaczy wolność” - Koncert muzyczno-teatralny inaugurujący 20-lecie Teatru Uhuru

Wystąpią śpiewający aktorzy Teatru Uhuru oraz przyjaciele ... Będzie wiosennie, wesoło, teatralnie, niespodziankowo, nieźle muzycznie i naprawdę koncertowo!!! Już teraz Was zapraszamy.

24.03.2017 Gryfiński Dom Kultury Sala widowiskowa. Godz. 19.00

Koncert jest początkiem cyklu imprez artystycznych towarzyszących jubileuszowi Teatru Uhuru, które będą trwały do listopada 2017 r. W tym czasie odbędą się prezentacje filmowe archiwalnych zapisów spektakli, prezentacje teatralne, panele dyskusyjne, koncerty itp. Zamierzamy także wydać monografię Teatru Uhuru, której autorką będzie Kamila Paradowska oraz zrealizować film dokumentalny o historii i działalności teatru.

Urodziny Uhuru 11 listopada

Impreza wieńcząca obchody jubileuszowe odbędzie się dniach 10-12 listopada 2017 r. wraz z koncertem finałowym 11 listopada pt. „Uhuru znaczy wolność”. Wtedy zapraszamy Was na nasze urodziny !!! Będzie to trwające trzy dni święto teatru i muzyki z zaproszonymi gośćmi, byłymi aktorami Teatru Uhuru, przyjaciółmi i sympatykami teatru. Odbędą się prezentacje reaktywowanych i aktualnych spektakli Teatru Uhuru, prezentacje teatralne zaprzyjaźnionych teatrów, koncerty muzyczne, prezentacje filmów i zapisów video spektakli i panel dyskusyjny pt. „Czy teatr znaczy wolność?”. Już teraz zarezerwujcie sobie te dni dla nas !!! A już dziś zapraszamy wszystkich naszych przyjaciół na koncert 24 marca o g. 19.00.

 

2017/03/10, Rajd pieszy "Powitanie Wiosny"

W sobotę, 25 marca 2017 zapraszamy na Rajd Pieszy "Powitanie Wiosny". Organizatorem wydarzenia jest Gryfiński Dom Kultury. Zbiórka rajdu zaplanowana jest na godzinę 10, na początku ścieżki rowerowej w kierunku Wirowa przy ul. Armii Krajowej. Trasa rajdu wieść będzie w okolicach Gryfina, ul. Armii Krajowej- ścieżka rowerowa - Wirów parking leśny (ok. 5 km). Powrót do Gryfina tą samą trasą.

W programie prócz wędrowania przewidziano także wspólne ognisko. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia chętnych do uczestnictwa w rajdzie. W tym celu należy skontaktować się z Kamillą Gadomską tel. 695455771 lub drogą elektroniczną: kamilla.gadomska@gmail.com.

Regulamin rajdu

 

2017/03/13, Warsztaty szkoleniowe Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie

Warsztaty szkoleniowe Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie z Magdaleną Samul- Szerwińska reprezentującą Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Spotkanie warsztatowe Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie odbyło się w Centrum Aktywności Lokalnej. Sekretariat ds. Młodzieży zachęca młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu obywatelskim lokalnych społeczności. Umożliwia zaangażowanie się w projekty, akcje i wolontariat. Organizuje wymiany młodzieżowe. Działa sekretariatu skierowane są do młodzieży w każdym wieku.

Podczas spotkania młodzi radni poznali charakter pracy innych rad funkcjonujących na terenie województwa, pracowali nad poszczególnymi punktami rocznego planu pracy oraz brali udział w ćwiczeniach integrujących grupę. Warsztaty miały na celu ulepszenie komunikacji, integrację członków grupy oraz zaplanowanie dalszych działań związanych z planem pracy. Młodzi radni poznali swoje mocne i słabe strony.

Magdalena Samul-Szerwińska zachęcała młodych radnych do analizowania potrzeb młodych mieszkańców Gryfina, komunikacji z dorosłymi oraz zachęcała do aktywnego udziału w życiu obywatelskim lokalnej społeczności.

Dzięki swoim działaniom Młodzieżowa Rada Miejska w Gryfinie ma większy wpływ na to, co dzieje się w naszym lokalnym otoczeniu!

 

 

2017/03/23, W Pałacyku pod Lwami wystąpił Jakub Kościuszko

We wtorek 21 marca 2017 w Pałacyku pod Lwami wystąpił utalentowany szczeciński gitarzysta Jakub Kościuszko. Koncert odbył się w ramach cyklu "Muzyczny Pałacyk". Występ poprzedziły otwarte warsztaty gitarowe dla gryfinian. Już od godziny 15 w Pałacyku pod Lwami trwały warsztaty gitarowe, które poprowadził Jakub Kościuszko.

Na otwarte zajęcia przybyli wychowankowie Szkoły Muzycznej w Gryfinie oraz inni pasjonaci gitary. Młodzi gitarzyści po kolei prezentowali swoje umiejętności. Później otrzymywali od J. Kościuszko cenne wskazówki odnośnie swojej gry i podpowiedzi na temat dalszych ćwiczeń. Wieczorem Jakub Kościuszko wystąpił dla pełnej sali kominkowej Pałacyku pod Lwami.

Podczas koncertu widzowie usłyszeli wykonane na gitarze utwory klasyczne oraz jazzowe. Kolejne prezentacje utworów J. Kościuszko poprzedzał krótkimi opowieściami o kompozycjach i ich autorach. Publiczność bardzo ciepło przyjęła koncert, nagradzając raz po raz głośnymi oklaskami szczecińskiego gitarzystę. Jakub Kościuszko jest absolwentem klasy profesora Piotra Zaleskiego w Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz maestro Zorana Dukića w Królewskim Konserwatorium w Hadze. Koncertował w całej Polsce, Niemczech oraz Holandii.

Jest laureatem międzynarodowych konkursów gitarowych, występował na festiwalach m.in. we Wrocławiu, Szczecinie, Łodzi, Zielonej Górze. Jest jednym z najbardziej utalentowanych polskich gitarzystów, rozwijającym regularnie swoje umiejętności pod opieką największych mistrzów gitary klasycznej na świecie.

 

2017/03/15, Centrum Informacji Turystycznej z kolejnym certyfikatem

3 marca 2017 r., podczas Walnego Zebrania Członków Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Karlińskim Ośrodku Kultury w Karlinie, odbyło się oficjalne wręczenie certyfikatów dla punktów informacji turystycznej województwa zachodniopomorskiego, które poddały się temu procesowi. Gryfińskie Centrum trzeci raz z rzędu otrzymało 2 gwiazdki na 4 możliwe do zdobycia. Certyfikat jest ważny do 31 maja 2018 roku.

CIT w Gryfinie po raz kolejny znalazł się w elitarnym gronie polskich biur informacji turystycznej, które pozytywnie przeszły proces certyfikacji i tym samym zostały zaliczone przez Polską Organizację Turystyczną do grona biur współpracujących w ramach Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Regulamin certyfikacji wprowadzał 4 kategorie. Punkty w poszczególnych kategoriach przyznawane były za każde z następujących kryteriów: lokalizacja placówki, oznaczenie dojścia i dojazdu, dostępność dla turystów, w tym niepełnosprawnych, dni i godziny pracy, kwalifikacje pracowników, w tym znajomość języków obcych, jakość, zasięg i kompletność udzielanych informacji, wygląd, funkcjonalność i estetyka jej wnętrza, zaopatrzenie w materiały informacyjno-promocyjne, inicjatywy własne.

 

2017/03/08, 11. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży "Włóczykij" zakończony

Za nami 11. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij. Od 23 lutego do 5 marca 2017 mogliśmy wraz z podróżnikami, eksploratorami, zdobywcami przeżywać ich przygody, odkrywać nieznane miejsca i piękno świata. Włóczykij już przyzwyczaił nas do bogactwa propozycji programowych. Nie brakowało prezentacji podróżniczych, pokazów filmów dokumentalnych, koncertów, spotkań z pisarzami. Odbywały się także wycieczki oraz warsztaty dla najmłodszych, wystawy i pokazy filmów z całego świata.

Odbył się także kultowy już Bal Włóczykija ( fotorelacja na naszej stronie http://gdk.com.pl/index.php?plik=aktualnosc&aktual_id=1588 ) a także Ekstremalny Rajd na Orientację Włóczykij Trip Extreme ( fotorelacja i wyniki znajdują się tutaj http://gdk.com.pl/index.php?plik=aktualnosc&aktual_id=1589 ). Wszystkie te propozycje zmieściły się w 11 festiwalowych dniach (relacja z pierwszych dni znajduje się tutaj http://gdk.com.pl/index.php?plik=aktualnosc&aktual_id=1586 ). W minionym tygodniu goście Włóczykija mogli wziąć udział w blisko 50 prezentacjach i spotkaniach, podczas których poznawano kulturę i kraje azjatyckie, europejskie, afrykańskie czy południowoamerykańskie z zupełnie innej perspektywy. Gośćmi festiwalu byli m.in.: Maja Hawranek, Szymon Opryszek, Robert "Robb" Maciąg, Jurek Arsoba, Tomasz Kuna, Wanda Nowatorska, Jakub Czajkowski, Robert i Joachim Czerniakowie, Marek Miłoszewski, Szczepan Ligęza, Łukasz Mizeracki, Arkadiusz "Arun" Milcarz, Kasia Rodacka, Wojciech Dąbrowski, Marek Klonowski, Zdzich Rabenda, Michalina Kupper, Krzysztof Deszczyński, Wiesław Seidler, Marek Strzelichowski, Weronika Łukaszewska i Sławomir Sanocki, Stanisław Łubiński, Maciej Gil i Włodek "Paprodziad" Dembowski.

Od poniedziałku 27 lutego do czwartku 2 marca 2017, odbywały się warsztaty podróżnicze dla najmłodszych. W ramach Małego Włóczykija odbywały się zajęcia: "Idziemy w góry! Warsztaty dla dzieci o bezpieczeństwie w górach", które poprowadziła Iśka Marchwicka, "Warsztaty chińskie","Dzieci w pracy, zamiast w szkole" - które przygotował i poprowadził Robert "Robb" Maciąg. Ania i Piotr Mojżyszkowie poprowadzili warsztaty "Mleczny zwierz" i "Herbaciany szlak". Odbyły się wycieczki w ciekawe miejsca. Włóczykijowi odkrywcy zawitali do Nowego Tomyśla, poznawali także Szczecin od nieznanej jeszcze strony, penetrując tajemnicze podziemia miasta. Atrakcją festiwalu były także niezwykle energetyczne koncerty. W Gryfińskim Domu Kultury wystąpiły zespoły Żółte Kalendarze oraz Dubska. Widzowie festiwalu poznając wciąż nowe oblicza świata mieli możliwość poznawać także i jego smaki, te dalekie jak i lokalne. Ania i Piotr Mojżyszkowie oferowali do spróbowania aromatyczne herbaty świata. Marek Kozanecki, znawca kulinariów lokalnych prezentował swoje wyborne syropy i przetwory według tradycyjnych receptur. Goście festiwalu mogli się posilić w specjalnej stołówce, gdzie królowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Krzymowa i gospodynie z koła Europejki z Daleszewa.

Ostatnią prezentacją 11. Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij było spotkanie z Włodkiem "Paprodziadem" Dembowskim. Przed prezentacją organizatorzy oficjalnie zakończyli festiwal. Padło wiele ciepłych słów i podziękowań dla wszystkich, którzy ciężko pracowali przy imprezie, dla licznie odwiedzających przez te 11 dni festiwalowe miejsca widzów, dla sponsorów i patronów medialnych. Spotkamy się tradycyjnie, za rok.

Organizatorami 11.Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij był Gryfiński Dom Kultury, Zakrzywienie Czasoprzestrzeni i Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie. http://www.gdk.com.pl/index.php?plik=aktualnosc&aktual_id=1590

Fot. Gryfiński Dom Kultury

Fot. Marta Suszyńska

 

2017/02/28, Spotkanie młodzieży

W dniach 21-26 lutego grupa wolontariuszy działająca przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie przebywali w partnerskiej gminie Raciechowice. Wyjazd miał na celu wymianę doświadczeń oraz nawiązanie współpracy młodych wolontariuszy oraz radnych z rówieśnikami z Raciechowic. Młodzi mieszkańcy Gryfina uczestniczyli m.in. w spotkaniu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zegartowicach.

Kolejną okazją do wymiany doświadczeń było uczestniczenie w sesji Młodzieżowej Rady Gminy Raciechowice. Młodzieżowi radni przedstawili swoje plany, dotychczasowe działania oraz dyskutowali na temat potrzeb młodych ludzi oraz ich funkcjonowania w społecznościach.

 

2017/03/01, Tym razem, aż 5 ton!

Dzięki ogromnej uprzejmości Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Pana Eugeniusza Kuduka dnia 28.02.2017 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie dostarczono kolejną partię żywności, w łącznej ilości 5 ton. 
Przywiezione zostały produkty tj. mleko w ilości 2.283 litra, olej rzepakowy – 900 litrów, makaron jajeczny – 670 kilogramów, ryż biały – 535 kilogramów, koncentrat pomidorowy – 1768 sztuk, szynka drobiowa – 900 sztuk, szynka wieprzowa – 443 sztuki oraz pasztet wieprzowy - 443 sztuki . Wspólnymi siłami w rozładunku przywiezionej żywności pomogli pracownicy OSiR za okazaną pomoc i współpracę bardzo dziękujemy.
Żywność wydawana jest w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2016.

 

2017/03/01, Informacja z Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie” informujemy, że z dniem 01 marca 2017r. zmianie ulega sposób załatwiania spraw z zakresu pomocy społecznej.

Wnioski o pomoc społeczną należy składać w Punkcie Pierwszego Kontaktu. Pracownik socjalny dyżurujący w Punkcie udzieli Państwu wszystkich niezbędnych informacji dotyczących uzyskania pomocy społecznej oraz odpowie na inne Państwa pytania. 
Po złożeniu wniosku pracownik socjalny z danego rejonu skontaktuje się z Państwem w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, niezbędnego do przyznania pomocy społecznej. Sposób załatwiania pozostałych spraw nie ulega zmianie.

Wnioski i uwagi dotyczące nowego sposobu pracy Ośrodka prosimy zgłaszać w sekretariacie.Punkt Pierwszego Kontaktu znajduje się na parterze budynku. Dnia 1 marca br. dyżur pełni starszy pracownik socjalny Mirosława Bauer.

 

2017/02/23, XXXIII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 23 lutego 2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie.

Podczas sesji został zaprezentowany nowo wybrany sołtys Starych Brynek Łukasz Żukowski. Nowego sołtysa wybrano 20 lutego 2017 roku podczas zebrania wiejskiego. W wyniku konsultacji ustalono jednogłośne odrzucenie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Gryfinie u zbiegu ulic Chrobrego, Flisaczej i Grunwaldzkiej.

Radni uchwalili natomiast m.in. projekt dostosowania sieci szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych przez Gminę Gryfino. Przyjęto również Gminny program wspierania rodziny w Gminie Gryfino na lata 2017-2019 oraz Gminne Programy rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Podjęto uchwałę dotyczącą wyboru jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino – Centrum Wodnego „Laguna” do realizacji zadania „Budowa łaźni parowej oraz wymiana centrali klimatyzacyjnej basenu sportowego w Centrum Wodnym „Laguna” w Gryfinie przy ul. Wodnika 1”.

 

2017/03/10, Wystawa o kobietach nie tylko dla kobiet

W środę 8 marca, w Międzynarodowym Dniu Kobiet, w naszym Centrum odbyło się otwarcie wystawy pod tytułem "Kobieta na początku XX wieku". Na ekspozycji pokazaliśmy fragment zbiorów gryfińskiego kolekcjonera Henryka Tabaki.

W małej galerii, zwiedzający zobaczyli między innymi kolekcję oryginalnych pocztówek z których, najstarsza pochodzi z 1904 roku, gazety z początku lat 30-tych, które całe strony poświęcały modzie kobiecej oraz przedruki zdjęć wykonanych podczas igrzysk olimpijskich w latach 1932 i 1936. Na wernisażu pojawiły się także wiekowe eksponaty: stare aparaty fotograficzne i patefon, który odtwarzał muzykę z epoki. Spotkanie umilała także muzyka na żywo w wykonaniu młodych gryfińskich artystów.

Przedstawione eksponaty pochodzą z kolekcji gryfinianina, Henryka Tabaki, który w swoich zbiorach posiada wiele ciekawych przedmiotów, często prezentowanych na wystawach nie tylko w naszym mieście i na terenie Elektrowni Dolna Odra ale także w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie oraz w Schwedt i Prenzlau (Niemcy). O pasji kolekcjonera niejednokrotnie rozpisywały się media lokalne i regionalne. Poza przedmiotami, które pokażemy w CIT, w jego zbiorach znajdują się także między innymi znaczki pocztowe, stare aparaty fotograficzne czy oryginalne XIX-wieczne listy przedznaczkowe. Pan Henryk Tabaka jest współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej i członkiem Klubu Filatelistów Okręgu Brandenburgia Koło w Schwedt.

Wystawa potrwa do 24 marca.
Wstęp wolny.
Zapraszamy!

 

2017/03/02, Marek Niedźwiecki na Włóczykiju 2017

We wtorek 28 lutego 2017 gościem 11.Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij był legendarny dziennikarz muzyczny Marek Niedźwiecki. Przy pełnej sali Gryfińskiego Domu Kultury, radiowiec opowiadał o swoje fascynacji Australią, podróżach na ten kontynent i swoich australijskich przygodach. Na spotkanie z Markiem Niedźwieckim przybyło bardzo wielu widzów. Sala GDK była wypełniona do ostatniego miejsca. Gryfińska publiczność przywitała M. Niedźwiedzkiego burzą oklasków, co bardzo zaskoczyło gościa festiwalu. Widzowie mieli okazję zobaczyć zdjęcia niezwykłych miejsc, zwierząt czy zjawisk zaobserwowanych w Australii.

Marek Niedźwiecki barwnie opowiadał o swoim zainteresowaniu tym krajem i kontynentem. Swoje spostrzeżenia ubarwiał anegdotami związanymi z podróżami czy spotkaniami z australijskimi przyjaciółmi. M. Niedźwiecki Australię odwiedza i fotografuje od piętnastu lat, zjechał ten nadzwyczajny kontynent wzdłuż i wszerz. Mieszkał w wiosce wielorybników, wspinał się na drzewa giganty, stawał twarzą w twarz z ospałym misiem koala i oko w oko ze śmiertelnie jadowitym wężem brązowym. Spacerował po Sydney, Melbourne, Perth, Darwin, Hobart. Zasnął podczas przechadzki dwukilometrowym molo. Stał się miłośnikiem australijskiego wina, australijskiego miodu, australijskich ryb i australijskiego sposobu skracania słów. Prócz opowieści podróżniczych, podczas spotkania nie zabrakło także wspomnień radiowych o co dopytywali widzowie, zwłaszcza o legendarną Listę Przebojów Programu Trzeciego, której słucha już kolejne pokolenie. Po spotkaniu długa kolejka sympatyków ustawiła się aby zdobyć autograf M. Niedźwieckiego.

ZDJĘCIA: Marta Suszyńska REM Multimedia

 

2017/03/06, II turniej Grand Prix Gryfina 2017

Piękna, prawie wiosenna pogoda, towarzyszyła kolejnym rozgrywkom Grand Prix Gryfina 2017 w ramach projektu Szachy w Pałacyku. W turnieju eliminacyjnym nr 2, wzięło udział 31 zawodników w tym blisko połowa to dziesięciolatki i młodsi (r.2007-09). Ponad czterogodzinne zawody, pełne były zaciętej walki do ostatnich sekund. Były też i zupełnie nieoczekiwane momenty. Faworyci w większości nie zawodzili, zdarzały się jednak pojedynki w których wygrywali ich przeciwnicy, wyniki końcowe w pełni to oddają.

O zaciętości zmagań przy szachownicach świadczy prosty fakt, nikt nie zdobył kompletu punktów. Bartosz Nędzarek (6,0p.) który zajął pierwsze miejsce w całym turnieju, przegrał jedną partię z Hanią Tokarek (5,0p), najwyżej sklasyfikowaną dziewczyną, która z kolei przegrała min w bezpośredniej partii z Kingą Dejewską (5,0p). Drugi w turnieju Mikołaj Turek (6,0p.) uległ Adamowi Hajdasiowi (5,5p.) a plasujący się także w ścisłej czołówce Szymon Soszka (5,0p.) Karolowi Oliasowi (4,5p.) Poziom gry turniejowej w klubie sukcesywnie wzrasta. Młodzi szachiści z coraz większą uwagą rozgrywają swoje partie. Nieźle planują i uważnie wykorzystują czas gry. Dobrym prognostykiem na przyszłość, jest także, spora i aktywna grupa bardzo młodych szachistów, którzy regularnie uczęszczają na zajęcia szkoleniowe i odważnie startują w zawodach.

W klasyfikacji generalnej zmiany. Pozycja lidera w zasięgu wielu zawodników. Prowadzi Mikołaj Turek (12,0p.) ale bliziutko są Karol Olias (11,0p.) Adam Hajdaś (10,5p.) i Bartosz Nędzarek (9,5p.) Na dalszych miejscach także nieznaczne różnice punktowe. Do zakończenia jeszcze osiem turniejów eliminacyjnych. Emocji z pewnością nie zabraknie.

Wyniki:

1. Nędzarek Bartosz 6,0p.

2. Turek Mikołaj 6,0p.

3. Hajdaś Adam 5,5p.

4. Tokarek Hanna 5,0p.

5. Dejewska Kinga 5,0p.

6. Soszka Szymon 5,0p.

7. Olias Karol 4,5p.

8. Kuryło Martyna 4,5p.

9. Szpura Bartosz 4,5p.

10. Jędraszczyk Kajetan 4,0p.

Udział wzięło 31 zawodników

Klasyfikacja generalna po 2 turniejach:

1. Turek Mikołaj 12,0p.

2. Olias Karol 11,0p.

3. Hajdaś Adam 10,5p.

4. Nędzarek Bartosz 9,5p.

5. Szpura Bartosz 9,0p.

6. Tokarek Hanna 9,0p.

7. Tokarek Franciszek 9,0p.

8. Kuryło Martyna 8,5p.

9. Jazukiewicz Gabriel 8,5p.

10. Jędraszczyk Kajetan 8,0p.

Sklasyfikowano 32 zawodników.

 

2017/02/20, Tomek Wędrowniczek na szlaku

Pochodzący z Ełku, a mieszkający obecnie w Gnieźnie Tomasz Pawłowski, nazywany przez siebie i internautów „Tomkiem Wędrowniczkiem” odwiedził Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie.

Pan Tomasz który jest osobą niepełnosprawną, z pierwszą grupą inwalidzką ma niecodzienne hobby, od 1991 roku odwiedza urzędy samorządowe w całej Polsce – gminne, miastowe i powiatowe. Wszystkie wizyty odnotowuje w swoich kronikach, a z każdego spotkania stara się robić pamiątkowe zdjęcia. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino jest 541 burmistrzem w Polsce którego odwiedził pan Tomasz.

 

2017/01/30, Konferencja w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Po podpisaniu porozumienia w sprawie przyszłych inwestycji w PGE ZEDO odbyła się konferencja prasowa w budynku Urzędu Miasta i Gminy Gryfino z udziałem Marszałka Sejmu RP Joachima Brudzińskiego, Posła na Sejm RP Artura Szałabawki, Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Mieczysława Sawaryna oraz Starosty Powiatu Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego podsumowującą dotychczasową współpracę na rzecz gminy Gryfino. Wszystkie strony wyraziły chęć dalszego rozwoju PGE ZEDO, zrealizowania wypracowanych ze związkami zawodowymi rozwiązań. Zgodnie stwierdzono, że dzisiejsze porozumienie to realna szansa na odbudowanie znaczenia energetyki w województwie zachodniopomorskim.

Dla gminy Gryfino to szansa na kolejne miejsca pracy, na rozwój miasta oraz sektora usług. Dzisiejszy dzień to urzeczywistnienie dążeń związków zawodowych, mieszkańców, samorządowców do ustabilizowania sytuacji jednego z największych pracodawców w naszej gminie. Joachim Brudziński po rozmowach z gryfińskimi samorządowcami podkreślił gotowość gminy Gryfino do wprowadzenia reformy edukacji. Jednocześnie zapewniając, że w związku z tymi planami nie będzie dochodziło do zwolnień nauczycieli. Przywrócenie kształcenia w planowanej formie ma przełożyć się przede wszystkim na jakość nauczania oraz na dobre przygotowanie do dalszej edukacji.

 

2017/02/23, Informacja

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotycząca usuwania drzew lub krzewów z terenu nieruchomości według stanu na dzień 22.02.2017 rok.

 

2017/02/08, II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie

Dnia 8 lutego odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie. Na sesji obecni byli Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gryfinie Elżbieta Kasprzyk, Radny Rady Miejskiej w Gryfinie Łukasz Kamiński, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gryfinie Sylwia Mencel oraz Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury Maria Zalewska.
W słowach skierowanych do młodzieży burmistrz podkreślił chęć współpracy z młodymi mieszkańcami miasta. Podczas spotkania zapewniono, że wszystkie instytucje kultury w naszym mieście będą otwarte na pomysły radnych i gotowe są na współpracę przy wspólnych działaniach skierowanych do mieszkańców. W trakcie sesji podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie oraz podjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia i ustalenia składu komisji rady.

W ramach działań Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie powstały komisje:

Komisja Sportu w składzie:
1) Dawid Domański
2) Kacper Michalski
3) Paweł Gadomski
4) Grzegorz Rudziński PRZEWODNICZĄCY
5) Izabella Bekier
6) Sandra Grabowicz
7) Filip Kotowicz

Komisja Oświaty i Kultury w składzie:
1) Damian Gałek
2) Kornel Howil
3) Julia Urbańska
4) Karolina Krywalewicz- PRZEWODNICZĄCY
5) Tomasz Lisowski

Komisja Informacyjna w składzie:
1) Mikołaj Wypych
2) Patryk Klimowicz- PRZEWODNICZĄCY

Komisja Społeczna w składzie:
1) Pola Cebulska
2) Remigiusz Staniec- PRZEWODNICZĄCY
3) Agata Sarna
4) Oliwia Duda
5) Adam Olczak
6) Klaudia Kostera
7) Eliasz Sakowicz

Podjęto uchwałę w sprawie utworzenia rocznego planu pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie.

Plan pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2017:

1. Organizacja turnieju w e-sporcie.
2. Organizacja debaty wśród młodzieży gryfińskiej na temat Dni Gryfina.
3. Organizacja imprez tematycznych dla młodzieży.
4. Organizacja „ Kina pod chmurką”.
5. Akcja „ Odświeżenie zbiorów biblioteki miejskiej”.
6. Organizacja biegu/biegów charytatywnych.
7. Przygotowanie wniosku do Budżetu Obywatelskiego.
8. Współpraca z gminami partnerskimi.
9. Udział w uroczystościach gminnych.
10. Prace członków rady w wyznaczonych komisjach:
• Komisja Sportu;
• Komisja Oświaty i Kultury;
• Komisja Społeczna;
• Komisja Informacyjna;
11. Wystosowywanie wniosków oraz zapytań do Rady Miejskiej przy wcześniejszym przedstawieniu ich na sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Po zakończeniu sesji odbyły się spotkania radnych i praca w poszczególnych komisjach. Kolejna sesja planowana jest w marcu.

 

2017/01/30, Przełom w sprawie inwestycji w Dolnej Odrze. Wielka szansa dla Gryfina

Podpisane dziś w siedzibie podgryfińskiej elektrowni porozumienie, w sprawie przyszłych inwestycji energetycznych, znacząco przybliża zakład do kolejnej fazy rozwoju. Nowe bloki w PGE ZEDO to olbrzymia szansa na kolejny, potężny impuls rozwojowy dla gminy Gryfino. Wzrost rangi regionu, który potwierdzany jest kolejnymi inwestycjami w Zachodniopomorskiem, teraz udokumentowany został porozumieniem, który podpisał m.in. marszałek sejmu RP Joachim Brudziński.

W Gryfinie radykalnie odmieniony został klimat wokół energetyki, zdaniem burmistrza Mieczysława Sawaryna to szansa na setki nowych miejsc pracy i inwestycję ważną w skali całego kraju. To także odpowiedzialna postawa strony społecznej, sprawiła że lata starań przynoszą długo wyczekiwany przełom. Wszystko wskazuje, że wkrótce potwierdzona nie tylko będzie budowa nowych bloków, ale wybrana również ich technologia. To główne założenia porozumienia podpisanego dziś także przez reprezentującego Polską Grupę Energetyczną SA Henryka Baranowskiego oraz PGE GiEK Sławomira Zawadę, prezesów zarządów tych spółek.

W spotkaniu, oprócz Joachima Brudzińskiego oraz eurodeputowanego Czesława Hoca wzięli udział posłowie Artur Szałabawka i Piotr Zaremba. Samorząd lokalny reprezentował oprócz burmistrza Gryfina Mieczysława Sawaryna, Wojciech Konarski starosta gryfiński. Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Mieczysław Jurek, szef Solidarności Pomorza Zachodniego oraz przewodniczący związków w PGE ZEDO: Anna Grudzińska, Mariusz Kamiński, Mirosław Labuda, Roman Michalski i Bogusław Pawłowicz.

 

2017/02/13, "Honorowy PracoDawca 2017"

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs dla zachodniopomorskich pracodawców " Honorowy PracoDawca 2017"

- CEL KONKURSU –

Promowanie pracodawców, którzy angażują się w ideę honorowego krwiodawstwa

KONKURS ODBYWA SIĘ W TRZECH KATEGORIACH:

*Najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa

*Największa ilość krwi oddanej przez jednego pracownika

*Największa ilość oddanej krwi w przeliczeniu na jednego pracownika wg stanu zatrudnienia

CZAS TRWANIA KONKURSU: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 31.03.2017 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie www.wws.wzp.pl w zakładce Klub Honorowych Dawców Krwi


Partnerzy akcji: Stowarzyszenie „Jestem i pomagam” w Gryfinie oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie

 

2017/02/03, IX edycja konkursu : "Polska Wieś - Dziedzictwo i przyszłość"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu "Polska Wieś- dziedzictwo i przyszłość". Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskego rolnictwa, problematyki związenj z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz bogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Ogłoszenie konkursu

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

 

2016/12/30, Projekt "Dokumenty Zastrzeżone"

Związek Banków Polskich zaprasza po raz kolejny do udziału w projekcie „Dokumenty Zastrzeżone” którego celem jest przeciwdziałanie przestępstwom z użyciem skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości. Akcja realizowana jest pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz we współpracy z Policją i Federacją Konsumentów. System nie koliduje z przepisami o wydawaniu i unieważnianiu dowodów osobistych.

Od 1 stycznia 2014 roku uruchomiony został System Zastrzegania Kart który pozwala na szybkie i efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych. Aby zastrzec swoją kartę wystarczy zadzwonić pod numer telefonu: (+48) 828 828 828. Jest to możliwe z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Numer jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ułatwia kontakt z wydawcą karty i jej zastrzeżenie w sytuacji, gdy czas odgrywa istotną rolę. Jedynym ponoszonym kosztem dla użytkownika ( posiadacza karty) jest koszt połączenia, zgodny z tabelą opłat jego operatora.

 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl