Aktualności
 

2016/12/09, Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej wybrani

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie w sprawie ogłoszenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie przeprowadzonych w dniach 6-7 grudnia 2016 roku.

 

OBWIESZCZENIE 

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GRYFINIE

W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYNIKÓW

WYBORÓW DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE PRZEPROWADZONYCH W DNIACH 6-7 GRUDNIA 2016 ROKU 

Gminna Komisja Wyborcza w Gryfinie informuje, że w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie w dniach 6-7 grudnia 2016 r. mandaty radnych uzyskały następujące osoby:

 

OKRĘG WYBORCZY NR 1

Gimnazjum nr 1 w Gryfinie

 

 

Pola Cebulska

Dawid Domański

Damian Gałek

Kornel Howil

Kacper Michalski

 

OKRĘG WYBORCZY NR 2

Gimnazjum nr 2 w Gryfinie

 

 

Paweł Gadomski

Remigiusz Staniec

Julia Urbańska

 

OKRĘG WYBORCZY NR 3

Gimnazjum w Chwarstnicy

 

 

Agata Sarna

Oliwia Duda

 

OKRĘG WYBORCZY NR 4

Gimnazjum w Gardnie

 

 

Sandra Grębowicz

Filip Kotowski

 

OKRĘG WYBORCZY NR 5

I Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie

 

 

Patryk Klimowicz

Adam Olczak

Grzegorz Rudziński

 

OKRĘG WYBORCZY NR 6

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Gryfinie

 

Izabella Bekier

Klaudia Kostera

Karolina Krywalewicz

Tomasz Lisowski

Eliasz Sakowicz

Mikołaj Wypych

 

 

2016/12/09, Spotkanie w sprawie współpracy gmin

Dnia 7 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyło się spotkanie przedstawicieli niemieckich i polskich gmin pragnących utworzyć Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „Odra+Oder”.
W spotkaniu udział wzięli: Paweł Nikitiński - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Detlef Krause, Dyrektor Urzędu Oder-Welse, Małgorzata Schwarz - Wójt Gminy Kołbaskowo, Adam Fedorowicz – Burmistrz Miasta i Gminy Chojna oraz Ewelina Mazurak-Januchowska - Sekretarz Gminy Nowogródek Pomorski.
Na spotkaniu ustalono ostatni etap działań związanych z rejestracją ugrupowania, który ma się zakończyć w 2017 roku.
Podczas tego spotkania Dyrektor Urzędu Oder-Welse Detlef Krause oraz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński uroczyście podpisali wniosek o przyznanie dotacji z Funduszu Małych Projektów (FMP) Euroregionu Pomerania na projekt pn. „Językowe i międzykulturowe umiejętności dzięki transgranicznym spotkaniom dzieci.”

Celem projektu jest pogłębienia istniejących już relacji między dziećmi z regionów partnerskich oraz praktykowanie i doskonalenie znajomości języków obcych. Zdolności te są kluczem do lepszego zrozumienia innej kultury i większej otwartości wśród ludzi, jak również gwarancją lepszych perspektyw zatrudnienia. W projekcie będą brały udział dzieci z niemieckich i polskich przedszkoli, w tym dzieci z Gryfina.

 

2016/12/09, Drugi etap projektu pn.: Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”

W dniu 5 grudnia 2016 roku zakończył się drugi etap projektu pn.: Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”, który dotyczył zajęć nauki pływania dla uczniów klas I – III ze szkół podstawowych w Gardnie, Chwastnicy i  Żabnicy.  W  zajęciach trwających od dnia 3 października 2016 do dnia 5 grudnia 2016 roku, uczestniczyło czterdziestu pięciu uczniów w trzech piętnastoosobowych grupach pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego oraz instruktora nauki pływania. W trakcie dwudziestu godzin zajęć dzieci  usprawniały podstawowe techniki pływania tak, aby na końcu zdać sprawdziany w czterech stopniach oraz otrzymać pamiątkowe dyplomy,  ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. W sumie w projekcie, który rozpoczął się w dniu 11 kwietnia 2016 roku uczestniczyło łącznie 150 uczniów ze szkół podstawowych  w Gardnie, Chwastnicy, Żabnicy i Radziszewa. Dzieci pod opieką nauczycieli i instruktorów nauki pływania doskonaliły technikę pływania bądź uczyły się jej od podstaw.

 

2016/11/14, Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora

Informujemy, że na terenie naszej gminy podjęte zostały działania, których celem jest realizacja dwóch zadań: Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

Wsparciem  Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte będą rodziny z minimum dwojgiem dzieci natomiast o Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat. Program Kart stanowi innowacyjny instrument zwiększający aktywność społeczną, który w realny sposób wpłynie na poprawę sytuacji rodzin i seniorów.

JAK OTRZYMAĆ KARTĘ:

Przyznanie Kart następuje na podstawie wniosku złożonego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie - Biuro Obsługi Interesantów. Karty wydawane będą nieodpłatnie.

* Zachodniopomorska Karta Rodziny przysługuje:

- małżonkom prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci
w wieku do 18 roku życia lub 26 roku w przypadku kontynuowania nauki (bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności),

- rodzinie zastępczej,

- rodzinnym domom dziecka;

Dodatkowe informacje dostępne są w Regulaminie wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.

Regulamin - Regulamin wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny,

Wniosek – Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.

* Zachodniopomorska Karta Seniora skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat.

Regulamin - Regulamin wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Seniora

Wniosek – Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

Warto podkreślić, że Zachodniopomorskie Karty umożliwiają korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i usług. Pozwala na to system ulg, zniżek i rabatów zagwarantowanych przez partnerów przystępujących do Programu.

Obsługę realizacji zadania powierzono Referatowi Spraw Społecznych ul. Sprzymierzonych 8, 74-100 Gryfino, pok. nr 5, tel. 91 416 93 50 wew. 37.           

Do zapoznania się z katalogiem ulg i zniżek zapraszamy na stronę www.rodzina.wzp.pl

 

2016/12/02, I Rocznica działalności Dziennego Domu Senior Wigor w Gryfinie

W dniu 16.12.2016 r. odbędzie się spotkanie okolicznościowe z okazji I Rocznicy Działalności Dziennego Domu Senior Wigor w Gryfinie. Miejsce: Dzienny Dom Senior Wigor, ul. Wodnika 1 (CW Laguna) o godz. 11.00

W programie: Występ solistów ze Studia Piosenki C-NOTE/Gryfiński Dom Kultury Prezentacja wierszy autorstwa seniorki Natalii Owczarek Adam Mickiewicz w słownym przekazie seniorki Janiny Baran Tadek Wasilewski/ fletnia Pana Instrumentaliści z Wełtynia; Marta Szczepanek (cymbały) i Paweł Ciasnocha (akordeon) Wspólne śpiewanie hymnu Dziennego Domu

Gościnnie zawita delegacja seniorów z Niemiec (Mescherin, Staffelde, Angermunde), grupa wolontariuszy reprezentująca: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnajzalnych Nr 2 w Gryfinie oraz sympatycy i przyjaciele

 

2016/10/06, Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 4 października 2016 r. Wojewoda Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski wydał Zarządzenie nr 61/2016 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gryfinie.

Wybory uzupełniające odbędą się w okręgu wyborczym nr 5 obejmującym ulice: Adama Rapackiego, Armii Krajowej numery parzyste od 2 do 10, Ks. Jerzego Popiełuszki, Łużycką numery parzyste od 2 do 34 i numery nieparzyste od 1 do 29, Sportową, Władysława Łokietka, Żołnierzy Wyklętych.

Wybory odbędą się w niedzielę 18 grudnia 2016 r.

Terminy poszczególnych czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do Zarządzenia. Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „wybory”.

 

2016/12/08, Spotkanie z pracownikami

W dniu 1 grudnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyło się spotkanie Dyrektor Żłobka Miejskiego w Gryfinie Ilony Bary z pracownikami. Spotkanie miało na celu zawarcie umów o pracę oraz omówienie spraw związanych z kontynuacją prac zmierzających do podjęcia opieki dziennej nad dziećmi w nowej placówce.

Podpisanie umów jest wynikiem porozumienia zawartego przez Gminę Gryfino ze związkami zawodowymi. W porozumieniu tym zagwarantowano miejsca pracy pracownikom przedszkoli.

W trakcie spotkania omówiono kwestie kadrowe oraz zaplanowane dalsze prace. Po zakończeniu czynności formalnych związanych z zatrudnieniem odbyło się spotkanie z Zastępcą Burmistrza Pawłem Nikitińskim w celu omówienia dalszej współpracy oraz koncepcji funkcjonowania żłobka.

 

2016/12/08, Spotkanie opłatkowe
Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Koło w Gryfinie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino organizują integracyjne spotkanie opłatkowe. W programie spotkania zaplanowano wspólne śpiewanie kolęd i piesni z miejscowymi kapelami ludowymi Macierzanką i Borzymianką.Spotkanie odbędzie się dnia 10.12.2016 r. (sobota) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie o godz. 14.00.
 

2016/12/02, Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Monografia Jubileuszowa - 25 lat Teatru Tańca VOGUE/EGO VU"

 

2016/12/02, Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Przeprowadzenie badań diagnostycznych i dokonanie oceny postawy ciała zawodników Gryfińskiego Klubu Sportowego Delf"

 

2016/11/30, Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany statutu sołectwa Gardno

Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami sołectwa Gardno w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zmian w statucie sołectwa Gardno.

Zarządzeniem Nr 0050.135.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 listopada 2016 r. zarządzone zostało przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Gardno dotyczące zmiany statutu sołectwa Gardno. Konsultacje miały na celu poznanie opinii mieszkańców sołectwa na temat proponowanej zmiany statutu sołectwa polegającej na  rozszerzeniu maksymalnego składu Rady Sołeckiej do 7 osób.

Informacja o spotkaniu konsultacyjnym podana została do publicznej wiadomości w terminie i formie zgodnej z Regulaminem w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r., Konsultacje przeprowadzone zostały w formie spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami sołectwa Gardno na zebraniu wiejskim w dniu 25 listopada 2016 r. o godz. 18.00 w Zespole Szkół w Gardnie.

Mieszkańcy obecni na zebraniu wiejskim wyrazili swoją opinię w sprawie zmiany statutu sołectwa składając podpis na Formularzu opinii w sprawie zmiany statutu sołectwa Gardno.

Wszystkie osoby obecne na spotkaniu konsultacyjnym zaopiniowały pozytywnie proponowaną zmianę statutu.

Protokół z zebrania wiejskiego w Gardnie

                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

                                                                                              Mieczysław Sawaryn

 

2016/11/30, Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

2016/12/07, Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Magiczna podróż w poszukiwaniu nadchodzących świąt.

 

2016/12/07, Zachodnie zakole Odry - spotkanie autorskie w Gryfinie

W piątek 9 grudnia 2016 r. o godzinie 17:00 w gryfińskim Centrum Informacji Turystycznej na Nabrzeżu Miejskim odbędzie się spotkanie autorskie z Małgorzatą i Ryszardem Mateckimi. Tematem będzie nowo wydany przewodnik zatytułowany "Zachodnie zakole Odry - wokół Puszczy Piaskowej. Tom I". Wstęp wolny.

O publikacji: Tajemnicze szachownice i malowidła w malutkim kościółku, ogromne głazy i jedyna w Europie pamiątka po przyrodzie sprzed 5 tysięcy lat, ogromne cmentarzysko mamutów, Mała Francja, park stworzony z miłości... Od dłuższego czasu brakowało popularnego przewodnika po południowej części naszego województwa, które przyciąga niezwykłą różnorodnością ukształtowania terenu, ciekawą historią, architekturą i przyrodą. Lukę tę uzupełnił w końcu wyczekiwany przewodnik "Zachodnie Zakole Odry" autorstwa Małgorzaty i Ryszarda Mateckich. Tom pierwszy obejmuje teren Puszczy Piaskowej wraz z przyległymi miejscowościami. Autorzy skupiają się nie tylko na suchych informacjach, ale podają mnóstwo anegdot i ciekawostek z opisywanego terenu ilustrując je współczesnymi i archiwalnymi fotografiami. Dodatkowym atutem są szczegółowe mapy z naniesionymi informacjami przydatnymi turyście.

 

2016/11/24, Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych

W dniu 22 listopada odbyło się spotkanie Zastępcy Burmistrza Pawła Nikitińskiego z przedstawicielami klubów sportowych, które realizują zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w latach 2016-2018. Na spotkaniu omawiano dalsze etapy realizacji umów, plany inwestycyjne dot. obiektów sportowych oraz ogólne zagadnienia z zakresu sportu ( w tym organizację Gali Sportu 2017).

 

2016/11/30, Mikołajkowe marsze na orientację

Gryfiński Dom Kultury zaprasza na Mikołajkowe Marsze na Orientację które odbędą się w sobotę 10 grudnia 2016 roku. Zbiórka uczestników odbędzie się od godz. 11.00 w Pałacyku Pod Lwami.

Każdy uczestnik rajdu musi posiadać przynajmniej jeden widoczny element odzieży w kolorze czerwonym. Każda grupa musi mieć długopis.

Regulamin Marszu

 

2016/11/24, Spotkanie dotyczące pierwszej edycji budżetu obywatelskiego

W dniu 16 listopada odbyło się spotkanie dotyczące pierwszej edycji budżetu obywatelskiego. Zastępca Burmistrza Paweł Nikitiński spotkał się z liderami zakwalifikowanych projektów. Spotkanie było okazją do gratulacji oraz podziękowań za przygotowane projekty oraz aktywizację mieszkańców w gminie.

W ramach konsultacji dyskutowano o ewentualnych zmianach, dla usprawnienia budżetu obywatelskiego w latach kolejnych. Na podstawie przeprowadzonej wcześniej procedury Zespół ds. budżetu obywatelskiego zakwalifikował do realizacji w roku 2017 sześć zadań, dla których w projekcie budżetu Gminy Gryfino na rok 2017 wyodrębniono rezerwę celową w wysokości 750 000 złotych.

Do realizacji zakwalifikowano następujące zadania:

1. Zadanie nr 9 –„Budowa miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców gminy Gryfino”

2. Zadanie nr 19 – „Budowa piłkochwytu na boisku sportowym w Gardnie”

3. Zadanie nr 17 – „Wzrost atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej mikroregionu obejmującego sołectwa Bartkowo, Steklno, Steklinko, Włodkowice poprzez montaż elementów siłowni zewnętrznej”

4. Zadanie nr 10 – „Budowa lekkiego garażu z płyty warstwowej z przeznaczeniem na magazyn sprzętu przeciwpowodziowego”

5. Zadanie nr 15 – „Modernizacja sieci komputerowej i sprzętu komputerowego w Zespole Szkół w Gryfinie”

6. Zadanie nr 1 – „Street Work Park Gryfino”.

Wstępny kosztorys zakwalifikowanych zadań wynosi 617 979 zł.

 

2016/11/29, Informacja dla rolników

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że każde dziecko poniżej 16. roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Gwarantuje je przez okres od 14.10.2016 r. do 13.10.2017 r. umowa pomiędzy Zarządem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Umowę finansuje z pozabudżetowych środków Fundusz Składkowy. Ubezpieczenie NNW dla Państwa dzieci nie ma ograniczeń terytorialnych ( obowiązuje zarówno w kraju jak i na świecie).

List Prezesa KRUS do rolników oraz zakres świadczeń

 

2016/11/22, Świętujemy z Zalando

Za nami kolejna odsłona inwestycji Zalando.W dniu 12 listopada uroczyście wmurowano kamień węgielny największego w Polsce centrum dystrybucyjnego, które powstaje w Gardnie. To data szczególna, bowiem mija rok od piwerwszego spotkania przedstawicieli Gminy Gryfino z inwestorami. Dokładnie 12 listopada 2015 roku odbyła się pierwsza rozmowę w sprawie tej spektakularnej inwestycji.

Na dobry początek współpracy z mieszkańcami, na ulicach Gryfina spotkać będzie można przedstawicieli firmy Zalando rozdających pierniki, a nasz magistrat zyska nową – pomarańczową – iluminację.

 

2016/10/31, Wyniki Budżetu Obywatelskiego

Szanowni Państwo!

Z wielką satysfakcją mamy zaszczyt przekazać wyniki rozstrzygniętego pierwszego budżetu obywatelskiego.

W marcu 2016 roku wspólnie z radnymi Rady Miejskiej w Gryfinie zaproponowaliśmy gryfińskiej społeczności dokonanie wyboru zadań inwestycyjnych na 2017 rok, za pomocą złożonych projektów. Wymogi formalne spełniło 19 wniosków, na które mogliście Państwo pisemnie głosować.

W głosowaniu wzięło udział 6055 osób, za co dziękujemy.

Na podstawie przeprowadzonej procedury Zespół ds. budżetu obywatelskiego zakwalifikował do realizacji w roku 2017 sześć zadań, dla których w projekcie budżetu Gminy Gryfino na rok 2017 wyodrębniono rezerwę celową w wysokości 750 000 złotych.

Do realizacji zakwalifikowano następujące zadania:

1. Zadanie nr 9 –„Budowa miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców gminy Gryfino”

2. Zadanie nr 19 – „Budowa piłkochwytu na boisku sportowym w Gardnie”

3. Zadanie nr 17 – „Wzrost atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej mikroregionu obejmującego sołectwa Bartkowo, Steklno, Steklinko, Włodkowice poprzez montaż elementów siłowni zewnętrznej”

4. Zadanie nr 10 – „Budowa lekkiego garażu z płyty warstwowej z przeznaczeniem na magazyn sprzętu przeciwpowodziowego”

5. Zadanie nr 15 – „Modernizacja sieci komputerowej i sprzętu komputerowego w Zespole Szkół w Gryfinie”

6. Zadanie nr 1 – „Street Work Park Gryfino”.

Wstępny kosztorys zakwalifikowanych zadań wynosi 617 979 zł.

Ze względu na brak możliwości ustalenia faktycznej wartości zadań, decyzja dotycząca pozostałej kwoty zostanie podjęta bezpośrednio po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych.

Pełne informacje na temat wyników głosowania na zadania budżetu obywatelskiego znajdziecie Państwo na stronie www.bo.gryfino.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gryfino.pl.

 

2016/11/18, Od stycznia punkt czynny raz w tygodniu

Informujemy, że od dnia 01.01.2017r. Ekipowy Punkt Poboru Krwi w Gryfinie przy ulicy Bol. Chrobrego 52, będzie przyjmował ochotników i honorowych dawców krwi tylko w czwartki, rejestracja od godz. 7:30 do 11:30 (jedna godzina dłużej).

Zmiana spowodowana jest stosunkowo niską frekwencją krwiodawców.

 

2016/11/24, XXX sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 24 listopada 2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej. Jednym z punktów obrad było podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Gryfinie. Powstałe rondo ma nosić nazwę ks. Jana Palicy.

Burmistrz w trakcie sesji podkreślał znaczenie idei utrwalenia pamięci łączącej powojenną historię Gryfina z teraźniejszością. Podziękował również inicjatorom nadania nazwy za ich zaangażowanie i troskę o pamięć historyczną.

W imieniu inicjatorów przedsięwzięcia głos zabrał Zdzisław Szczepkowski Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
W trakcie sesji podjęte zostały uchwały dotyczące m.in. sprzedaży nieruchomości, wprowadzenia regulaminów korzystania z placów zabaw oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych, przyjęto roczny program współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

2016/11/28, Warsztaty odlewania i dekorowania świec w Gryfińskim Domu Kultury

W sobotę, 26 listopada w Gryfińskim Domu Kultury odbyły się warsztaty odlewania i dekorowania świec. Kursantki miały możliwość samodzielnie wykonać różnobarwne i zapachowe świece, które mogą być wspaniałym prezentem świątecznym. Zajęcia poprowadziła Ewa Kamińska-Mikołajczyk.

W czasie warsztatów uczestniczki poznawały krok po kroku sztukę tworzenia świec. Przechodząc kolejne etapy, tworzyły swoje własne kompozycje. Począwszy od przygotowania formy i umocowania knotów, poprzez rozpuszczanie wosku, barwienie, dodawania olejków zapachowych, wypełnianie formy i dekorowanie różnymi technikami, tworzono kolorowe świece ozdobne, o różnych kształtach i zapachach.

 

2016/11/28, Szachiści w Niemczech Torgelow 2016

Kolejny bardzo dobry występ zanotowali nasi szachiści w Międzynarodowym Turnieju Szachowym Torgelower Nachwuchsopen w Niemczech. W zawodach wystartowało ponad 60 zawodników z klubów i ośrodków szachowych z Niemiec i Polski.

Na sali gry zameldowali się reprezentanci min. Neubrandenburga, Torgelow, Pasewalku, Greifsfaldu, Anklam, Neusterlitz; oraz Bydgoszczy i Szczecina. W rozegranym po raz dwudziesty piąty turnieju, bardzo widoczni byli reprezentanci UKS Biały Pion. Od pierwszej do ostatniej rundy, gryfiniacy bez cienia respektu dla rywali walczyli przy szachownicach. Widok zawodnika z Gryfina grającego na pierwszych szachownicach, wielokrotnie pojawiał się podczas turniejowych rund.

Zawody rozegrano w trzech osobnych turniejach - do lat 10, 14 i 20. Klasyfikowano ponadto kategorie do lat 8, 12 i 16. Aż sześcioro gryfiniaków znalazło się na podium klasyfikacji swoich grup wiekowych a kolejna trójka w pierwszej piątce. Bardzo skuteczną grę w Torgelow pokazały nasze dziewczyny. W kategorii do lat 8 zwyciężyła Hania Grabowska a do lat 12 Martyna Kuryło. Drugie miejsca zajęły: Nikola Radomska do lat 10 i Liwia Babińska do lat 8. Na podium znaleźli się jeszcze Karol Olias i Kinga Dejewska oboje do lat 12. W ścisłej czołówce uplasowali się także: Janek Dejewski IVm do lat 8, Ola Kucharczyk do lat 10 oraz Mikołaj Turek Vm do lat 12. Na wyróżnienie zasługuje również bardzo dobra postawa pozostałych naszych reprezentantów: Alana Piątka, Szymona Soszki, Bartosza Nędzarka, Adama Hajdasia, Bartosza Szpury, Michała Nowalińskiego, Dawida Zasady, Wojciecha Sztylke, Kajetana Jędraszczyka, Szymona Wieligórki, Gabiela Jazukiewicza, Huberta Kopii i Jakuba Kusia. Bardzo serdeczne podziękowania, składamy wszystkim rodzicom którzy pomagali podczas wyjazdu na zawody. Dziękujemy za Wasz poświęcony czas, zdjęcia, zaangażowanie oraz jak zawsze miłą szachową atmosferę.

Osiągnięcia sportowe każdego szachisty UKS Biały Pion bardzo nas wszystkich cieszą i stanowią wielką dumę klubu. To wspaniała promocja ogromnych możliwości i zdolności drzemiących w młodych mieszkańcach Naszego Miasta. Na równi z powyższym, stawiamy także na fakt, propagowania szachów dla możliwie największej liczby młodych gryfinian. Doświadczenia wielu lat wielokrotnie dowiodły, że mistrzostwo na szachownicy przynosi dużo satysfakcji. Równocześnie, ważne jest także to, aby wiedza nabyta podczas szachowych ćwiczeń oraz takie cechy jak: systematyczność, przezorność, umiejętność logicznego myślenia czy odpowiedzialność za podjęte decyzje, skutecznie realizowały się w późniejszym życiu. Aby łatwiej było radzić sobie z niepowodzeniami, uczyć się szacunku do siebie i innych oraz uczciwości we wzajemnym współzawodnictwie.

 

2016/11/28, Jazzowy wieczór w Pałacyku pod Lwami

W piątek, 25 listopada 2016 w Pałacyku pod Lwami zainaugurowano nowy cykl wydarzeń kulturalnych pn."Muzyczny Pałacyk". W pierwszej odsłonie muzycznych spotkań zaprezentowało się Trio Jazz. Jazzowy wieczór w Pałacyku zebrał liczną publiczność.

Dla gryfinian wystąpił skład szczecińskich muzyków, którzy w swoim jazzowym graniu łączą w sobie wszelkie inspiracje muzyką amerykańską. Trio zaprezentowało się w składzie: Patryk Matwiejczuk (niewidomy pianista - laureat wielu nagród), Wojciech Górecki (bass) i gryfinianin Jacek Szwajczuk (perkusja). Jak mówią o sobie sami muzycy, ich kreatywność sceniczna wynika z wielu pasji oraz zainteresowań. Na co dzień każdy z nich gra w wielu innych formacjach, co tym bardziej wpływa na różnorodność brzmień, jakich mogliśmy wysłuchać podczas koncertu w Pałacyku.

W czasie koncertu usłyszeliśmy utwory takich kompozytorów jak: Cole Porter, Horace Silver, Benny Golson, Chic Corea czy Miles Davis. Jazzowy wieczór został z entuzjazmem odebrany przez gości wydarzenia. W czasie przerwy, w jazzowej pałacykowej kawiarence goście wydarzenia mieli okazję porozmawiać, także na temat występu szczecińskiego tria. W przyszłości w ramach "Muzycznego Pałacyku" planujemy koncertowe występy uczniów, działającej od niedawna Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gryfinie.

W programie przyszłych koncertów usłyszymy utwory wielu kompozytorów doby klasycyzmu czy romantyzmu. Organizatorem cyklu “Muzyczny Pałacyk” jest Gryfiński Dom Kultury - Pałacyk pod Lwami oraz Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie. Mecenasem cyklu jest szczecińska firma IDEE Spółka Jawna.

 

2016/11/18, "W plenerze" - malarstwo Elżbiety Stasiak w CIT

Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie zaprasza na kolejną wystawę malarstwa gryfinianki Elżbiety Stasiak. Zwiedzający wystawę będą mieli okazję zobaczyć nowe prace, powstałe w plenerze podczas tegorocznego lata. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających od środy 23 listopada do czwartku 8 grudnia. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

Autorka o wystawie: "Pierwszą inspiracją były jeziora i rzeki w okolicach Międzyrzecza, następnie jeziora w okolicach Olsztyna. I żeby nie było za mokro kilka widoków z południa Polski, z Bielska-Białej, więc odrobina gór… Moje obrazki nie należą do realistycznych, dlatego przy odbiorze wymagany jest wysiłek interpretacyjny. Żeby nie męczyć widza, w obrazach można dopatrzyć się parę postaci. Ludzie są zawsze i wszędzie, więc istnieją także w obrazach. Akurat kilka z nich pochodzi ze starszej kolekcji, ale mam do nich sentyment i biorę je ze sobą."

 

2016/11/23, VI Kolokwium w Żabnicy

Sobotnie VI Kolokwium w Żabnicy gm. Gryfino w ramach cyklicznych spotkań przeszło do historii. Gospodarzem spotkania był ks. kanonik Jerzy Brocławik. Oddolna, społeczna inicjatywa zainicjowana przez profesorów US zyskała duże zainteresowanie. Przygraniczne Kolokwia odbywają się w Żabnicy oraz w niemieckim Rosow. Jest to swoisty transgraniczny dialog polsko -niemiecki. Pomysłodawcą i inicjatorem ów spotkań jest profesor Bogdan Matławski oraz ks. dr Cezary Korzec.

Tym razem próbowano zgłębić temat: Troska o Seniorów w Regionie. Polsko -niemieckie spotkania gromadzą wiele osób oraz gości zaproszonych. Na VI Kolokwium zaproszono min. Karla Lau, dr Andrzeja Talarczyka, dr Michała Kulika, Jana Sylwestrzaka, Zdzisława Szczepkowskiego, Elżbietę Klonowską, Zdzisława Kmieciaka, Sławomira Fuksa, Józefa Zajączkowskiego, Zbigniewa Plesnera. Licznie zgromadzonych uczestników Kolokwium przywitał ks. kanonik Jerzy Brocławik proboszcz Parafii pw. Św. Jana Marii Vianneya w Żabnicy. Odniósł się z estymą i troską do tej grupy wiekowej jaką są seniorzy, w swej posłudze duszpasterskiej temat zna z autopsji. Profesor Matławski jako gospodarz i moderator spotkania udzielał głos występującym i prowadził dyskusję.

Pierwszy wykład przedstawiła Prezes Stowarzyszenia Pod Dębami DPS w Dębcach Elżbieta Klonowska  szczegółowo opisując strukturę i formę funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle i somatycznie chorych. Zaś ks. dr Cezary Korzec omówił próbę porozumienia międzypokoleniowego m.in. ukazując dzisiejszą młodzież pochłoniętą najnowszymi technologiami elektrotechniki a starszym pokoleniom, które notabene docenia nowoczesne urządzenia jednak preferuje tradycyjne metody działania. Następnie Karl Lau Sołtys Rosow - (Niemcy) omówił sytuację i potrzeby seniorów w swoim lokalnym środowisku.

Natomiast Zdzisław Kmieciak wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Gryfino przedstawił ofertę Gminy Gryfino adresowaną do seniorów, m.in. placówka Dzienny Dom Senior Wigor oraz prężnie działające gryfińskie stowarzyszenia skupiające seniorów, emerytów i rencistów, oraz nowa forma pomocy ,,Karta Seniora,,. Redaktor Zbigniew Plesner ukazał zjawisko socjologiczne z pogranicza, dotyczące zamieszkania terenów przygranicznych przez Polaków oraz asymilację z niemieckimi sąsiadami a także utratę pracy przez sześćdziesięciolatków często dobrych specjalistów, zastępowanych młodymi osobami. Profesor Bogdan Matławski trafnie puentował każdą wypowiedź, a miłymi przerywnikami był występ wspaniałego akordeonisty Piotra Wundschoka. Koło Gospodyń Wiejskich Barka z Żabnicy jak zawsze stanęła na wysokości zadania podejmując zgromadzonych doskonałymi wypiekami domowymi. To było niezwykle udane spotkanie, słowa uznania i podziękowania za organizację Kolokwium.

 

2016/11/18, DIROW ogłasza nabory wniosków

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza nabory wniosków na cztery działania: zakładanie działalności gospodarczej, rozwój działalności gospodarczej oraz podnoszenie kompetencji, zachowanie dziedzictwa lokalnego, centra przetwórstwa oraz podnoszenie kompetencji.

Wnioski przyjmowane będą w Biurze LGD od 2 grudnia do 16 grudnia 2016 r.

Więcej informacji na stronie www.dirow.pl lub pod numerem tel. 516 196 740

 

2016/11/22, Otwarte warsztaty taneczne podczas Jesiennej Sceny Tańca 2016

Obok wydarzeń artystycznych tegorocznej, 8. Jesiennej Sceny Tańca, w ramach imprezy odbyły się Otwarte Warsztaty Taneczne ( 19 i 20 listopada 2016). W tym roku adepci tańca mogli uczestniczyć w zajęciach z tańca współczesnego oraz hip-hopu. Warsztaty cieszyły się dużą popularnością. Zajęcia odbywały się na sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Warsztaty z tańca współczesnego poprowadziła Iwona Olszowska -tancerka, choreograf, nauczyciel tańca współczesnego i świadomości ciała. Zajęcia z doświadczoną i utytułowaną tancerką ukazały uczestnikom inne wymiary pracy z ciałem i kontroli nad nim. Przez trzy godziny warsztatów adepci poznali nowe możliwości prezentacji ruchu i wyrażania siebie poprzez ciało. Warsztaty hip- hop poprowadził Imran Khan - założyciel międzynarodowej grupy Team Recycled działającej w Berlinie w Niemczech. Specjalizuje się w stylach hip-hop'owych. Pracował z Sean Paul'em, Usher'em, Boyz II Men i wieloma innymi uznanymi artystami.

 

2016/09/02, Kampania "Mistrzowie Życia"

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” w okresie 15.07.-15.12.2016r. realizuje kampanię MISTRZOWIE ŻYCIA, która ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w zakresie chorób związanych z zaburzeniami psychicznymi oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wzrost akceptacji społecznej dla osób dotkniętych tymi schorzeniami.

Kampania powstała w odpowiedzi na powszechne w społeczeństwie uprzedzenia wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i błędne wyobrażenia na ich temat, które utrwalały się przez wiele pokoleń. Pracodawcy i media podtrzymują stereotypowy sposób postrzegania tych ludzi jako niebezpiecznych, agresywnych i niezdolnych do efektywnej pracy. Wciąż niewiele osób w naszym społeczeństwie wyróżnia się wiedzą o chorobach psychicznych, są one najczęściej tematem tabu, a osoby nimi dotknięte - ludźmi wzbudzającymi w swoim otoczeniu lęk i dystans.

Tymczasem z roku na rok schorzenia te dotykają coraz większą liczbę osób – obecnie w Polsce już co czwarty mieszkaniec ma problemy ze zdrowiem psychicznym. Coraz szybsze tempo życia, rosnące wymagania otoczenia i rynku pracy prowadzą nierzadko do długotrwałego stresu, a w konsekwencji - do zachwiania równowagi psychicznej człowieka. Zaburzenia psychiczne mogą dotknąć każdego z nas, a zachorowanie wcale nie oznacza wykluczenia z życia społecznego i zawodowego, gdyż przy odpowiednim leczeniu i wsparciu specjalistów można sobie z chorobą poradzić.

Kampania MISTRZOWIE ŻYCIA prezentuje przykłady dobrych praktyk – prawdziwe historie osób z zaburzeniami psychicznymi, które pomimo choroby świetnie funkcjonują w społeczeństwie, są aktywne, realizują się życiowo, mają swoje pasje. W jej ramach szerzona jest wiedza na temat tych schorzeń, jak również burzone stereotypy i mity dotyczące osób nimi dotkniętych.

W ramach zaplanowanych działań prowadzona jest intensywna kampania na portalu społecznościowym Facebook na profilu Stowarzyszenia pod adresem https://www.facebook.com/WiezSzczecin/ oraz na jego stronie www http://www.wiez.org.pl/dzialalnosc/kampania-mistrzowie-zycia/ . Ponadto opublikowanych zostanie pięć artykułów sponsorowanych na portalach internetowych o zasięgu regionalnym i lokalnym. Wydany został także Biuletyn informujący poprzez historie osób po kryzysach psychicznych, artykuły i wypowiedzi ekspertów o objawach zaburzeń psychicznych, ich przebiegu i możliwościach leczenia. Opracowane i wydrukowane zostały także ulotki i plakaty promujące całe przedsięwzięcie. Wszystkie materiały stworzone w ramach kampanii zostaną rozprowadzone na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dodatkowo w okresie sierpień–listopad 2016r. prowadzony jest Punkt Konsultacyjny dla osób potrzebujących wsparcia lub poszukujących informacji o zaburzeniach psychicznych, gdzie dyżury pełni ekspert.

Zorganizowane zostaną także trzy stoiska informacyjno-edukacyjne dotyczące zaburzeń psychicznych podczas imprez adresowanych do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, na których dyżur będzie pełnił psycholog, a ekspert zaprezentuje krótką prelekcję dotyczącą tematyki zaburzeń psychicznych. Pierwsze ze stoisk w ramach kampanii będzie otwarte dla odwiedzających już w najbliższą sobotę, 3 września w godzinach 13.30 -19.30 na Słonecznym Festynie w Szczecinie na Osiedlu Słonecznym przy Rubinowym Stawie (okolice ulic Jasnej i Lnianej). Na stoisku będzie można uzyskać informację o zaburzeniach psychicznych oraz możliwym do uzyskania wsparciu dla chorych na terenie województwa zachodniopomorskiego, obecny będzie także psycholog, który odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości oraz udzieli wsparcia. Podczas Festynu odbędzie się także prelekcja specjalisty dotycząca zaburzeń psychicznych.

Kampania MISTRZOWIE ŻYCIA realizowana jest przez Stowarzyszenie „Więź” w okresie: 15.07.2016-15.12.2016r. w ramach zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym w 2016 roku p.n. „MISTRZOWIE ŻYCIA – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zwiększenia akceptacji i przeciwdziałania dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi” współfinansowanego z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego i budżetu Gminy Miasto Szczecin.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami publikowanymi w ramach kampanii, odwiedzania naszego profilu na FB i strony www oraz aktywnego włączania się w naszą misję!

Osoba do kontaktu: Maria Jolanta Makulska-Kapuścińska – Prezes Stowarzyszenia „Więź” tel. 600 768 693 e-mail: wiez@wiez.org.pl

Biuletyn


 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl